(CWNews 25/11/2003) "Con người không phải được tạo dựng nên cho thế giới tài chính; nhưng thế giới tài chính đã được hình thành cho con người, với tất cả giá trị và nhu cầu của con người". Đó là lời Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi đã phát biểu trong bài diền văn tại một hội nghị về Thương Mại Ý Đại Lợi.

Đức Hồng Y Tettamanzi đã đọc một bài diễn văn then chốt tại Hội Nghị về Nghiên Cứu Phát Triển Ngân Hàng và Đầu Tư hôm 24/11/2003 tại Milan, thủ đô tài chính của Ý. Hội nghị này đã lôi kéo những nhà đầu tư tiếng tăm của Ý, bao gồm cả những nhân vật như Angelo Tantazzi, chủ tịch thị trường chứng khoán Ý.

Theo Đức Hồng Y Tettamanzi, nhu cầu của con người và những vấn nạn xã hội cần phải được xem xét đến bên cạnh các khía cạnh kinh tế và tài chính của các dàn xếp thương mại. Ngài đề nghị rằng cách nhà lãnh đạo thương mại cần duy trì "một ý thức xã hội" bên cạnh những lo toan truyền thống về tài chính. Ý thức này phải tính đến "những hệ quả của các lựa chọn mà quý vị đưa ra đối với nền kinh tế và công ăn việc làm", cũng như đối với giá mà xã hội phải trả cho các lựa chọn tài chính.

"Lợi nhuận không thể là tiêu chuẩn duy nhất cho một hoạt động thương mại đúng đắn". Ngài nhắc nhở các doanh thương lưu ý đến những hệ quả trên mỗi cá nhân.

Đức Hồng Y Tettamanzi, đứng đầu một giáo phận lớn nhất tại Âu Châu, nhiều lần được nhắc đến như ứng viên Giáo Hoàng kế vị Đức Thánh Cha, đã được cử tọa vỗ tay nhiệt liệt trong hội nghị này.