Quý vị và anh chị em có thể download bất cứ một video nào trên YouTube với phẩm chất hình ảnh và âm thanh cao nhất có thể được bằng một chương trình gọi là ClipGrab.

Bước 1: Download chương trình ClipGrab tại đây (21.5MB). Lưu ý là nếu Google ta có thể tìm thấy chương trình ClipGrab tại nhiều chỗ khác nữa nhưng nó sẽ bắt mình cài đặt (install). Khi cài đặt nó thường cài thêm những chương trình khác rất là phiền và rất khó gỡ ra (uninstall).

Bước 2: Sau khi download, unzip vào một folder – không cài đặt gì cả - là dùng được ngay. Chương trình này rất dễ dùng: chỉ cần nhìn hình bên dưới là biết làm ngay khỏi cần nói gì thêm.