Đức Thánh Cha Benedict XVI là minh tinh mới nhất trên YouTubeVATICAN ngày 23, tháng 1, 2009
(Zenit.org).- Hôm nay, Vatican khai mạc một kênh Video trên YouTube để cung cấp các phim ảnh về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha bằng 4 thứ tiếng, kể cả tiếng Anh.

Một hay hai phim video sẽ được cung cấp mỗi ngày tại: www.youtube.com/vatican.

Theo linh mục Dòng Tên Father Federico Lombardi, giám đốc văn phòng truyền thông Vatican, Đức Thánh Cha là người đầu tiên ủng hộ sáng kiến này.

Cha nói, " Đức Thánh Cha đã được chúng tôi đích thân thông báo về dự án và đã hài hòa và vui vẻ chấp thuận. Đối với chúng tôi, đây là một khích lệ lớn lao."

Linh mục Dòng Tên nói, Dự án đã được chuẩn bị trên một năm rưỡi, ngay từ khi Đài Phát Thanh và Trung Tâm Truyền Hình Vatican bắt đầu cho phổ biến các phim video trên mạng lưới toàn cầu của họ, và phổ biến đến các đài truyền hình và gia trang khác.

Linh mục Lombardi nói cơ quan thông tấn H2O đã đóng góp các hợp tác quan trọng “trong việc loan truyền cho thế giới các truyền thông xã hội Công Giáo."

Kênh Video YouTube của Vatican được nối kết với H2O, dưới tiết mục “thêm nhiều video về Giáo Hội Công Giáo trên thế giới."

Lấp đầy chỗ trống

Linh mục Lombardi ghi nhân là trên toàn thế giới, có những người “chú ý đến các bản tin và đề nghị từ những giới chức có thẩm quyền về luân lý – như Đức Thánh Cha, và nói chung trong Giáo Hội Công Giáo – về các vấn đề lớn lao trong thế giới hôm nay.

Cha nói, "Chính vì vậy mà YouTube đã được lựa chọn là một diễn đàn thích nghi để hiện diện trên mạng lưới, như một thẩm quyền tối cao về truyền thông trong thế giới hôm nay, để thường xuyên hiện diện, để cung cấp một địa điểm tham khảo đáng tin cậy, và để tiếp tục thông báo nhiều chi tiết hơn về sự hiện diện của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trên mạng lưới toàn cầu một cách nhẹ nhàng và rộng rãi hơn."

Ngoài việc nối kết với H2O link, YouTube cũng được nối kết với gia trang chính thức của Tòa Thánh, cũng như của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Vatican.

Mạng lưới này cũng cung cấp khả năng để gửi các điện thư cho Tòa thánh, sẽ do nhân viên của cha Lombardi tiếp nhận.

Vị phát ngôn viên nói, "Việc khai mở đường lối thông tin này hiển nhiên là sự khai mào của một con đường. Với sự hợp tác của Google […] chúng ta có thể tiên đoán sẽ có nhiều phát triển và cải tiến cả về nội dung lẫn kỹ thuật.

"Chúng tôi tin tưởng đã cung cấp một dự án tốt đẹp và xây dựng cho những người sử dụng mạng lưới và khởi sự con đường này với niềm tin, và với một thái độ than hữu và đối thoại với tất cả mọi người, và chúng tôi cũng sẵn sàng học hỏi thật nhiều."