Đại hội Quốc tế được tổ chức tại Vatican

VATICAN (Zenit.org).-Một hội nghị quốc tế đã ghi nhận rằng Kinh Thánh còn cống hiến cho một câu trả lời tới vấn đề suy thoái tâm thần.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm thứ Năm 13/11 tại hội nghi Vatican về sự xuống tinh thần, Hống Y José Saraiva Martins, chủ tịch Bộ Phong Thánh, ghi nhận những hình thức mất tinh thần đã được nhắc đến trong Kinh Thánh.

"Sự buồn phiền, thiếu hứng thú, giảm khả năng làm việc, mất ngủ, xuống cân, cảm giác tội lỗi, có ý nghĩ tự tử, muốn khóc" là những triệu chứng xuất hiện trong bản văn kinh thánh, Ngài nói trong hội nghị Quốc tế thứ 18 của Hội Đồng Giáo Hòang đặc trách mục vụ cho Nhân Viên Y Tế.

Ðức Hồng Y nói thêm "Nếu khoa nhân loại học trong Kinh Thánh đã biết về hiện tượng xuống tinh thần, thì chúng ta có thể hỏi bản văn kinh thánh trả lời như thế nàà”.

"Những câu trả lời nằm trong một số xác tín cơ bản làm nên một phương thuốc đó là: niềm xác tín là con người luôn luôn được Chúa thương yêu và quí trọng, mà Chúa luôn luôn gần gũi với con người, mà thế giới không thù địch với con người" Ngài nói

"Con người đau khổ hưởng được một đặc ân trong khoa nhân loại học thuộc về kinh thánh và trong sứ điệp Kitô hữu," Ngài nói. "Chúa không quên người ốm đau, hơn nữa Chúa ở trong trung tâm tình yêu thương xót của Người."

Cha Tony Anatrella, một nhà phân tâm học và chuyên gia về tâm thần học tại Paris, nói rằng "xuống tinh thần cho thấy một thực tại sâu xa hơn đang ngày càng càng thấy nơi nhân loại và được tỏ lộ qua sự không muốn sống."

"Cá nhân đó không buồn vì bất cứ lý do gì, nhưng vì chính mình do sự bất trắc nội tại của mình và bởi sự thiếu thành toàn. Con người ngày nay cũng như ngày xưa cảm nghiệm đến nhu cầu học hỏi để yêu cuộc sống, để thành toàn chính mình trong bản tính nhân loại của và khám phá ý nghĩa cho cuộc đời."

Đại hội được tiếp tục cho tới thứ Bảy 15/11, tập trung vào hai điểm chính: "Ánh Sáng Đức Tin trong sự xuống tinh thần trong thế gian" và "Có Thể làm Gì để Ra Khỏi 'Tình trạng Bế tắc’ của sự xuống tinh thần"