Hôm thứ Năm 8 tháng 5, các phong trào phò sinh tại Canada đã tổ chức cuộc tuần hành phò sinh toàn quốc lần thứ 17 tại thủ đô Ottawa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gởi đến các tham dự viên một thông điệp ủng hộ nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thông điệp có đoạn viết:

"Đức Thánh Cha Phanxicô vui mừng chào đón tất cả mọi người tham gia vào ngày toàn quốc cho sự sống tại Ottawa lần thứ 17, và bảo đảm với họ sự gần gũi tinh thần của ngài khi họ làm chứng cho phẩm giá, vẻ đẹp và giá trị của cuộc sống con người đã được Thiên Chúa ban cho.

Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng sự kiện này thúc đẩy việc tôn trọng quyền bất khả xâm phạm vào cuộc sống của mỗi người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên và hỗ trợ những nỗ lực của tất cả những ai đang miệt mài tranh đấu để đảm bảo rằng nhân quyền căn bản này phải nhận được sự bảo vệ pháp lý đầy đủ. Với những người tổ chức và những ai tham gia vào sự kiện này, đặc biệt là những người đang hỗ trợ cho những phụ nữ đang gặp khủng hoảng vì mang thai và con cái của họ, Đức Thánh Cha thân ái ban Phép Lành Tòa Thánh của ngài như bảo chứng của niềm vui và sự bình an trong Chúa Phục Sinh."