Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick - Úc Châu

Giáo xứ xin kính mừng Phục sinh của Chúa tới qúy Đức Cha và Linh mục Tu sĩ và anh chị em hết thảy.

Những hình ảnh do Lê Hải ghi lại: https://www.flickr.com/photos/106202437@N08/sets/72157644107540072/
Giáo xứ St Margaret Mary