Chúc Mừng


Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh
COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT, S.J.

Hiệp thông với Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Bắc Ninh và Hội Thánh Việt Nam

Cảm tạ Thiên Chúa gửi tới một vị chủ chăn mới cho Giáo phận Bắc Ninh:

Đức Tân Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt


Đức Cha Cosma Đạt thụ phong linh mục ngày: 05/06/1976
Từ năm 1977 đến 2002 giảng dạy tại Dòng Tên về Thần học, Tu đức, Luật dòng.
Từ năm 2005 đến nay là Linh hướng tại
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội và giảng dạy về Tu đức, Nhân bản.

Chúng con hân hoan kính chúc mừng Đức Tân Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đổ tràn muôn vàn hồng ân trên Đức Cha thân yêu.

Trân trọng kính chúc,
Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch LĐCGVNHK