HUẾ -- Đức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, ngày 01 tháng 5 năm 2007, đã ra thông báo cho biết Đức Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, đã thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục trong Giáo Phận Huế như sau:

 • 1. Linh mục Gioan Nguyễn Đức Tuân, nguyên Quản xứ Phú Xuân, Thừa Thiên-Huế, được thuyên chuyển làm Quản xứ Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế.
 • 2. Linh mục Gioan Baotixita Phạm Ngọc Hiệp, nguyên Quản xứ Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế, được thuyên chuyển làm Quản xứ Diêm Tụ và Họ nhánh Trường Lưu, Thừa Thiên-Huế.
 • 3. Linh mục Phaolô Trần Khôi, nguyên Quản xứ Diêm Tụ, Thừa Thiên-Huế, được thuyên chuyển làm Quản xứ Sáo Cát, Thừa Thiên-Huế.
 • 4. Linh mục Giuse Nguyễn Điền, nguyên Quản xứ Linh Thủy, Thừa Thiên-Huế, được thuyên chuyển làm Quản xứ Tân Lương, Quảng Trị.
 • 5. Linh mục Matthêu Mai Nguyên Vũ Thạch, nguyên Phó xứ Hà Úc, Thừa Thiên-Huế, được bổ nhiệm làm Quản xứ Linh Thủy và các Họ nhánh, Thừa Thiên-Huế.
 • 6. Linh mục Bênêđitô Phạm Tuấn, nguyên Phó xứ Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế, được bổ nhiệm làm làm Quản xứ Hói Dừa và Họ nhánh Hói Mít, Thừa Thiên-Huế.
 • 7. Linh mục Đôminicô Lý Thanh Phong, nguyên Phó xứ Nước Ngọt, Thừa Thiên-Huế, được bổ nhiệm làm Quản xứ Phú Xuyên và Họ nhánh Phước Hưng, Thừa Thiên-Huế.
 • 8. Linh mục Giuse Võ Văn Phú, nguyên Quản Lý Nhà Chung Huế, được bổ nhiệm làm Quản xứ Thuận Nhơn và các Họ Nhánh, Quảng Trị.
 • 9. Tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hiệp, được bổ nhiệm làm Quản xứ Phú Xuân và các Họ Nhánh, Thừa Thiên-Huế.
 • 10. Tân linh mục Giuse Đặng Văn Niên được bổ nhiệm làm Phó xứ Hà Úc. Thừa Thiên-Huế.
 • 11. Tân linh mục Barnaba Trần Đình Phục được bổ nhiệm làm Phó xứ Phủ Cam, thành phố Huế.
 • 12. Tân linh mục Giuse Phan Văn Quyền được bổ nhiệm làm Phó xứ Cầu Hai, Thừa Thiên-Huế.
 • 13. Tân linh mục Philipphê Hoàng Linh được bổ nhiệm làm Phó xứ Phanxicô Xaviê, thành phố Huế.
 • 14. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phước được bổ nhiệm làm Phó xứ La Vang, Quảng Trị.
 • 15. Tân linh mục Phaolô Trần Văn Quang được bổ nhiệm làm Phó xứ Trí Bưu, Quảng Trị.
 • 16. Tân linh mục Phaolô Trương Minh Tiên được bổ nhiệm làm Phó xứ Phước Tuyền, Quảng Trị.
 • 17. Tân linh mục Phanxicô Xaviê Hồ Văn Uyển được bổ nhiệm làm Quản lý Nhà Chung Huế.