Sáng thứ Bảy, 11 tháng 12 năm 2021, Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana, là Khâm sứ Tòa thánh tại Giêrusalem và Palestine, và thư ký của ngài là Cha Natali đã đến thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem.

Chức danh của các vị đại diện Đức Thánh Cha tại Thánh Địa khá phức tạp. Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana, trước đây là Sứ thần Tòa Thánh tại Úc Đại Lợi. Hiện nay, ngài là Sứ thần Tòa Thánh tại Israel và đảo Síp, và là Khâm sứ Tòa thánh tại Giêrusalem và Palestine.

Sứ thần Tòa Thánh - Apostolic Nuncio – là vị đại diện của Đức Thánh Cha liên lạc với Giáo Hội địa phương và nước sở tại có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Khâm sứ Tòa thánh - Apostolic Delegate – là vị đại diện của Đức Thánh Cha liên lạc với Giáo Hội địa phương, và không là nhiệm vụ ngoại giao vì quốc gia sở tại chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh.

Chuyến viếng thăm này của Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana nằm trong khuôn khổ của Thỏa ước Nguyên Trạng vì những nhiệm vụ gần đây của ngài.

Ngài đã được Đức Thượng Phụ Theophilos của Chính Thống Giáo Giêrusalem tiếp, với tư cách Giám mục Chính Thống Giáo của Giáo hội địa phương. Có mặt trong buổi tiếp kiến còn có các linh mục trong linh mục đoàn Chính Thống Giáo, gọi là Hagiotaphite.

Trong chuyến thăm này, có một cuộc trò chuyện về các tín hữu của hai Giáo Hội tại Síp, nơi trực thuộc Tòa Thượng Phụ. Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã đến thăm Síp và Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana đã tham gia chuyến thăm này. Giáo Hội Chính Thống Giáo Síp đã tổ chức nhiều cuộc họp của Hội đồng các Giáo hội Trung Đông và hòn đảo này tiếp nhận những người tị nạn xin tị nạn. Bản thân những người Síp đến từ Bắc Síp cũng đang tị nạn ở miền Nam sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm phía Bắc Síp.

Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana đã tặng cho Đức Thượng Phụ Theophilos một món quà lưu niệm do Đức Giáo Hoàng nhờ Đức Tổng Giám Mục trao lại cho Đức Thượng Phụ
Source:Orthodox Times