Tạp chí National Review, ngày 12 tháng 6, tường trình rằng Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản của Hoa Kỳ vừa công bố một qui định bãi bỏ chính sách của Chính phủ Obama về việc tái định nghĩa giới tính (

https://www.nationalreview.com/2020/06/trump-administration-reverses-obama-era-regulation-that-redefined-sex/amp/).
Thực vậy, Chính phủ Obama vốn định nghĩa lại giới tính để bao gồm “bản sắc phái tính” (gender identity) và “chấm dứt thai kỳ” vào điều khoản chống kỳ thị trong Đạo luật Chăm sóc Có thể Chi trả được (Affordable Care Act).

Điều 1557 của Obamacare cấm việc kỳ thị dựa vào chủng tộc, mầu da, quốc gia gốc, giới tính, tuổi tác hay khuyết tật trong các chương trình hay hoạt động liên quan tới y tế. Gần cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, Bộ phận Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản của ông đã đưa ra một quy định tái định nghĩa “giới tính” cho mục đích của Điều 1557 để bao gồm “bản sắc phái tính” và “chấm dứt thai kỳ”.

Do kết quả của quy tắc mà Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản đưa ra ngày hôm nay, quy định trên đã bị đảo ngược và một lần nữa “giới tính” chỉ có nghĩa là giới tính sinh học, như đã được quy định trong đạo luật.

Vào tháng 12 năm 2016, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Phía Bắc Texas đã ngăn cấm các lệnh cấm của Điều 1557 chống kỳ thị trên cơ sở bản sắc phái tính và chấm dứt thai kỳ. Mùa thu năm ngoái, cùng một thẩm phán liên bang đó đã hủy bỏ quy định, vì cho rằng nó vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chánh và Đạo luật Phục hồi Tự do Tôn giáo của Liên bang.

Vì những những phán quyết này, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản không còn có thể thi hành điều khoản thời Obama và qui định mới đưa ra hôm nay đã đem chính sách liên bang đến chỗ phù hợp với các phán quyết của tòa án.

Roger Severino, giám đốc Văn phòng Dân quyền của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản, nói rằng “Những gì việc cải cách quy định này thực hiện là cập nhật sách vở để phản ảnh thực tại này là 'bản sắc phái tính' và 'chấm dứt thai kỳ' bị coi là những diễn giải bất hợp pháp về luật dân quyền. Quy tắc mới nhất này chỉ đơn thuần phù hợp với thực tại pháp lý đó”.

Severino cũng lưu ý rằng quy tắc mới của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản “duy trì quyết định của chính phủ Obama không bao gồm ‘xu hướng tính dục’ như một phạm trù được bảo vệ theo định nghĩa về kỳ thị giới tính”. Một số cổ động viên cấp tiến đã thúc giục Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản thời Obama thêm “xu hướng tính dục” vào quy định của nó, nhưng cơ quan này đã không chịu làm như thế.

Những người chống đối quy định của chính phủ Obama có nhiều lo ngại đối với các hệ luận của nó trong các khía cạnh cả chăm sóc y tế lẫn tự do tôn giáo. Vì chính sách áp dụng cho bất cứ chương trình hoặc hoạt động y tế nào do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản tài trợ hoặc quản lý, cũng như bất cứ kế hoạch nào được cung cấp ở các thị trường bảo hiểm y tế Obamacare, nên nó ảnh hưởng đến một số lượng rất lớn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ.

Bằng cách tái định nghĩa “giới tính”, chính sách của Obama yêu cầu các nhà chuyên nghiệp y khoa đối xử với người nam về sinh học nhưng tự nhận mình là phụ nữ và đối xử với phụ nữ về sinh học nhưng tự nhận mình là nam giới, theo bản sắc phái tính thay vì giới tính sinh học của họ - một thực hành có thể dẫn đến các quyết định chăm sóc sức khỏe không thích đáng.

Chẳng hạn, có một trường hợp được lên tài liệu đàng hoàng trong đó một phụ nữ về sinh học tự nhận là đàn ông đến bệnh viện kêu là đau bụng dưới. Vì các bác sĩ được yêu cầu phải điều trị cho người này theo bản sắc phái tính, người phụ nữ sinh học này, vì vô tình không biết mình mang thai, nên cuối cùng đã sinh ra một đứa trẻ chết non.

Severino giải thích: “Chúng tôi đồng ý với lý lẽ của tòa án khi cho rằng ý nghĩa rõ rệt lúc ban đầu của ‘giới tính’ theo các đạo luật kỳ thị giới tính của chúng ta có ý nói đến các thực tại sinh học của giới tính, và điều này đặc biệt quan trọng đối với các chương trình do Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản quản lý hoặc tài trợ, vì chúng tôi thường phải đối phó với thực tại khoa học của giới tính trong các chương trình y tế và nghiên cứu của chúng tôi”.

Như thẩm phán liên bang xác định, chính sách của Obama cũng có những hệ luận tiêu cực đối với quyền tự do tôn giáo và quyền lương tâm, đặc biệt đối với nhân viên y tế.

Severino cho hay “Hiện có những lo ngại về tự do tôn giáo, cũng như khả năng của các bác sĩ có thể hành động theo phán đoán y khoa tốt nhất, cũng như lương tâm và niềm tin tôn giáo của họ”.

Quyết định đảo ngược quy định của chính quyền Trump gần như chắc chắn sẽ gặp sự giận dữ của các nhà hoạt động cấp tiến và các đồng minh của họ trong các phương tiện truyền thông. Khi lần đầu tiên công luận biết rằng chính phủ Trump đang xem xét việc hủy bỏ quy tắc của Điều 1557, Thời báo New York đã sai lầm khi khẳng định rằng “‘Người chuyển giới có thể bị xác định như không còn hiện hữu dưới Chính phủ Trump”.

Tuy nhiên, động thái mới này đã thực thi một lời hứa chủ chốt mà Ông Trump đã đưa ra cả trong chiến dịch tranh cử lẫn trong suốt thời gian giữ nhiệm vụ, trong đó, Ông lên tiếng ủng hộ việc hủy bỏ các chính sách thời Obama tái định nghĩa “giới tính” để bao gồm “xu hướng giới tính” và “bản sắc phái tính”. Động thái này, mặc dù ở gần cuối nhiệm kỳ đầu tiên, là một bước nữa để những người ủng hộ ông, đặc biệt là những người bảo thủ xã hội, thấy rằng ông sẵn sàng giữ đúng lời đã hứa.