Tiểu bang North Dakota, các nữ tu dòng Mercy, Đại học Đức Maria, và hệ thống y tế SMP, là một hệ thống bệnh viện phi lợi nhuận được thành lập bởi các nữ tu ở North Dakota, đã nộp đơn kiện chống lại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ về một quy định liên quan đến những người muốn chuyển giới hay tự nhận mình là người chuyển giới.

Theo quy định này, các chuyên viên y tế hay các công ty bảo hiểm tư nhân nào quyết định không cung cấp các thủ tục chuyển giới thì bị xem là vi phạm nhân quyền theo luật của liên bang về chống phân biệt đối xử dựa trên giới tính.

“Các quy định này bắt buộc các bác sĩ phải lờ đi các chứng lý khoa học và phán đoán y khoa của họ mà cắm đầu thực hiện các thủ tục chuyển đổi giới tính đối với trẻ em, ngay cả khi các bác sĩ tin rằng việc điều trị có thể gây hại cho chúng,” Quỹ Becket cho Tự Do Tôn Giáo nói.

Một mạng lưới bệnh viện Công Giáo, năm tiểu bang, và các hiệp hội y tế và nha khoa Kitô Giáo đã đệ đơn kiện tương tự vào tháng Tám.

Source: Catholic World News: University of Mary, other North Dakota institutions file suit against transgender regulation