Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Tiệp bày tỏ quan ngại về đề xuất của chính phủ liên quan đến việc chăm sóc cho các trẻ bị lạm dụng trong các gia đình hay bị ruồng bỏ.

Theo đề nghị này, chính phủ Tiệp bày tỏ mong muốn là có những gia đình khác nhận các trẻ em đó về nhà nuôi trong khuôn khổ cuộc sống gia đình. Cuối cùng, nếu không có ai nhận nuôi thì mới giao cho các cơ sở bác ái do Giáo Hội và các tổ chức khác đảm nhận. Đặc biệt, trẻ em trong độ tuổi từ ba đến bảy tuổi chỉ có thể được nuôi dưỡng trong các cơ sở như thế trong hoàn cảnh rất đặc biệt, và không được quá một năm.

Đức Giám Mục Vaclav Maly, chủ tịch của ủy ban, nói rằng đề nghị này của chính phủ là “hoàn toàn không thực tế.”

Số trẻ em bị lạm dụng trong các gia đình hay bị cha mẹ bỏ rơi đã tăng từ 4,447 trong năm 2009 lên đến 9,433 vào năm 2015, nhưng chỉ có 215 đơn xin nhận con nuôi trong cả nước với ý hướng chăm sóc nuôi dưỡng lâu dài. Trong số 215 đơn xin ấy, chỉ có 11 đơn sẵn sàng chấp nhận những đứa trẻ du mục Roma hay còn gọi là Gypsies, và chỉ có 13 đơn sẵn sàng chấp nhận các trẻ em khuyết tật.

Trong tổng số 10.7 triệu dân, chỉ có 10% dân Tiệp là người Công Giáo. Hôm 24 tháng 4 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời mời thăm Tiệp vào năm 2018. Nhân dịp này văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Giáo Hội địa phương đang điều hành 59 trại trẻ mồ côi tại quốc gia Trung Âu này.

Source: Catholic World News - Czech bishops raise questions about government’s preference for foster care