Warsaw, Ba Lan - Một lãnh đạo nổi bật của Hội đồng Đại kết Czech đã hoan nghênh một thỏa thuận, vốn sẽ cho phép các Giáo hội lấy lại các nhà thờ và tòa nhà đã bị chế độ Cộng sản trước đây tịch thu, nhưng đổi lại sẽ mất trợ cấp của Nhà nước.

Một dự thảo giải quyết đã được hoàn thành tại Prague ngày 25-8, cho phép các nhóm tôn giáo lấy lại các tài sản đã bị tịch thu sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền năm 1948, trong khi có được bồi thường tài chính cho các tài sản khác.

Ông Joel Ruml, chủ tịch Hội đồng Đại kết Czech, và là thành viên của Giáo Hội Phúc Âm của Huynh đệ Czech, nói: “Quả bóng đang nằm trên bàn chính phủ để chuẩn bị bản luật cần thiết".

Ông Ruml nói việc hoàn trả - dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 1-2013 – sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo Roma chiếm đa số của Cộng hòa Czech, vốn mất nhiều tài sản nhất dưới thời Cộng sản.

Tuy nhiên, ông nói rằng mọi tôn giáo sẽ phải chuẩn bị cho việc Nhà nước dần dần chấm dứt việc hỗ trợ tài chính, trong một quốc gia mà hàng giáo sĩ được Nhà nước thanh toán tiền lương từ thế kỷ 18.

Ông Ruml, với Hội đồng đại diện cho 11 giáo phái Kitô giáo, trong đó người Công giáo là thành viên liên kết, nói: “Mặc dầu chúng tôi đã mơ ước trong nhiều năm trở thành tự do khỏi nhà nước, điều này sẽ đặt ra một thách thức lớn. Nhiều thành viên giáo hội đã quen với sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước, và sẽ cần phải được chứng tỏ tình hình mới này cung cấp các cơ hội như thế nào, cho việc ổn định vị trí của chúng tôi và mở ra xã hội cho công việc của chúng tôi".

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo ngày chủ nhật 28-8, rằng chính phủ của ông sẽ trả lại tài sản đã bị tịch thu giữ của các nhóm tôn giáo thiểu số, vốn được công nhận vào năm 1936. Một số giáo phái Công giáo và hầu hết các phái Tin Lành không nằm trong danh sách chính thức các tôn giáo thiểu số của chính phủ. (The Church Report 1-9-2011)