ROMA, (zenit.org) - Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, HồngY Angelo Bagnasco, đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tái bổ nhiệm vào chức vụ này cho một nhiệm kỳ mới có thời hạn 5 năm (2012-2017), tin từ Tòa Thánh cho hay.

Trong thực tế, HĐGM Ý, bao gồm cả Giám Mục Roma, là HĐGM duy nhất do Đức Thánh Cha bổ nhiệm chức vụ Chủ Tịch.

Trước tin về việc kéo dài thêm nhiệm kỳ mới, Đức HồngY Bagnasco, Tổng Giám Mục Gênes, đã ghi trong hành trình của Giáo Hội tiến về Năm Đức Tin vừa trưng dẫn lá thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: « Trongkhi đón nhận cách nhưng không và trong tinh thần đức tin việc chỉ định của ĐứcThánh Cha, tôi muốn đảm bảo với ngài về sự tận tâm của cá nhân, ngõ hầu GiáoHội trong tổng thể và nơi mình, các mục tử tiến bước để dẫn dắt Giáo Hội rakhỏi sa mạc, tiến về nơi của sự sống, hướng đến tình bằng hữu của con Thiên Chúa ».

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục cũng gửi lời chào đến các giám mục để «cám ơn các ngài về sự cộng tác của mỗi cá nhân» vàmong ước «có thể cùng nhau tiếp tục phục vụ Giáo Hội tại Ý».

Vị Chủ Tịch HĐGM Ý đã gợi lại thực tại quý báu này với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, «hiệp thông », như là nguồn suối canh tân toàn thể xã hội: "Ước chi hiệp thông giữa các giám mục với nhau và quây quần bên Đức Giáo Hoàng củng cố sứ mạng và chứng tá của Kitô hữu trong một xã hội đang gặp khủng hoảng sâu sắc về văn hóa và kinh tế, không ngừng hy vào vào một tương lai tốt đẹp hơn».

Sinh vào tháng Giêng năm 1943 (sẽ đạt tới ngưỡng 75 tuổi vào năm 2018), Tổng Giám Mục giáo phận Genova đã được Đức Thánh Cha BênêđictôXVI bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu HĐGM Ý ở nhiệm kỳ trước vào ngày 7 tháng 3 năm 2007, để thay cho vị tiền nhiệm, Đức Hồng Y Camillo Ruini, người đã giữ trọng trách này liên tục qua ba nhiệm kỳ.

Cũng gần một năm trước đó, vào tháng Tám năm 2006, vị giám chức này được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám Mục giáo phận Genova, để thay thế cho vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người nắm chức vụ Quốc VụKhanh Tòa Thánh.

Và gần một năm sau, vào tháng Sáu 2007, Tổng Giám Mục giáo phận Genova được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vinh thăng tước Hồng Y thuộcHội Nghị Giáo Triều.