Vatican - Sáng ngày 7/3/2007, phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Angelo Bagnasco là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia thay cho Đức Hồng Y Camillo Ruini đã quá tuổi nghỉ hưu. Đức Hồng Y Ruini năm nay đã 76 tuổi. Ngài đã đảm trách chức vụ này trong 16 năm qua (4 nhiệm kỳ).

ĐTGM Angelo Bagnasco
Hội Đồng Giám Mục Italia là Hội Đồng Giám Mục lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Hội Đồng Giám Mục Ba Tây. Nhiệm kỳ của chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia là 5 năm. Năm ngoái, Đức Hồng Y Ruini đã hoàn tất nhiệm kỳ thứ ba và năm nay ngài đã bước qua nhiệm kỳ thứ tư. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Italia.

Tờ Corriere della Sera nhận định rằng Đức Hồng Y Ruini “đã thành công trong việc giành lại thế phản công tổng lực, bất chấp tình trạng tục hóa tại Italia, và đã đặt vấn đề sự sống và sinh học vào nghị trình của quốc hội cũng như các nhà trí thức”. Một thí dụ điển hình là tháng 6 2005, Ðức Hồng Y đã kêu gọi người dân Italia tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về việc sinh sản vô tính trong ống nghiệm. Kết quả cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã thất bại, vì không hội đủ số người tham gia theo luật định.

Sau quyết định bổ nhiệm này, Đức Hồng Y Ruini vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám Quản Rôma.

Đức Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Italia sinh ngày 14/01/1943 tại Pontevico, Italia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 29/06/1966 tại Genoa. Ngày 3/1/1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên hàng Giám Mục và thánh lễ tấn phong đã diễn ra tại Pesaro ngày 7/2/1998. Ngày 11/3/2000, ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Pesaro. Ngày 20/6/2003, ngài nhận trách nhiệm Tổng Giám Mục tổng giáo phận Quân Đội Italia. Ngày 29/6/2006, ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Genoa thay cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone được cử giữ chức vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Trước quyết định bổ nhiệm này, Đức Cha Angelo Bagnasco đã bày tỏ sự biết ơn Đức Thánh Cha vì đã tín nhiệm ngài trong trọng trách này. Ngài nói: “Khi Đức Thánh Cha gọi, tôi xin vâng lời”.

Theo thông lệ, trong công nghị Hồng Y lần tới, Đức Tổng Giám Mục Angelo Bagnasco sẽ được nâng lên hàng Hồng Y.