Cuttack-Bhubaneswar - Không nhà thờ nào ở Kandhamal (bang Orissa) sẽ bị phá hủy. Ông Rajesh Prabhakar Patil, người phụ trách thu thuế quận, đích thân trấn an như thế với những người có mặt tại một cuộc họp với một phái đoàn các Kitô hữu.

Tuy nhiên đối với Đức Tổng Giám Mục Công Giáo John Barwa của tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar (Cuttack-Bhubaneswar là thủ phủ của bang Orissa), "các lời nói bảo đảm của người phụ trách thu thuế quận đã không làm cho các quan chức địa phương ngưng việc hành hạ người của chúng tôi".

Trong tháng Tám, nhân dịp các cuộc tàn sát chống Kitô hữu ở Kandhamal, chính quyền bang đã ra lệnh phá hủy năm nhà thờ. Lệnh được ban ra dựa vào một phán quyết rằng các nhà thờ đã được xây dựng (năm 1942) trên đất thuộc sở hữu nhà nước và không có giấy phép.

Đức Tổng Giám Mục Công Giáo nhận xét: “Đáng buồn thay, các đảm bảo Hiến pháp không được áp dụng trong quận Kandhamal của chúng tôi, nơi đây có rất ít sự tôn kính đối với các nơi thờ phượng công cộng của Kitô giáo. Và trong khi chúng tôi tha thứ cho kẻ tấn công chúng tôi và cầu nguyện cho những người đã gây thương vong cho người chúng tôi, phá hủy các nhà thờ và đốt cháy nhà của chúng tôi, đây là một vấn đề của Tư pháp cho người dân của chúng tôi mà chúng tôi đang cố gắng tranh đấu".

Việc thu hồi lệnh phá hủy đến quá trễ cho giáo xứ Betticola, đã một thời được các tên cực đoan Ấn giáo nhắm tới như là mục tiêu. Đức Tổng Giám Mục nói: “Các linh mục chúng tôi ở giáo xứ Betticola đã bị đánh đập thường xuyên trong quá khứ và ngày nay, tiếc là giáo xứ không còn tồn tại nữa". May mắn hơn cho giáo xứ Nandagiri trong khu vực G. Udayagiri Tahasil. Ngày 17-8, cộng đồng Kitô giáo ở đây đã được chính quyền ra lệnh đình chỉ việc xây dựng một nhà thờ nhỏ.

May mắn thay, kể từ tháng 6-2009, không ít hơn 54 gia đình Công Giáo và 17 gia đình Tin lành phái Ngũ Tuần, đã sơ tán sau cuộc bạo động chống Kitô giáo trong năm 2008, đã được tái định cư. Người dân cũng xây dựng một nhà cộng đồng, và mặc dù nhà cộng đồng này bị ghi nhận là sẽ bị phá hủy, người phụ trách thu thuế quận nó rằng việc phá hủy sẽ không xảy ra.

Đức Tổng Giám Mục Barwa kết luận bằng một lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria: "Hôm nay là lễ Đức Mẹ Sầu Bi, và Đức Mẹ đã phải chịu đựng sự thống khổ cay đắng của đau khổ nơi Con của Mẹ, xin Mẹ can thiệp cho chúng con và cho người dân chúng con, và quan trọng hơn cho Phẩm chất Thế tục của Ấn độ sẽ không bị hoen ố”. (AsiaNews)