Từ ngày 8 đến 14 tháng giêng 2019, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tại Ấn Độ (CCBI) sẽ tổ chức Đại hội lần 31 tại Mahabalipuram - Tamil Nadu với chủ đề: “The Joy of the Gospel” (Niềm vui của Tin Mừng), theo Tông thư của ĐGH Phanxicô, bàn về sứ vụ chính của Giáo Hội là rao giảng Tin Mừng trong thế giới hiện đại. Trong thông báo ngày 2 tháng giêng 2019, linh mục Stephen Alathara, Tổng thư ký CCBI, đã cho biết: Các giám mục sẽ đưa ra các chương trình và kế hoạch hành động chi tiết để hồi sinh sứ vụ thương yêu và thông cảm của Giáo hội ở cấp giáo phận và giáo xứ, Đại hội sẽ bắt đầu ngày 8 tháng giêng với việc cử hành Thánh lễ long trọng được chủ sự do Đức Tổng Giám Mục Giambattista Diquattro, Khâm sứ Tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Đức Hồng Y Chủ tịch Oswald Gracias, Tổng Giám Mục của Bombay sẽ chủ tọa buổi họp đầu tiên.

Chương trình Đại hội gồm có: 1/ Nhiều thuyết trình viên tu sĩ và giáo dân sẽ trình bầy với các Giám mục về nhiều khía cạnh và nhiều cách để áp dụng “Niềm vui của Tin Mừng” trong Giáo Hội tại Ấn Độ qua sứ vụ thương yêu và thông cảm. 2/ Đại hội cũng sẽ xem xét tình hình hiện tại của Giáo Hội tại Ấn độ. 3/ Các thư ký của 14 tiểu ban và các ngành sẽ tường trình về hoạt động trong hai năm 2017 và 2018. 3/ Các Giám mục sẽ thẩm định các chương trình và hoặch định những hoạt động tương lai của các ủy ban và các ngành thuộc quyền Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ. 4/ Đại Hội sẽ bầu các chức vụ trong ban điều hành trung ương và các trường ban ngành. Chủ tịch CCBI được trúng cử sẽ chủ sự Thánh lễ kết thúc vào ngày 14.1.2019.

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ bao gồm 3 Giáo Hội thuộc 3 nghi lễ: Giáo Hội nghi lễ La tinh và 2 Giáo Hội nghi lễ đông phương Syro-Malabar và Syro-Malankara. ĐHY Oswald Gracias là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI) và cựu Chủ tịch Liên Hiệp Giám Mục Á Châu (FABC).

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ gồm 132 giáo phận và 189 Giám mục. Hội Đồng này Hội Đồng Giám Mục Công Giáo lớn nhất tại Á Châu và hạng thứ 4 trên thế giới.

LM. Nguyễn Tất Thắng, O.P.