LM Giám Tỉnh Rayarala Vijay Kuman của tu hội Truyền Giáo Hải Ngoại gọi tắt là PIME cho cơ quan AsiaNews biết có hơn một ngàn người Ấn Độ, cả kitô hữu lẫn những người thuộc tôn giáo khác đã tham dự lễ an táng Lm Antonio Grugni, một nhà truyền giáo người Ý, đã chọn phục vụ người nghèo Ấn Độ trong 40 năm.

Xem Hình

Thánh lễ an táng được cử hành tại thánh đường Warangal, Telangana do vị Giám Mục đia phương chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài có cha Bề Trên Giám Tỉnh Kuman

Cha Antonio Grugni đã suốt đời phục vụ người nghèo. Ngài gầy dựng cộng đồng Kitô Giáo tại Warangal. Khi Ngài qua đời những người nghèo, bệnh tật Ấn Độ đã đến kính viếng tiễn biệt vị thừa sai.

Cha Bề Trên kể rằng, Cha Antonio Grugni được bạn bè thân hữu tặng đồ vật gì, như quần áo mới, điện thoại dị động, thì Ngài lại lấy những đồ đó tặng lại người nghèo.

Điều đặc biệt là Cha Antonio Grugni là một bác sĩ. Ngài đã chọn không "từ bỏ người nghèo cho đến khi chết, mặc dù Ngài có thể trở về Ý để chữa bệnh."

Ngài luôn thao thức, khi qua đời, ai sẽ tiếp nối công việc Ngài để săn sóc người nghèo. Ai sẽ chăm sóc các bệnh nhân phong, HIV, và lao phổi ? Ai sẽ tiếp nối công việc ở viện Phúc Lợi Preva Sarva mà ngài đã thành lập năm 2005 để chữa trị cho hàng ngàn người nghèo khổ bệnh tật.

Nhờ Hội Phúc lợi Preva Sarva, mà cha thành lập năm 2005, mà hàng ngàn người đã được chữa lành.

Cha Antonio Grugni là vi thừa sai cuối cùng của Hội Truyền Giáo PIME tạiWarangal,

Cha Bề trên Kuman đau xót phát biểu rằng liệu Hội truyền giáo PIME cũng sẽ chết theo cha Antonio Grugni ở Warangal chăng? Đức Giám Mục điạ phương yêu cầu chúng tôi ở lại và tiếp tục phục vụ công tác truyền giáo và phục vụ người nghèo.

Nguyễn Long Thao