Hồ Đức Mẹ (Hồ bên mặt khi rẽ vào Linh Địa)Công Trường Mân Côi

Nhiều khách hành hương đang đổ về La Vang...

Linh Đài Đức Mẹ La Vang

(Nguồn: tonggiaophanhue.net)