Most Rev. Thomas Collins
Tổng Giám Mục Toronto
1155 Yonge Street, ONTARIO, M4T 1W2
Tel: (416) 934- 0606 Fax: (416) 934-3452Kính gởi Ông Nguyễn Đức Hùng

Đại Sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Toà Đại Sứ CHXNCN Việt Nam tại Canada
479 Wilbrod Street, Ottawa, ON K1N 6M8


Thưa Ông Đại Sứ;

Tôi quan tâm một sách sâu sắc về việc gia tăng bách hại người công dân công giáo tại qúy quốc
và cách riêng các vụ bạo hành xảy ra gần đây tại Giáo Xứ Đồng Chiêm.

Hình ảnh tuyệt vời của dân tộc Việt Nam đã bị hoen ố trong con mắt mọi người trên thế giới khi
mà những công dân Việt Nam hiền hoà đã bị sách nhiễu và thậm chí bị tấn công bằng bạo lực chỉ
vì Đức Tin của họ. Hành động này rất đáng tiếc và thật không cần thiết. Người tín hữu Công giáo
là những công dân tốt của các quốc gia trên toàn thế giới, và việc tự do thực thi Đức Tin cũng như
việc tôn sùng Thánh Giá của họ không phải là những mối đe dọa cho bất kỳ một quốc gia hay
chính phủ nào. Thật vậy, người công dân Công giáo Việt Nam là một nguồn sức mạnh và sinh lực
sống còn cho đất nước tuyệt vời của qúy quốc. Thật là điều hổ thẹn khi họ không được tôn trọng.

Tôi thúc dục Ông Đại Sứ khuyến khích chính phủ của Ông cùng làm việc trong một tinh thần hợp
tác với người tín hữu Công giáo của Việt Nam, hỗ trợ họ trong việc thực thi Đức Tin, và qua đó
mang lại thêm sự thịnh vượng cho qúy quốc và tăng thêm uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Kính thư;

+ Thomas Collins
Tổng Giám Mục Toronto