ĐTGM Philip Wilson TGM giáo phận Adelaide, Nam Úc tân chủ tịch Hiệp Hội Kitô Giáo Úc Châu


Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson tổng giám mục giáo phận Adelaide, Nam Úc vừa được đề cử vào chức vụ chủ tịch Hiệp Hội Kitô Giáo Úc Châu. Chức vụ này đã được các giáo phái khác nắm giữ từ nhiều năm qua.

ĐTGM Philip Wilson hiện đang giữ chức vụ chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu, sẽ lên thay thế Tiến Sĩ Micheal P. Semmler trưởng giáo phái Lutheran, cựu chủ tịch Hiệp Hội Kitô Giáo Úc Châu.

Được biết Úc Châu là một quốc gia, dân chúng đa phần theo tôn giáo Thiên Chúa Giáo.

Những giáo phái Thiên Chúa Giáo trong nước Úc đều tin thác vào Chúa Kitô, nhưng mỗi giáo phái có những tín lý khác nhau, trong đó, giáo phái Anh Giáo có số tín hữu đông đứng hàng đầu, kế đến là giáo hội Công Giáo Roma Úc, tiếp theo là các giáo phái khác như: Chính Thống, Uniting church, Tin Lành, Lutheran, Jehova, Morman..vv...

Các vị Đại diện đứng đầu các giáo phái trong Hiệp Hội Kitô Giáo của Úc Châu, hứa sẽ tích cực hỗ trợ và tuân theo những chỉ thị của vị Tân Chủ Tịch Hiệp Hội là Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson.