(EWTN News/CNA) Bác sĩ David Mackereth, một Kitô hữu (Cơ Đốc Cải Cách) đã làm việc cho ngành Y Tế Công Cộng Anh quốc được 26 năm nói rằng ông từ chối nhận việc của Sở An Sinh Xã Hội và Hưu Trí bởi vì ông không muốn thấy người đổi giới tính dùng đại danh từ ưa thích của họ.

Ông Mackereth nói với hãng tin Sunday Telegraph vào ngày 8 tháng Bẩy rằng “Tôi không tấn công phong trào chuyển đổi giới tính, nhưng tôi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của tôi.”

“Tôi không nghĩ là tôi bị bắt buộc dùng đại danh từ đặc biệt này. Tôi không có ý làm phiền lòng bất cứ ai. Nhưng nếu quan niệm ấy làm phiền ai đó thì lúc ấy sẽ dẫn đến việc các bác sĩ bị sa thải, khi trong một xã hội mà chúng ta phải coi lại là chúng ta đang đi về đâu.

Mackereth, 55 tuổi, sống ở Dudley, cách Brimingham 10 dặm về phía tây. Ông là một chuyên viên thẩm định khuyết tật, nhưng vẫn duy trì niềm tin của mình rằng giới tính là di truyền và sinh học, và là cơ bản của giới tính tự nhiên. Mackeret đã làm việc khá lâu cho ngành Y Tế Công Cộng tại phòng Tai Nạn và Cấp Cứu.

Người thày của ông nói rằng những bản báo cáo khiếu nại khuyết tật phải đề cập đến bệnh nhân bằng nhận dạng giới tính của họ, theo Luật Bình Đẳng năm 2010, một luật chống phân biệt đối xử ở Anh, Wales và Scottland bao gồm việc bảo vệ giới tính, khuynh hướng tính dục và việc chọn lựa giới tính.

Ông Mackereth nói rằng “Tôi nói là tôi có vấn đề về việc này. Tôi tin rằng giới tính được định nghĩa theo sinh học và di truyền. Và là một Kitô hữu tin theo sách Tin Mừng dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã tạo nên con người nam và nữ. Lẽ ra tôi có thể giữ miệng không nói gì, nhưng đây là lúc thích hợp để lên tiếng.”

Ông cho rằng ông không thể có một lương tâm ngay chính nếu tuân theo chủ trương này và vì thế hợp đồng làm việc của ông đã chấm dứt.

Ông Mackereth nói rằng “Trước hết chúng ta không được phép nói lên điều mình tin. Thứ hai như trường hợp của tôi, chúng ta không được phép nghĩ về điều chúng ta tin. Cuối cùng, chúng ta không được phép bảo về điều chúng ta tin.”

“Bằng việc… cho rằng giới tính và tính dục được xác định từ lúc sinh ra, bạn có thể bị tấn cống khốc liệt.”

Ông Mackeret nói rằng theo luật Bình Đẳng 2010, “bất cứ ai có quan điểm như tôi đều có thể bị cho nghỉ việc ngay tại chỗ. Tôi không phải là trường hợp cá biệt.”


Source: EWTN News Christan doctor in England denied work because of his traditional gender beliefs