FORT WORTH, TX - Ngày Tĩnh Tâm của Liên Giáo Xứ được tổ chức tại G.X. Đức Mẹ Fatima, Fort Worth vào ngày 28 tháng 3, 2009 vừa qua rất thành công và tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên bốn Giáo xứ Việt Nam thuộc Giáo phận Fort Worth, TX tổ chức chung cho giới trẻ Việt Nam trong Giáo phận để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Phục Sinh.

Xin bấm vào hình dưới đây để xem hình ảnh của ngày Tĩnh TâmBốn giáo xứ từ nay sẽ thay phiên nhau để tổ chức ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Giới Trẻ mỗi năm. Riêng năm nay, một số rất nhỏ các em đến từ một vài giáo xứ lận cận (có cả Houston), còn hầu hết các em thuộc G.X. CTTĐVN - Arlington, G.X. Đức Mẹ Vô Nhiễm - Wichita Falls, G.X. Đức Mẹ Fatima và G.X. Kitô Vua - Fort Worth, TX. Con số các em tham dự năm nay đã lên tới gần 400 em.