Tin buồn: Cha Placide Phạm Lịnh Phán, Dòng Xitô Mỹ Ca - Lập Định, Cam Ranh vừa qua đờiChúng tôi vừa được tin Cha Placide Phạm Lịnh Phán, vừa qua đời lúc 18 giờ 40 ngày 12.10.2006, tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Lập Định, Cam Ranh. Hưởng thọ 84 tuổi.

Cha Placide Phạm Lịnh Phán

sinh ngày 16.09.1922 tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.

thụ phong linh mục 08.01.1953

qua đời lúc 18 giờ 40 ngày 12.10.2006

Nhập quan 17 giờ 30 ngày 13.10.2006

Thánh lễ An Táng sẽ cử hành vào lúc 14 giờ 30 ngày 14.10.2006 tại Nguyện đường Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Lập Định.

An táng tại nghĩa trang của Đan Viện.

Được biết cách đây 3 ngày, ngày 10.10.2006, nhân cuộc chuyển đổi các Linh mục vùng Cam Ranh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã ghé thăm và ban phép lành cho Cha Placide, vẫn trong tình trạng sống thực vật từ gần 3 năm nay. Hôn mê và thở thoi thóp...

Nay đã đến lúc Chúa gọi Cha về, chúng ta cùng cầu nguyện để ngài được ban thưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cùng các Thánh, nhất là Thánh Bênêđictô mà Cha hằng luôn dõi bước đi theo.Đức Cha Nguyễn Văn Hòa thăm và ban phép lành cho Cha Phán ngày 10/10/06