CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo cùng quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em

Bà Cố Martha Nguyễn Thị Tươi

Thân Mẫu Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy
Sinh ngày 19/12/1928 –
đã hoàn tất hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế
vào lúc 02:15 sáng ngày 27/06/2019 tại Perth, Australia
Thánh lễ Phát Tang: Thứ Ba 02/07/2019 lúc 6:30 tối tại Trung Tâm của Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Perth
Thánh lễ An Táng: Thứ Tư 03/07/2019 lúc 10:30 sáng tại Trung Tâm của Cộng đoàn
Sau đó là Nghi thức Hoả Táng lúc 12:30pm tại nghĩa trang Pinnaroo.

VietCatholic xin thành kính phân ưu cùng Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy và Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang sớm đưa linh hồn
Bà Cố Martha Nguyễn Thị Tươi
về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng


Kỹ sư J.B. Đặng Minh An
Phó Giám Đốc