ROG 27/06/06 - Chị Satoko Kitahara, một phụ nữ Công Giáo Nhật năm nay 37 tuổi, đang làm việc cho Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã khởi sự một dự án xây trường học dành cho thiếu nữ Afghanistan. Ngôi trường sẽ được xây tại tỉnh Badakhshan nhờ nguồn tài chánh của giáo dân giáo xứ Kojimachi ở Tokyo đóng góp.

Chị Kitahara cho biết chị thấy thanh thiếu niên ở Afghanistan mơ ước được đi học nên chị đã quyết tâm giúp họ bằng cách vận động xây trường học.

Ngôi trường có 12 lớp, mỗi lớp nhận 40 học sinh và được dậy làm 2 ca, nên mỗi năm trường có thể nhận 1000 học sinh. Theo luật Hồi Giáo, nam nữ phải học riêng nên trường chỉ nhận nữ sinh và sẽ dậy từ tiểu học đến hết trung học.

Dự án mở trường được đặt tên là Choronay. Chữ này là thổ ngữ Dalit có nghĩa là “Tại sao lại làm không được”. Cha mẹ các thiếu nữ trong vùng rất chú ý đến dự án nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Chị Satoko Kitahara cho biết, để có nguồn tài chánh xây trường, chị đã kêu gọi giáo dân trong giáo xứ của chị ở Tokyo đóng góp. Và mỗi lần chị trở về Nhật chị đều báo cáo những tiến triển dự án cho các ân nhân biết

Một trong những ân nhân đắc lực giúp chị Kitahara là cô Akira Yamamoto. Cô Akira Yamamoto kể rằng: Chị Katahara là con người hoạt động rất có hiệu quả và tế nhị. Việc chị ấy làmthật là tuyệt vời nên tôi tin rằng ai cũng nên giúp đỡ chị. Đó là lý do tôi giúp đỡ chị ấy dù tôi không đến Afghanistan được.