LỄ LÁ: LA LÀ LÁ LA LA

Lễ Lá có nghi thức rước lá dừa, lá thiên tuế vui tươi sinh động. Tuy nhiên, Lời Chúa trong Lễ Lá gợi hứng cho chúng ta những loại lá khác mà Tiếng Việt diễn tả cũng rất ý nghĩa.

1. Lá mặt lá trái. Lời Chúa trong Lễ Lá làm nổi bật tính lá mặt lá trái, lật lọng, thay lòng đổi dạ của con người. Trước tiên là đám đông dân chúng lật lọng tráo trở: nay hò reo tung hô Chúa, sau lại hò hét đòi đóng đinh Ngài; nay yêu mến đến độ cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi, sau lại căm ghét đến nỗi lột áo Chúa ra để đóng đinh Ngài. Sau là chính các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ: Giuđa dùng nụ hôn để bán Chúa; Phêrô vừa thề sống chết trung thành thì sau cũng chối bay chối biến không biết Chúa. Vậy còn lòng dạ của chính mỗi người chúng ta với Chúa, với người khác như thế nào? Có thay lòng đổi dạ hay là một lòng một dạ yêu thương.

2. Lá lành đùm lá rách. Tin Mừng là: cho dù con người có lật lọng tráo trở, thay lòng đổi dạ thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn một lòng một dạ yêu thương. Lòng Chúa mở rộng như chiếc lá để đùm bọc, cưu mang, ôm ấp nhân loại đang chịu hoạn nạn đau khổ vì tội lỗi. Chính Chúa đã mang lấy những bệnh tật, đau khổ của chúng ta, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Chúa chịu rách để chúng ta được lành.

3. Lá vàng còn ở trên cây. Cuối cùng thì Chúa đã chết: “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.” Trời biết chứ, biết rất rõ, vì đó là ý Trời, đó là tình yêu vô biên mà Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Lễ Lá dẫn chúng ta bước vào Tuần Thánh cử hành Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết và sống lại. Tạ ơn Chúa như lá lành yêu thương đùm bọc chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta đừng lá mặt lá trái, mà hãy một lòng một dạ trung thành với Chúa và yêu thương nhau. Amen.