CHÚA BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Câu chuyện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại từ cõi chết cho thấy: Chúa là sự sống lại và là sự sống đời đời. Loài người muốn sống thì hãy tin vào Chúa.

1. Sống. Sự sống vô cùng quý giá nên người ta bảo: Mạng sống hơn đống vàng. Ai cũng khao khát sống, sống lâu, sống khỏe. Người ta tìm mọi cách ăn uống, tập luyện, thuốc men để sống. Và Chúa Giêsu đã đến đem thần dược trường sinh bất tử khi Ngài công bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” Thần dược đức tin.

2. Chết. Con người khao khát sống, thế nhưng ai cũng phải chết, không ai thoát được. Kể cả những người tin Chúa vẫn chết, thậm chí ngay cả chính Chúa Giêsu cũng đã chết. Vậy hiểu chuyện sống chết thế nào? Không chỉ sống chết thân xác, mà còn có sống chết tinh thần. Thế nên mới có những người còn sống mà như đã chết, bởi vì: Chết không phải đợi đến khi tắt thở, mà chết là ngay khi người ta vẫn còn thở nhưng tim đã ngừng tin yêu. Chết trong tội lỗi.

3. Sống lại. Chúa đã làm cho Ladarô sống lại. Chúa cũng đã sống lại từ cõi chết. Nhờ vậy, cái chết thân xác không phải là cánh cửa khép lại kết thúc đời người, mà lại là cánh cửa mở ra dẫn con người vào sự sống đời đời. Phận người không bị giới hạn vài chục năm sống nơi trần thế, mà trở thành vô biên trong sự sống vĩnh cửu. Điều cốt lõi là phải tin vào Chúa Giêsu - Đấng là sự sống lại và là sự sống.

Có lời kinh Mân Côi quen thuộc: “Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.” Xin Chúa ban Thần Khí sự sống giúp chúng ta ra khỏi những nấm mồ của ích kỷ, lười biếng, thụ động, nguội lạnh… Xin Chúa tháo cởi các khăn vải là những đam mê tội lỗi đang quấn buộc cuộc đời chúng ta. Amen.