14. Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Ma-ri-a đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info