80. VÌ NGƯỜI HIẾN THÂN

Mạnh Thường Quân đối xử rất tốt với môn khách là Hạ Hầu Chương, tặng ông ta tiền ăn của bốn năm trăm người gộp lại, nhưng Hạ Hầu Chương vẫn luôn nói xấu Mạnh Thường Quân.

Có người mách với Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân nói:

- “Tôi thường có những việc phải thỉnh giáo Hạ hầu công, đừng nói về chuyện ông ấy.”

Phồn Thanh đem câu chuyện này nói lại với Hạ Hầu Chương, Hạ nói:

- “Tôi không có một chút công lao nào mà Mạnh Thường Quân tặng tôi tiền ăn của bốn năm trăm người gộp lại, lại còn đối xử rất tốt với tôi, mà tôi lại còn đi nói xấu ông ấy; Mạnh Thường Quân lấy lòng quân tử đối xử với người rất khoan hậu như vậy, mà tôi thì trở thành kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, hỗn láo, như thế tôi phải lấy nhân cách và danh dự của mình vì Mạnh Thường Quân mà cống hiến sức lực, tôi không biết còn phải nói gì nữa?”

( Chính Quốc sách )

Suy tư 80:

Chúng ta chưa bao giờ nói xấu đạo của mình, nhưng chúng ta cũng rất ít khi vì tôn giáo mà lên án những bất công trong xã hội.

Chúng ta chưa làm gì để cho Chúa vui cả, mà chỉ luôn luôn lấy cái trí nhỏ nhen, đem cái tâm ích kỷ của mình để đòi hỏi Chúa mà thôi.

Chúng ta chưa làm gì cho cộng đoàn của mình cả, mà chỉ vì những quyền lợi nhỏ nhen cá nhân mà đòi hỏi cộng đoàn và khích bác anh chị em trong cộng đoàn.

Chúng ta chưa làm gì cho giáo xứ của mình cả, nhưng cứ hể tới nhà thờ là chỉ trích người này người nọ, chỉ trích cái này sai cái kia chưa tốt.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info