Hôm thứ Năm, Chủ tịch ủy ban các hoạt động phò sinh của các giám mục Hoa Kỳ cho biết chính quyền Biden đã “sai lầm” khi mở lại nguồn tài trợ liên bang cho các nhà cung cấp dịch vụ phá thai trong chương trình Title X.

Tuần này, chính quyền đã công bố một quy tắc cuối cùng nêu rõ các phòng khám nhận tài trợ kế hoạch hóa gia đình Title X có thể giới thiệu phá thai, và không phải tách biệt về cơ sở và tài chính với các cơ sở phá thai. Quy tắc đã đảo ngược các quy định do chính quyền Trump đưa ra nhằm tách nguồn tài trợ Title X khỏi các nhà cung cấp dịch vụ phá thai.

Đức Tổng Giám Mục Joseph Naumann của Thành phố Kansas ở Kansas, Chủ tịch ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, tuyên bố: “Chính quyền này đã sai khi cho phép lấy tiền thuế của người dân tài trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ phá thai tham gia vào một chương trình được thiết kế đặc biệt để loại trừ việc phá thai.

Title X là một chương trình liên bang được thành lập vào năm 1970 nhằm trợ cấp cho các dịch vụ y tế dự phòng và kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả biện pháp tránh thai, cho các gia đình có thu nhập thấp. Quy chế ban đầu tạo ra chương trình quy định rằng không có quỹ nào “sẽ được sử dụng trong các chương trình mà phá thai là một phương pháp kế hoạch hóa gia đình.”

Đức Tổng Giám Mục Naumann nói: “Title X được dự định và trao phó trách nhiệm là một chương trình hoàn toàn tách biệt với phá thai.

Ngài nói: “Phá thai không phải là kế hoạch hóa gia đình. Phá thai là lấy đi mạng sống của một đứa trẻ đã được thụ thai và đang lớn lên. Bạo lực của việc phá thai làm tổn thương vô số phụ nữ về thể chất, tinh thần và tình cảm”.

Đức Cha Naumann nói thêm rằng các giám mục lo ngại nghiêm trọng về việc chính phủ khuyến khích các biện pháp tránh thai, và từ lâu đã ủng hộ các nỗ lực nhằm bảo đảm rằng việc phá thai được giữ về mặt cơ sở và tài chính tách biệt với kế hoạch hóa gia đình theo Title X.

Theo bản cập nhật của chính quyền Clinton đối với chương trình vào năm 2000, những người nhận tài trợ phải cung cấp dịch vụ tư vấn phá thai và giới thiệu phá thai cho khách hàng khi có yêu cầu.

Sau đó, vào năm 2018, chính quyền Trump lần đầu tiên đề xuất ra một ranh giới nghiêm ngặt về cơ sở và tài chính tách biệt giữa những người nhận Title X và bất kỳ chương trình hoặc cơ sở nào thực hiện phá thai hoặc giới thiệu phá thai. Yêu cầu này, hiện được gọi là Quy tắc Bảo vệ Sự sống, đã được thực hiện vào tháng 3 năm 2019.

Quy tắc Bảo vệ Cuộc sống cấm những người nhận Title X giới thiệu hoặc thực hiện phá thai và yêu cầu người nhận phải tách biệt cả về cơ sở và tài chính với các cơ sở thực hiện phá thai. Planned Parenthood vào tháng 8 năm 2019 thông báo sẽ ngừng tham gia chương trình thay vì không thể tuân thủ các quy định mới.

Bây giờ, chính quyền Biden đã chính thức hủy bỏ Quy tắc Bảo vệ Sự sống của tổng thống Trump.
Source:Catholic News Agency