Các nữ tu Công Giáo và tấm gương của ông bà nội ngoại đã giúp thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas thấm nhuần niềm tin rằng tất cả mọi người đều là con của Chúa và ý thức hệ phân biệt chủng tộc của xã hội Mỹ là sự phản bội những lời hứa tốt đẹp nhất của nó, ông nói trong một diễn từ hôm thứ Năm.

“Các nữ tu của tôi và ông bà của tôi đã sống đúng với thiên chức thiêng liêng của họ trong thời đại gay gắt về chủng tộc, và họ đã làm như vậy với niềm tự hào, với phẩm giá và danh dự. Mong chúng ta tìm thấy nơi họ gương sáng này để bắt chước họ,” Thẩm Phán Thomas nói tại Đại học Notre Dame hôm 16 tháng 9.

“Cho đến ngày nay, tôi vẫn luôn tôn kính, ngưỡng mộ và yêu mến các nữ tu của mình. Các sơ là những người phụ nữ mộ đạo, can đảm và có nguyên tắc”.

Thẩm Phán Thomas, là thẩm phán người Da Đen thứ hai của Tối Cao Pháp Viện, đã đưa ra diễn từ của ông theo lời mời của Trung tâm Công dân và Chính phủ Lập hiến, một sáng kiến mới của Đại Học Notre Dame tập trung vào các cuộc thảo luận và học thuật liên quan đến Công Giáo và công ích.

“Trong thế hệ của tôi, một trong những khía cạnh trung tâm trong cuộc sống của chúng tôi là tôn giáo và giáo dục tôn giáo. Sự kiện lớn nhất và duy nhất trong buổi thiếu thời của tôi là được sống với ông bà của mình vào năm 1955”.

Ông nội của Thẩm Phán Thomas là một người cải đạo sang Công Giáo “rất sùng đạo”, trong khi bà nội của ông là một người theo Tin lành Báp-tít. Thẩm Phán Thomas, khi đó là học sinh lớp hai, được gửi cùng với anh trai của mình đến Trường Grammar Thánh Biển Đức ở Savannah, Georgia. Vào thời điểm đó, ông chưa theo đạo Công Giáo, nhưng sau vài năm, ông đã cải đạo sang Công Giáo.
Source:Catholic News Agency