Đức Cha William Byrne của Springfield ở Massachusetts cho biết hôm thứ Ba rằng các linh mục trong giáo phận nên hỗ trợ những người Công Giáo tìm kiếm sự miễn trừ vì lý do lương tâm đối với các yêu cầu chích vắc-xin COVID-19 bằng cách chứng thực họ đã được rửa tội và thực hành đức tin của họ.

“Điều quan trọng là chúng ta phải công nhận và khuyến khích lương tâm đã hình thành của những người mong muốn vắc xin cho bản thân và lợi ích chung, cũng như những người vì lo ngại về sức khỏe hoặc các lý do khác, có thể không muốn nhận vắc xin”, Đức Cha Byrne đã viết thư cho hàng giáo sĩ của Giáo phận Springfield ở Massachusetts vào ngày 14 tháng 9.

“Với tư cách là linh mục và phó tế, chúng ta nên giúp đỡ các quyền lương tâm của các tín hữu Công Giáo về vấn đề này và mọi vấn đề khác. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách chứng thực Bí tích Rửa tội của họ và việc 'thực hành' đức tin Công Giáo của họ, dưới dạng một lá thư hoặc tuyên bố riêng, để hỗ trợ thư hoặc yêu cầu miễn trừ chích vắc xin của họ vì lý do tôn giáo của họ, nhưng đừng tự mình soạn hoặc ký một lá thư hoặc mẫu đơn”.

Đức Cha đã viết thư trên để hỗ trợ cho các linh mục đang nhận được yêu cầu từ các giáo dân muốn có “quyền miễn trừ tôn giáo” khỏi việc tiêm chủng bắt buộc đối với COVID-19.

Ngài trích dẫn các tài liệu từ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Trung tâm Đạo đức Sinh học Công Giáo Quốc gia và Bộ Giáo lý Đức tin cho biết rằng vắc-xin có thể được sử dụng, nhưng việc tiếp nhận chúng không phải là nghĩa vụ đạo đức và do đó phải tự nguyện.

“Nhiều tổ chức và cơ sở đang bắt đầu yêu cầu vắc-xin, và vì vậy, để hiểu được những phản đối về quyền lương tâm, chúng ta với tư cách là những người lãnh đạo các cộng đoàn của mình, có thể được yêu cầu hỗ trợ những người Công Giáo trong giáo xứ của chúng ta muốn được miễn trừ”, Đức Cha Byrne viết.

Đức Cha nói rằng “trên cơ sở lương tâm, không ai có thể hành động hoặc nói thay cho người khác để xin miễn trừ”.

Tuy nhiên, ngài đã chỉ đạo các linh mục của mình có thể viết một lá thư kèm theo để hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân trong việc miễn trừ vắc xin vì lý do tôn giáo hoặc lương tâm.

Trong tài liệu về đạo đức liên quan đến vắc-xin chống Covid, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng “lý do thực tế cho thấy rõ ràng rằng tiêm chủng không phải là một quy tắc, một nghĩa vụ đạo đức và do đó, nó phải tự nguyện”.

Đức Cha Thomas Paprock của Springfield ở Illinois gần đây đã viết rằng “ trong khi Giáo hội khuyến khích việc tiêm chủng được chấp nhận về mặt đạo đức và thúc giục sự hợp tác với các cơ quan y tế công cộng trong việc thúc đẩy lợi ích chung, thì những vấn đề về sức khỏe cá nhân và lương tâm đạo đức liên quan đến vắc xin phải được tôn trọng. Do đó, việc tham gia vắc xin phải là tự nguyện và không thể bị ép buộc, như Bộ Giáo lý Đức tin, dưới quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã chỉ ra vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù chúng tôi khuyến khích việc tiêm chủng, chúng tôi không thể và sẽ không ép buộc tiêm phòng như một điều kiện để có việc làm hoặc quyền tự do thờ phượng của các tín hữu trong giáo xứ của chúng tôi”.

“Giáo Hội Công Giáo dạy rằng một số người có thể phản đối việc sử dụng vắc-xin COVID vì lý do lương tâm, và những niềm tin dựa trên lương tâm này cần được tôn trọng”, Đức Cha Paprocki nói thêm.

Hiệp hội Y khoa Công Giáo đã tuyên bố rằng họ “phản đối việc tiêm chủng bắt buộc COVID-19 như một điều kiện làm việc bất chấp quyền lương tâm hoặc miễn trừ tôn giáo”
Source:Catholic News Agency