Ngày 13-04-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Chúa Nhật 3 Phục Sinh 14/4 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:11 13/04/2024

BÀI ĐỌC 1  Cv 3, 13-15. 17-19

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

“Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là : Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2  1 Ga 2, 1-5a

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.

Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG  x Lc 24, 32

Alleluia, Alleluia!
Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn

Alleluia

TIN MỪNG  Lc 24, 35-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Đó là Lời Chúa.
 
Để khổ đau
Lm. Minh Anh
16:29 13/04/2024
ĐỂ KHỔ ĐAU
“Đấng Kitô phải chịu khổ hình!”.

“Đừng đặt quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh ngang hàng với những mánh khoé của các pháp sư, để Ngài có vẻ như không phải là chính mình. Như thế, khác nào cứ cho là Ngài đã ăn mà không có răng, đi mà không có chân, bẻ bánh mà không có tay, nói mà không có lưỡi; và để lộ một bên hông không có xương sườn!” - Thánh Jêrôme.

Kính thưa Anh Chị em,

Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ, họ kinh hồn bạt vía, tưởng mình thấy ma. Bởi lẽ, với họ, Ngài đã chết. Và nhất là vì thiếu hiểu biết Thánh Kinh, họ không thể tin! Họ quên lời Thầy đã nói, “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại!”. Ơn gọi của Ngài là ơn gọi cứu độ, Ngài đến ‘để khổ đau’, để chuộc lại và Chúa Cha quyền năng làm sao có thể để cho sự chết là tiếng nói cuối cùng!

Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Đó chính là Mầu Nhiệm Vượt Qua! Nhiều lần, chúng ta nghe những lời này nhưng không hiểu hết. Mầu Nhiệm Vượt Qua là nội dung các tông đồ rao giảng cho thế giới. Rằng, Giêsu Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến ‘để khổ đau’, chết đi vì tội lỗi con người và đã sống lại, tiêu diệt tội lỗi, chiến thắng nó hầu cứu độ con người.

Phêrô đã mạnh mẽ loan báo Mầu Nhiệm này, “Đấng ban sự sống thì anh em giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết!” - bài đọc một; Gioan cũng cao rao cùng một nội dung, “Chính Ngài là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian!” - bài đọc hai.

Trọng tâm toàn bộ các sách Tin Mừng là Ơn Cứu Độ con người phát xuất từ Đấng Cứu Độ Giêsu, một Giêsu đã chết vì con người và đã sống lại để con người có thể tái hưởng Nước Thiên Chúa. Không ai vào đó đơn giản vì họ là người tốt; đúng hơn, bất cứ ai vào Nước Thiên Chúa cũng chỉ nhờ hành động cứu độ chết và sống lại của Chúa Kitô.

Tin Mừng nói, Chúa Giêsu “mở trí cho các ông hiểu Thánh Kinh”. Phải, hiểu biết Thánh Kinh là điều tối quan trọng! “Ai không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô!” - Jêrôme. Ngài đã mở ra những bí ẩn của Thiên Chúa mặc khải trong Thánh Kinh; chỉ cho họ hiểu rằng, ơn gọi của Ngài cũng như của chính họ không thể loại trừ lời mời được gọi ‘để khổ đau’. Mặc dầu khổ đau không tự nó cứu thoát; nhưng nó là con đường dẫn đến vinh quang khi chúng ta thông phần vào thập giá của Ngài.

Anh Chị em,

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình!”. Không ai muốn khổ hình, nhưng một nghịch lý là không ai không gặp khổ đau. Hãy đón nhận chúng như Chúa Kitô! Bạn và tôi không thể đón nhận Chúa Kitô mà không đón nhận thập giá của Ngài, bạn cũng không nhận lấy thập giá nếu ở đó không có Chúa Kitô. Thiên Chúa Cha muốn chúng ta nên một với Con Ngài, kết hợp với hy tế của Ngài trong mọi biến cố đời mình để cùng Ngài, trở nên hy tế cho tha nhân. Một số tín hữu nghĩ, họ sẽ làm được một việc lớn lao nào đó cho Chúa, nhưng tất cả những gì Chúa cho phép họ làm là ‘chịu khổ đau’. Mỗi người đều có một câu chuyện khác với người khác, nhưng mọi người đều có chung câu chuyện khổ đau. Nhưng ai biết thông phần vào thập giá Chúa Kitô, mặc dù ‘nước sâu’, tất cả đều có thể ‘qua bờ bên kia!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tìm an nhàn; cho con biết, với Chúa, con chỉ cứu độ được con, cứu độ anh chị em con nhờ thông phần vào sự chết và sự sống lại của Ngài!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bốn câu hỏi dai dẳng sau ‘Dignitas Infinita’
Vũ Văn An
14:51 13/04/2024

Jonathan Liedl trên National Catholic Register, ngày 11 tháng 4, 2024, nhận định rằng: Tuyên bố mới về phẩm giá con người đã được đón nhận nồng nhiệt, nhưng tác động của nó đối với các chủ đề như Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị và phản ứng mục vụ của Giáo hội đối với lý thuyết phái tính vẫn còn phải xem xét.Theo ông, căn cứ vào hầu hết các giải trình, Dignitas Infinita, tuyên bố mới của Vatican về phẩm giá con người, đã được Giáo hội đón nhận phần lớn mà không gặp trở ngại nào. Trên thực tế, nó có thể là một trong những tài liệu cấp cao ít gây tranh cãi nhất mà chúng ta từng thấy từ triều giáo hoàng của Đức Phanxicô trong những năm gần đây.

Điều này đặc biệt đúng khi so sánh với tuyên bố cuối cùng của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández và Bộ Giáo lý Đức tin, Fiducia Supplicans. Hơn ba tháng sau khi tài liệu đó được công bố vào ngày 19 tháng 12, việc chấp thuận việc ban phép lành ngoài phụng vụ cho các cặp đồng tính vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi.

Ngược lại, Dignitas Infinita phần lớn được ca ngợi là sự trình bày lại mới mẻ giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá con người (mặc dù nó có những lời gièm pha ở cả phía cấp tiến bộ lẫn phía bảo thủ trong Giáo hội). Đặc biệt, các học giả và các nhà lãnh đạo Công Giáo đã hoan nghênh việc tài liệu này áp dụng giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá con người vào các vấn đề nhức nhối đương thời như mang thai hộ, lý thuyết phái tính và chiến tranh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tài liệu này không đưa ra những câu hỏi vẫn cần câu trả lời - bao gồm cả các chủ đề đa dạng như tài liệu này tác động như thế nào đến giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, đến việc việc tái khẳng định nhân học truyền thống của Giáo hội có thể hạn chế tác động của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị.

1. Tại sao tài liệu lại mất tới 5 năm?

Dignitas Infinita đã cần nhiều thời gian mới xuất hiện. Theo lời giới thiệu bản văn của Đức Hồng Y Fernández, văn phòng giáo lý của Vatican và các cố vấn của nó đã làm việc về tuyên bố này trong hơn 5 năm.

Thực thế, mốc thời gian mà tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra phù hợp với một báo cáo cho rằng Vatican đang nghiên cứu một tài liệu tập trung vào lý thuyết phái tính từ năm 2018. Được biết, việc sắp xuất bản tài liệu đó đã được sử dụng để biện minh cho việc Vatican ngăn chặn nỗ lực riêng của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ nhằm giải quyết một cách toàn diện thừa tác vụ cho những người xác định LGBTQ, với lý do Vatican muốn là người đầu tiên.

Nhưng bất chấp những gợi ý cho rằng tài liệu về lý thuyết phái tính của Vatican sắp ra mắt, bao gồm cả báo cáo năm 2019 của CNA, nó chưa bao giờ được công bố - cho đến tuần này.

Ngoại trừ việc có vẻ rõ ràng là Dignitas Infinita khác biệt đáng kể về phạm vi và trọng tâm so với tài liệu ở các lần lặp lại trước đó.

Thứ nhất, có những đoạn được cho là đã được đưa vào tài liệu Vatican năm 2018 nhưng không có trong phiên bản cuối cùng, bao gồm những đoạn xem xét sâu sắc hơn bản chất của bản sắc phái tính và cung cấp các hướng dẫn mục vụ về thừa tác vụ bí tích cho những người chuyển giới. Bản chất mục vụ và toàn diện hơn của những đoạn này cho thấy lý thuyết giới tính là trọng tâm quan trọng hơn nhiều trong những lần lặp lại trước đó của những gì đã trở thành Dignitas Infinita, nhiều hơn cả sáu đoạn dành cho chủ đề trong phiên bản cuối cùng muốn ngụ ý.

Tất nhiên, chúng ta biết rằng khi Đức Hồng Y Fernández trình bản thảo cuối cùng của văn bản lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tháng 11 năm 2023, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu ngài viết lại nó để giải quyết toàn bộ các vấn đề vi phạm phẩm giá con người, chẳng hạn như chiến tranh và nghèo đói.

Nhưng tại sao Đức Giáo Hoàng lại đưa ra quyết định sau 5 năm diễn ra tiến trình nhằm thay đổi đáng kể phạm vi của tài liệu – đặc biệt là sau khi ban đầu nó được coi là một phản ứng chủ yếu đối với lý thuyết giới tính và tình dục, và Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã bị ngăn cản tiến tới vì những lý do đó? Cách xử lý lý thuyết phái tính của Dignitas Infinita đã được nhiều người hoan nghênh như một đóng góp đáng hoan nghênh cho chủ đề này, nhưng có vẻ lạ là phản ứng tập thể của các giám mục Hoa Kỳ đã bị trì hoãn trong hơn 5 năm - một giai đoạn mà lý thuyết giới tính chắc chắn đã phát triển sâu xa hơn trong Văn hóa và xã hội Mỹ - chỉ vì sáu đoạn trong bản văn (cuối cùng).

Một số người thậm chí còn suy đoán rằng Dignitas Infinita lạc quan hơn đã được xuất bản như một phương tiện để đánh lạc hướng khỏi hậu quả liên quan đến Fiducia Supplicans - mặc dù điều đó dường như không phải là sự cân nhắc chính, vì Đức Hồng Y Fernández đã trình bản thảo cuối cùng của tài liệu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô trọn một tháng trước khi tuyên bố về phước lành cho người đồng tính được công bố.

Dù lý do cho sự chậm trễ là gì, các nhà lãnh đạo Giáo hội đều rất biết ơn khi có được sự hướng dẫn của Vatican về lý thuyết phái tính, ngay cả khi nó kém toàn diện hơn những gì họ mong đợi.

2. Còn Thượng Hội đồng và các Nhóm nghiên cứu thì sao?

Dignitas Infinita là tài liệu cao cấp thứ hai của Vatican được xuất bản giữa phiên họp thứ nhất và thứ hai của Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị, trực tiếp đề cập đến một chủ đề được nêu ra tại Thượng hội đồng. Tài liệu đầu tiên là Fiducia Supplicans, bị chỉ trích gay gắt vì thúc đẩy phương thức mục vụ đối với những người Công Giáo bị thu hút bởi người đồng giới, một phương thức nhất quyết đã không được thông qua tại phiên họp tháng 10 năm 2023, làm dấy lên mối lo ngại cho rằng Thượng hội đồng thực sự là một chương trình biểu diễn không được ưa thích nhưng cần phải làm.

Dignitas Infinita rõ ràng được khai triển mang tính cộng tác nhiều hơn Fiducia Supplicans - xét cho cùng, phải mất hơn 5 năm để công bố và trải qua nhiều vòng xem xét khác nhau của các thành viên và cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin. Nhưng giống như Fiducia Supplicans, tuyên bố mới đưa ra một sự can thiệp đáng chú ý vào một chủ đề dường như đã được đặt ra để xem xét sâu hơn trong tiến trình thượng hội đồng: lý thuyết phái tính.

Thực thế, Vatican gần đây đã công bố thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt của Thượng Hội đồng để “diễn giải lại” các phạm trù truyền thống của nhân học Công Giáo, nhằm bảo đảm việc kinh nghiệm mục vụ lên khuôn tín lý. Nhóm, bao gồm các nhà thần học và quan chức giáo triều chọn lọc, sẽ tiếp tục công việc của mình sau phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng vào tháng 10, dẫn đến suy đoán rằng nó có thể là phương tiện để thay đổi nền tảng giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề như bản sắc, hiện thân và sự thu hút giới tính.

Nhưng Dignitas Infinita mạnh mẽ tái khẳng định nhân học truyền thống của Giáo hội, nhấn mạnh rằng thân xác thể lý của một người, bao gồm sự kiện nó có giới tính, là “một hồng ân của Thiên Chúa”, vốn “phải được chấp nhận với lòng biết ơn và được đặt để phục vụ điều thiện” tương phản sự chấp nhận biết ơn này với ước muốn “tự quyết định cá nhân dẫn đến sự nhượng bộ trước cám dỗ lâu đời muốn biến mình thành Thiên Chúa”.

Việc tái khẳng định tín lý mạnh mẽ này dường như cắt giảm hoặc hạn chế những gì mà nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng tập trung vào việc đánh giá lại các phạm trù nhân học của Giáo hội có thể tiếp cận được. Và, nếu vậy, nó có thể sẽ gây ra những lời chỉ trích từ một số người Công Giáo cấp tiến rằng Thượng hội đồng, tuy là một công việc to lớn, nhưng lại giống như một con hổ giấy. Mặt khác, việc nhóm nghiên cứu tập trung vào thực hành mục vụ như một ảnh hưởng đối với tín lý cho thấy rằng những người tìm kiếm những thay đổi lớn vẫn có thể có cơ hội.

3. Lời dạy của Giáo hội về hình phạt tử hình có thay đổi không - Một lần nữa?

Triều giáo hoàng của Đức Phanxicô đã được đánh dấu bằng một số thay đổi đáng kể trong ngôn ngữ được sử dụng để mô tả giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, nhưng Dignitas Infinita lại chứa đựng một thay đổi khác.

Tuyên bố khẳng định rằng hình phạt tử hình “vi phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, bất kể hoàn cảnh nào”.

Điều này dường như dựa trên những thay đổi năm 2018 đối với Sách Giáo lý, trong đó mô tả hình phạt tử hình là “không thể chấp nhận được” vì nó làm suy yếu “quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”. Sự thay đổi này là hợp lý, một phần vì “người ta ngày càng nhận thức được rằng phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả sau khi phạm những tội ác rất nghiêm trọng”.

Trước đó, Sách Giáo lý được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn đã dạy rằng hình phạt tử hình có thể là một phương tiện hợp pháp để trừng phạt tội phạm “trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng”, mặc dù nó nhấn mạnh rằng “nếu có sẵn các phương tiện không đổ máu” để bảo vệ xã hội, “ Cơ quan công quyền nên giới hạn những phương tiện như vậy, vì chúng phù hợp hơn với những điều kiện cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá con người”.

Tất nhiên, những gì chứa đựng trong Dignitas Infinita không phải là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa từng nói trước đây. Trong một cuộc gặp vào tháng 8 năm 2023 với các tu sĩ Dòng Tên Bồ Đào Nha, ngài nói rằng án tử hình là “một tội lỗi”. “Bạn không thể sử dụng nó, nhưng trước đây thì không như vậy.”

Nhưng giờ đây, quan điểm đó đã được đưa vào tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin (tuyên bố này không mô tả hình phạt tử hình hoặc bất cứ hành vi vi phạm nhân phẩm nào là tội ác về bản chất). Một số người, như Đức Hồng Y Wilton Gregory của Washington, coi đây đơn giản là bước tiếp theo trong việc Giáo hội củng cố vững chắc việc phản đối án tử hình. Nhưng những người khác lo ngại rằng khi khẳng định rằng hình phạt tử hình là vi phạm nhân phẩm mọi lúc mọi nơi, giáo huấn của Đức Phanxicô thể hiện sự phá vỡ truyền thống của Giáo hội, cho thấy rằng Giáo hội trước đây đã dạy sai hoặc chính Đức Giáo Hoàng đã sai.

Đó là một cuộc tranh cãi chắc chắn chưa được giải quyết trước Dignitas Infinita, nhưng bây giờ có khả năng sẽ bùng phát trở lại sau tuyên bố này - ít nhất là trong ngắn hạn.

4. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo về Lý thuyết phái tính?

Như đã lưu ý, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã chờ đợi một thời gian dài để Vatican công bố tài liệu riêng của mình đề cập trực tiếp đến lý thuyết phái tính. Giờ đây, liệu các giám mục Hoa Kỳ có tận dụng cơ hội để giải quyết vấn đề một cách toàn diện hơn không?

Có lẽ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ Chieko Noguchi đã nói với giới truyền thông rằng các giám mục “rất biết ơn” khi nhận được tuyên bố này và “sẽ nghiên cứu và suy gẫm về nó”. Và như Cha Raymond de Souza đã lưu ý, tài liệu mới có thể sẽ “mở ra những con đường mới để thảo luận, biện giải và truyền giáo” – và có lẽ cả việc chăm sóc mục vụ.

Tất nhiên, các giám mục Hoa Kỳ đã không ngồi yên trước lý thuyết phái tính trong khi Vatican chuẩn bị cho Dignitas Infinita. Vào tháng 3 năm 2023, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã ban hành một thông tư mang tính giáo lý nhấn mạnh rằng các bệnh viện Công Giáo không thể cung cấp các biện pháp can thiệp nhằm “chuyển đổi các đặc điểm giới tính của cơ thể con người thành đặc điểm giới tính của người khác giới” và tiếp theo đó vào tháng 6 năm 2023 bằng cách phê duyệt việc xây dựng các hướng dẫn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe về các vấn đề chuyển giới. Một số giám mục Hoa Kỳ cũng đã cung cấp hướng dẫn giáo lý và mục vụ trong các giáo phận của họ, chẳng hạn như Tổng giáo phận Milwaukee, Tổng giáo phận thành phố Oklahoma và Giáo phận Arlington.

Nhưng bây giờ có lẽ họ đã được sự đồng ý của Vatican, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ có thể đưa ra một cách tiếp cận thống nhất về lý thuyết phái tính, không chỉ cung cấp một sự tham gia giáo lý toàn diện hơn về hiện tượng này, mà còn cung cấp cho người Công Giáo Hoa Kỳ hướng dẫn thực tế về một số vấn đề mục vụ hóc búa.

Hơn nữa, như nhà thần học Abigail Favale của Notre Dame đã nói với tờ National Catholic Register, cách xử lý lý thuyết phái tính của Dignitas Infinita, chẳng hạn như dòng quả quyết mạnh như “quả bom” của nó rằng “tất cả những nỗ lực nhằm che đậy việc đề cập đến sự khác biệt giới tính không thể loại bỏ giữa nam và nữ cần phải bị bác bỏ,” cung cấp một “lan can” giáo lý rõ ràng có thể giúp thiết lập các giới hạn cho sự tham gia mục vụ, không chỉ liên quan đến các can thiệp y tế, mà còn cả việc sử dụng một cách thích hợp ngôn ngữ, trang phục và các cơ sở dành cho một giới tính mà thôi.

Vì vậy, trong khi tài liệu được cho là đã trì hoãn một phản ứng toàn diện hơn đối với lý thuyết phái tính, điều mà nhiều nhà lãnh đạo Công Giáo đã mong muốn trong nhiều năm, thì việc công bố nó có thể sẽ tạo ra sự tập trung mạnh mẽ hơn vào vấn đề này.
 
VietCatholic TV
Lính Nga nói về tổn thất ở Belgorod: Hoàn toàn hỗn loạn. FSB: Anh chỉ đạo tấn công Hạm Đội Hắc Hải
VietCatholic Media
02:16 13/04/2024


1. Nga cáo buộc Vương Quốc Anh chỉ đạo 'phần lớn' các cuộc tấn công ở Hắc Hải của Kyiv

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Accuses UK of Overseeing 'Vast Majority' of Kyiv's Black Sea Attacks”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đổ lỗi cho Vương quốc Anh đã tạo điều kiện cho “phần lớn” các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea.

Trong một tuyên bố bằng video do FSB phát hôm thứ Sáu, một sĩ quan tình báo Nga cho biết cơ quan này “thường xuyên nhận được thông tin về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Vương Quốc Anh, trong việc huấn luyện lực lượng đặc biệt Ukraine”.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã khẳng định vai trò chỉ đạo của lực lượng đặc biệt Anh trong phần lớn các hành động khủng bố và phá hoại nhằm vào các tàu của Hạm đội Hắc Hải của Nga và Bán đảo Crimea”.

FSB không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ và Newsweek đã liên hệ với văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Shapps qua email vào để bình luận.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Crimea và Hạm đội Hắc Hải của Nga trong những tháng gần đây, gây tổn thất đáng kể cho hạm đội hải quân Mạc Tư Khoa đóng quân quanh bán đảo.

Ngoài hải quân Nga, Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng trên khắp Crimea, nơi đóng vai trò là bệ phóng cho cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022.

Ukraine cũng nhắm tới cơ sở hạ tầng như cầu Kerch, nối Crimea với đất liền Nga. Các cuộc tấn công của Kyiv vào cây cầu đã làm gián đoạn dòng giao thông và vật tư qua cầu trong hai lần khác nhau, và một báo cáo hồi đầu tháng này của tình báo quân sự Ukraine đã tiết lộ về một cuộc tấn công thứ ba trong “nửa đầu năm 2024”.

Ukraine tuyên bố rằng chiến tranh sẽ không thể kết thúc cho đến khi Crimea, nơi bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, được trả lại cho Kyiv quyền kiểm soát.

Theo FSB, lực lượng Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp cho Kyiv thiết bị trinh sát cũng như “các loại” vũ khí và chất nổ mới.

Sĩ quan FSB cho biết: “Các cơ quan tình báo Anh đề ra các kế hoạch đại thể, không đi vào chi tiết việc lập kế hoạch cho các hành động được cân nhắc kỹ lưỡng và các hoạt động cụ thể, càng không quan tâm đến sự an toàn của binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Mạc Tư Khoa đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách tăng cường khả năng phòng không ở Hắc Hải và thực hiện các biện pháp răn đe nhằm đánh lừa đối phương của mình bằng sơn đen để khiến các tàu chiến trông giống như một mục tiêu “kém hấp dẫn hơn”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tuyên bố vào tuần trước rằng Hạm đội Hắc Hải sẽ được tăng cường vào cuối năm nay, bao gồm ba tàu mang hỏa tiễn mới.

“Để tăng cường tiềm năng chiến đấu của Hải quân, chúng tôi tiếp tục trang bị cho lực lượng này những tàu mang vũ khí chính xác tầm xa”, ông Shoigu nói trong cuộc gọi hội nghị với quân đội Nga, thừa nhận rằng hạm đội đã trải qua một “tháng tồi tệ” vào tháng 3.

2. Đồng minh của Putin choáng váng trước máy bay không người lái Ukraine 'cực kỳ nguy hiểm'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin Ally Stunned by 'Extremely Dangerous' Ukraine Drones”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga, các máy bay không người lái hạng nặng của Ukraine hoạt động song song với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất khét tiếng của Kyiv đang tỏ ra “cực kỳ nguy hiểm” đối với các lực lượng Nga tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ukraine đang kết hợp các máy bay không người lái tấn công hạng nặng, lớn — được gọi là máy bay không người lái Baba Yaga — với các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bay theo cặp vào ban đêm để tạo thành “toàn bộ phi đội” máy bay không người lái, cựu lãnh đạo Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết như trên.

Ông Rogozin nói, bầu trời đêm phía trên Ukraine “đầy rẫy máy bay không người lái của đối phương”, đồng thời cho biết thêm rằng Baba Yaga là “cực kỳ nguy hiểm” đối với quân đội Nga.

Theo Samuel Bendett của tổ chức nghiên cứu CNA của Hoa Kỳ, máy bay không người lái Baba Yaga là loại máy bay không người lái cỡ lớn, đa năng của Ukraine, thường được thiết kế dưới dạng máy bay bốn cánh, máy bay sáu cánh và máy bay trực thăng.

Hơn 25 tháng chiến tranh ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển máy bay không người lái nhanh chóng và Kyiv đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng công nghệ không người lái trên không, trên bộ và dưới nước.

Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất hay FPV nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine với máy bay không người lái. Chúng có thể được sử dụng để ghi lại các cảnh quay chiến trường đầy kịch tính, nơi máy bay không người lái lao về phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh.

Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Kyiv, nhà lãnh đạo các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Ukraine chống lại Nga, nói với Newsweek vào tháng 12 rằng “đôi khi chúng hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh”.

Cả hai bên không ngừng cố gắng giành lợi thế trong cuộc chiến máy bay không người lái, đổ nguồn lực phát triển đồng thời sản xuất hàng loạt và triển khai nhiều loại máy bay không người lái. Mạc Tư Khoa và Kyiv được cho là đã tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày.

Ukraine đã và đang triển khai máy bay không người lái Baba Yaga trong bóng tối, sau khi nhiều máy bay không người lái FPV của họ bị thu hồi hoặc sử dụng. Rogozin cho biết máy bay không người lái Baba Yaga bay với tốc độ khoảng 60 km/h. “Nhưng FPV nhanh nhẹn và nhanh hơn.”

Bendett nói với Newsweek rằng việc phòng thủ trước các máy bay không người lái vào ban đêm khó khăn hơn nhiều, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chưa có máy bay không người lái tương đương có thể mang cùng loại vũ khí vào ban đêm. Kích thước của Baba Yaga có nghĩa là chúng có thể mang theo số lượng lớn đạn dược đang đe dọa lực lượng Nga”, ông nói.

Bendett nói: “Chúng tôi biết người Nga đang sửa chữa những chiếc Baba Yagas bị bắn rơi và cho chúng bay như của riêng họ, đồng thời họ đang cố gắng chế tạo một chiếc tương đương với chiếc máy bay không người lái này”. “Người Ukraine là chuyên gia điều khiển những chiếc máy bay không người lái này”.

Ông nói thêm rằng việc phối hợp một máy bay không người lái hạng nhẹ để tấn công mục tiêu trước khi Baba Yaga thả chất nổ là một chiến thuật của Ukraine trong cuộc chiến này.

3. Việc sử dụng hàng loạt bom dẫn đường thúc đẩy tiến bộ của Nga

Theo một phân tích của chính phủ Ukraine, việc Nga sử dụng hàng loạt bom dẫn đường “thả và quên” có chứa các thành phần nước ngoài đang thúc đẩy những bước tiến của Nga ở Ukraine, với con số lên tới 500 quả được bắn mỗi tuần.

Bom nổ mạnh và bom chùm được trang bị hệ thống dẫn đường “UMPC” với tầm bắn 40 đến 60km hiện được cho là mối đe dọa trung tâm ở tiền tuyến, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui.

Theo báo cáo của chính phủ Ukraine mà Guardian có được, những vũ khí như vậy được máy bay bắn từ xa đang “đóng vai trò quan trọng trong việc Nga phá hủy thành phố phía đông Avdiivka và chiếm giữ tàn tích của nó “.

Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Avdiivka vào giữa tháng 2, ở khu vực công nghiệp Donbas. Đó là thành tựu lớn nhất của nước này kể từ khi chiếm được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái.

Các nhà phân tích Ukraine viết:

Nga sử dụng bom UMPC chủ yếu vào các mục tiêu ở khu vực tiền tuyến, giảm thiểu khả năng máy bay của mình bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng. Chỉ trong một tuần, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 500 bom dẫn đường có gắn UMPC.

4. Máy bay không người lái của Mỹ quá đắt đối với Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “America's Drones Are Too Expensive for Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến chống lại lực lượng xâm lược của Nga, nhưng nhiều máy bay không người lái đó không còn đến từ Hoa Kỳ vì giá thành máy bay không người lái của Mỹ quá cao.

Chi tiết về những thiếu sót của máy bay không người lái của Mỹ trong cuộc chiến Ukraine đã được trình bày chi tiết hôm thứ Tư trong một báo cáo được công bố. Theo câu chuyện trên tờ The Wall Street Journal, ngoài việc quá đắt đối với Kyiv, máy bay không người lái của Mỹ còn hoạt động không tốt trước hệ thống phòng thủ của Nga.

Máy bay không người lái đã trở thành vũ khí quý giá cho cả hai bên trong cuộc chiến do Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích quân sự đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đưa Nga vào thế phòng thủ ở khu vực Crimea, và máy bay không người lái từ Kyiv đã đánh phá tới tận Mạc Tư Khoa.

Nhưng sau khi nguồn cung cấp máy bay không người lái ban đầu của Mỹ được gửi đến Ukraine trong những ngày đầu của cuộc chiến, Kyiv ngày càng chuyển sang sử dụng máy bay không người lái từ Trung Quốc. Tạp chí viết rằng Kyiv đã “tìm cách để có được hàng chục ngàn máy bay không người lái”, cùng với các bộ phận của máy bay không người lái, từ quốc gia cộng sản, có liên minh chặt chẽ với Nga.

“ Nhiều máy bay không người lái thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục ngàn Mỹ Kim mỗi chiếc so với mẫu của Trung Quốc”, đồng thời lưu ý rằng Ukraine tiêu thụ khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Georgii Dubynskyi, Thứ trưởng cơ quan phụ trách chương trình máy bay không người lái của Ukraine, nói với tờ báo rằng trong khi đất nước của ông muốn thử nghiệm nhiều máy bay không người lái của Mỹ hơn, họ đang “tìm kiếm các giải pháp hiệu quả về mặt chi phí”.

Cùng với mức giá cao, máy bay không người lái của Mỹ quá dễ bị hệ thống phòng thủ của Nga phát hiện. Tạp chí cho biết, nhiều máy bay không người lái do Mỹ sản xuất đã bị phát hiện là “trục trặc và khó sửa chữa”. Điều này không biện minh cho mức giá khi các lựa chọn thay thế rẻ hơn của Trung Quốc đã hoàn thành công việc trên chiến trường.

Adam Bry, giám đốc điều hành của Skydio, một công ty ở Thung lũng Silicon chuyên cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine, nói với Tạp chí: “Danh tiếng chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác”.

Trong một tuyên bố với Newsweek, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết bộ này “nhận thức đầy đủ về những thách thức mà các đối tác Ukraine của chúng tôi phải đối mặt trong việc sử dụng máy bay không người lái trong môi trường xung đột hiện tại, đặc biệt là trước khả năng tác chiến điện tử tinh vi của Nga”.

Phát ngôn nhân viết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành và các đối tác Ukraine để giải quyết những vấn đề này và bảo đảm rằng máy bay không người lái được cung cấp hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và linh hoạt nhất có thể”.

Tuyên bố cho biết thêm: “Bộ Quốc phòng tích cực hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng để xác định, phát triển và thực hiện các công nghệ có thể đáp ứng nhu cầu khắt khe của môi trường tác chiến điện tử và chiến đấu hiện đại. Chúng tôi cam kết hỗ trợ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng cách cung cấp cho họ khả năng kết hợp tốt nhất có thể để chống lại sự xâm lược của Nga.

“Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các chi tiết hoạt động cụ thể, nhưng chúng tôi liên tục đánh giá và cải thiện các hệ thống mà chúng tôi cung cấp cho các đồng minh, kết hợp những phản hồi có giá trị từ môi trường hoạt động để thúc đẩy các cải tiến và đổi mới lặp đi lặp lại trong khả năng quân sự của chúng tôi.”

Guy McCardle, chủ biên của tờ “Báo cáo Lực lượng Tác chiến Đặc biệt”, gọi tắt là SOFREP, nói với Newsweek rằng máy bay không người lái của Mỹ “chắc chắn” có giá cao hơn máy bay không người lái của Trung Quốc, “nhưng đó là một sự so sánh táo bạo”.

“Hầu hết các máy bay không người lái của Mỹ đều tinh vi và có khả năng đáng kinh ngạc, mặc dù chúng có thể đang giải quyết một số vấn đề gặp phải trên chiến trường. Điều này được mong đợi vì công nghệ chiến đấu phải liên tục được cải tiến và mài giũa để duy trì tính tiên tiến”, McCardle nói. “Máy bay không người lái giá rẻ của Trung Quốc chính xác là như vậy – được sản xuất với số lượng hàng triệu chiếc và bán cho cả hai bên trong cuộc chiến Ukraine-Nga”.

Trong khi đó, Ukraine đã có những bước tiến lớn trong việc phá bỏ sự phụ thuộc vào máy bay không người lái từ các đồng minh bằng cách tăng cường đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái nội địa và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, cũng như các thuyền không người lái.

McCardle mô tả máy bay không người lái của Ukraine “như một loại trung gian” giữa máy bay không người lái của Trung Quốc và Mỹ.

Ông nói: “Các máy bay không người lái của Ukraine, chẳng hạn như SkyKnight, SHARK và Raybird-3, thường sử dụng các bộ phận phổ biến trên thị trường máy bay không người lái dành cho người có sở thích, cho thấy sự tập trung vào việc dễ lắp ráp và vận hành”. Những máy bay không người lái này được thiết kế cho các nhiệm vụ cụ thể như trinh sát, tấn công và mang bom nhỏ…Sự khác biệt về chi phí là đáng kể.”

Ông nói thêm: “Máy bay không người lái của Ukraine có phần hiệu quả với vai trò hạn chế dự định của chúng và tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự cũng như phương pháp tiếp cận tác chiến trực tiếp”.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công bố mục tiêu sản xuất máy bay không người lái trong nước đạt 1 triệu chiếc vào năm 2024.

Tháng trước, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Hvozdiar cho biết quốc gia này đang đi trước thời hạn. Phát biểu trên truyền hình địa phương, bà cho biết Kyiv hiện có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Hvozdiar cho biết: “Ukraine đã vượt mốc một triệu máy bay không người lái.”

5. Nga chỉ trích kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Theo bà ta, hội nghị này được thúc đẩy bởi các cuộc bầu cử ở Mỹ. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 15 và16 tháng 6 và truyền thông Thụy Sĩ đưa tin Tổng thống Biden dự kiến sẽ tham dự.

Zakharova nói với hãng thông tấn nhà nước Tass: “Các đảng viên Đảng Dân chủ Mỹ, những người cần ảnh và video về các sự kiện được cho là cho thấy dự án ‘Ukraine’ của họ vẫn đang được triển khai, đang đứng đằng sau việc này”.

6. Lính Nga phàn nàn về tổn thất ở Belgorod: 'Hoàn toàn hỗn loạn'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian Soldier Complains of Losses in Belgorod: 'Total Mess'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tình báo quân đội Ukraine gần đây đã công bố đoạn ghi âm về những gì họ nói là một cuộc điện thoại bị chặn, trong đó một người lính Nga ở vùng Belgorod của Nga phàn nàn về những tổn thất của binh sĩ trong cái mà anh ta gọi là “một mớ hỗn độn hoàn toàn” của một cuộc tấn công chiến thuật.

Đoạn ghi âm ban đầu được ban giám đốc tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là GUR, đăng hôm thứ Ba trên kênh Telegram của mình, và Kyiv Post đã dịch lời kêu gọi cho một bài báo hôm thứ Năm.

Các khu vực Belgorod và Kursk của Nga, nằm gần biên giới Ukraine, là nơi xảy ra giao tranh dữ dội kể từ khi các chiến binh Nga chống Điện Cẩm Linh tràn vào khu vực này vào tháng trước. Cùng với việc giao chiến với lực lượng của Putin ở hai khu vực, lực lượng dân quân ủng hộ Kyiv còn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Gorkovsky.

Người lính không được nêu tên phát biểu trong đoạn ghi âm mà GUR thu được mô tả đơn vị của anh ta bị tổn thất nặng nề ở Quận Grayvoronsky của Belgorod.

“Đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn chết tiệt,” người lính nói, theo bản dịch của Kyiv Post, khi nói về số lượng binh sĩ bị tử trận trong đơn vị của anh ta.

Ở những nơi khác trong cuộc gọi, người lính này được cho là đã nói về việc thành lập một lữ đoàn quân sự mới của Nga gồm 500 cá nhân, mà anh ta gọi một cách bôi bác là một “băng đảng”.

GUR thường xuyên đăng tải đoạn ghi âm về những gì họ cho là các thông tin liên lạc bị chặn liên quan đến quân đội Nga. Các cuộc gọi thường được coi là ví dụ về tinh thần xuống thấp của các chiến binh của Putin ở Ukraine. Vào tháng 12, GUR đã chia sẻ một đoạn clip như vậy về hai người lính Nga bày tỏ sự thất vọng về cuộc chiến bằng cách nói về việc lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại Điện Cẩm Linh.

GUR gần đây cũng đăng một loạt cuộc trò chuyện có mục đích của dân thường ở vùng Belgorod. Những người được ghi trong cuộc gọi phàn nàn không thể ngủ được do quân đội Nga bắn thiết bị quân sự vào khu dân cư vào ban đêm.

“Họ đã phá hủy một nửa Gorkovsky... Và bây giờ họ vẫn đang làm điều đó,” một phụ nữ Belgorod nói trong cuộc gọi được GUR chia sẻ, theo bản dịch của Kyiv Post cho một câu chuyện xuất bản ngày 15 tháng 3. “Họ quyết định đặt bệ phóng hỏa tiễn Grads tại giao lộ gần Kirpichne. Nó ồn ào quá, giống như mưa đá ở ngã tư vậy.”

Cô ấy nói thêm, “Tối nay tôi đã không ngủ được chút nào, suốt cả đêm. Nó là một cơn ác mộng!”

7. Truyền thông cho biết Hà Lan phân bổ thêm 429 triệu Mỹ Kim cho Ukraine vào năm 2024

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Media: Netherlands to allocate additional $429 million to Ukraine for 2024”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đài truyền hình Hà Lan RTL đưa tin hôm 12 Tháng Tư, Hà Lan sẽ phân bổ thêm 400 triệu euro tức là 429 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, nâng tổng cam kết cho năm 2024 lên hơn 2,4 tỷ euro hay 2,5 tỷ Mỹ Kim.

Chính phủ Hà Lan cũng đã dành 1,5 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2025.

Dưới thời Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte, Hà Lan đã đóng vai trò chủ động hỗ trợ Ukraine; dẫn đầu liên minh chiến đấu cơ và cam kết cung cấp 24 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine.

Rutte và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng đã ký thỏa thuận 10 năm về hợp tác an ninh giữa Ukraine và Hà Lan vào tháng 3.

Hà Lan đã tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2023, trong đó Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ, gọi tắt là VVD của Rutte đứng thứ ba sau Đảng cực hữu vì Tự do, gọi tắt là PVV, và liên minh Lao động Cánh tả Xanh.

Sau nhiều tháng đàm phán, các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh mới đã bị đình trệ vào đầu tháng 2. Cho đến khi chính phủ mới được thành lập, Rutte vẫn là thủ tướng tạm quyền của đất nước.

Lãnh đạo PVV thân Nga Geert Wilders hôm 24 Tháng Hai, cho biết ông phản đối việc Hà Lan ký hợp tác an ninh với Ukraine, cho rằng “nội các sắp mãn nhiệm không thể ký kết thỏa thuận 10 năm”.

8. Quân đội Nga đông hơn lực lượng Ukraine từ 7 đến 10 lần ở khu vực phía đông

Lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông, Tướng Ukraine Yury Sodol phát biểu trước quốc hội hôm thứ Năm.

Sodol, người đang chỉ huy quân đội ở các vùng Kharkiv, Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, cho biết: “Đối phương đông hơn chúng tôi từ 7-10 lần, chúng tôi thiếu nhân lực”.

Trước đó trong ngày thứ Năm, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật gây tranh cãi sẽ thay đổi các quy định về lệnh động viên trong nỗ lực giải quyết vấn đề nhân lực trong lực lượng của nước này.

Văn bản đầy đủ, cuối cùng với tất cả các sửa đổi chưa được công bố ngay lập tức trên các trang web của quốc hội nhưng rõ ràng là ngày xuất ngũ đối với những người lính đã trải qua thời gian dài chiến đấu ở tiền tuyến có cơ hội trở về nhà đã bị hủy bỏ.

9. Nghị viện Liên Hiệp Âu Châu trì hoãn phê duyệt ngân sách của Hội đồng để gây áp lực viện trợ quân sự cho Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “EU Parliament delays approval of Council budget to press for military aid to Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nghị viện Âu Châu hôm thứ Năm đã từ chối ký vào bản kiểm toán ngân sách năm 2022 của Hội đồng Âu Châu và Hội đồng Bộ trưởng nhằm gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu phải hỗ trợ Ukraine bổ sung các hệ thống phòng không Patriot trước rồi họ mới chịu ký.

Sáng Thứ Năm, 11 Tháng Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã phản ứng trước một làn sóng tấn công hỏa tiễn khác của Nga trong đêm. Ông nói:: “Chúng tôi cần các hệ thống phòng không và sự hỗ trợ phòng thủ khác, xin đừng nhắm mắt làm ngơ và thảo luận kéo dài bất tận”.

Việc điều chỉnh ngân sách được đề xuất bởi cựu Thủ tướng Bỉ và thành viên của Nghị Viện Âu Châu theo chủ nghĩa tự do Guy Verhofstadt, người đã giành được sự ủng hộ của các nhà lập pháp để trì hoãn việc bỏ phiếu cho đến phiên họp toàn thể tiếp theo trong tháng này, đây sẽ là phiên họp cuối cùng trong nhiệm kỳ lập pháp này.

Động thái của Verhofstadt được nhiều người coi là đầy kịch tính tại quốc hội, vì cơ quan lập pháp không có quyền buộc Hội đồng cung cấp vũ khí. Dù sao thì cả hai tổ chức này cũng đang trong tình trạng tranh chấp ngân sách kéo dài vì Hội đồng từ chối tham gia vào hoạt động kiểm tra kiểm toán của Nghị viện và Nghị viện đã không phê duyệt việc giải ngân ngân sách của Hội đồng trong bất kỳ năm nào kể từ năm 2009.

Tác giả chính của báo cáo, Nghị sĩ Ái Nhĩ Lan Luke Ming Flanagan cho biết Hội đồng không quan tâm đến cuộc bỏ phiếu.

“Trong số tất cả các tổ chức mà bạn không trừng phạt bằng cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu, đây là tổ chức không quan trọng. Họ không quan tâm,” ông nói. Ông nói thêm: “Hội đồng không gặp chúng tôi, không nói chuyện với chúng tôi và không trả lời các câu hỏi”.

Verhofstadt cho biết ông “phát ngán với những gì đang xảy ra ở Ukraine” khi Nga tiếp tục ném bom các bệnh viện, cơ sở năng lượng và thành phố, đồng thời lưu ý rằng mặc dù Liên Hiệp Âu Châu nói rằng cánh cửa của họ luôn mở để Kyiv cuối cùng gia nhập khối nhưng “trong trường hợp khẩn cấp như vậy, họ thậm chí không có khả năng quyết định gửi một số hệ thống chống hỏa tiễn.”

Trong bài phát biểu của mình, Verhofstadt - người tỏ ra tức giận - nói rằng “có tổng cộng 100 hệ thống Patriot này ở Âu Châu và họ chỉ yêu cầu có 7 hệ thống thôi.”

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ họp tại Hội đồng Âu Châu đặc biệt vào tuần tới và phiên họp Nghị viện tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4.

10. Zelenskiy gặp tổng thống Hung Gia Lợi tại Hội nghị thượng đỉnh Ba Biển ở Lithuania

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Zelensky meets with Hungarian president at Three Seas Summit in Lithuania”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ba biển ở Vilnius ngày 11 Tháng Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp Tổng thống Hung Gia Lợi mới được bổ nhiệm Tamas Sulyok, đồng thời gửi lời mời Hung Gia Lợi tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Thụy Sĩ.

Zelenskiy cũng mời Hung Gia Lợi tham gia Tuyên bố ủng hộ Ukraine của G7 ở Vilnius và đề nghị khởi động một thỏa thuận an ninh song phương giữa hai nước.

Sáng kiến Ba Biển, gọi tắt là TSI, bao gồm 13 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, đóng vai trò là nền tảng để giải quyết các mối lo ngại về kinh tế và cơ sở hạ tầng giữa những người tham gia.

Năm 2022, Ukraine được cấp tư cách đối tác tham gia TSI trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy ở Riga.

Theo trang web của chính phủ Ukraine, năm sau Ukraine trở thành thành viên liên kết, được tiếp cận tất cả các nguồn lực và cơ chế trong sáng kiến này.

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto nói với đài phát thanh công cộng hôm 24 Tháng Ba rằng “việc chấm dứt “chiến tranh Nga-Ukraine càng sớm càng tốt và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình là lợi ích cơ bản của Hung Gia Lợi”. Tuy nhiên, Szijjarto sau đó nói rằng Hung Gia Lợi sẽ tiếp tục từ chối tham gia vào bất kỳ sáng kiến chính trị hoặc tài chính nào liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine, vì điều đó sẽ tạo ra nguy cơ leo thang.

Tamas Sulyok nhậm chức Tổng thống Hung Gia Lợi vào tháng 3 sau khi người tiền nhiệm Katalin Novak từ chức.

11. Tướng Mỹ nói lực lượng Nga thay thế tổn thất trên chiến trường 'nhanh hơn nhiều' so với dự kiến

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “US general says Russian forces replaced battlefield losses 'far faster' than expected”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Âu Châu, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản trước Quốc hội ngày 11 Tháng Tư rằng quân đội Nga đã bù đắp phần lớn những tổn thất nặng nề trên chiến trường ở Ukraine và với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Tổng số ước tính về thương vong và tổn thất thiết bị của Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện rất khác nhau.

Ban tiếng Nga của BBC cùng với hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga đã xác nhận danh tính của hơn 50.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine hồi đầu tháng 4. Số người chết thực sự được cho là cao hơn nhiều.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga cũng đã mất hơn 20.000 xe chiến đấu bọc thép và xe tăng, cũng như hàng trăm máy bay và trực thăng.

Mặc dù vậy, Cavoli cho rằng Nga đã xây dựng lại lực lượng của mình một cách hiệu quả.

“ Thông điệp chung mà tôi muốn gửi đến các bạn là quân đội Nga đã trở lại như trước đây vào tháng 2 năm 2022”.

“Họ có một số khoảng trống do cuộc chiến này tạo ra, nhưng năng lực tổng thể của họ vẫn rất đáng kể và họ có ý định nâng cao hơn nữa.”

Cavoli nói thêm rằng Nga hiện sở hữu nhiều quân ở tiền tuyến hơn so với trước cuộc xâm lược toàn diện.

Cavoli viết: “Nga đang tái lập lực lượng đó nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu mà chúng tôi đề xuất”. “Quân đội hiện nay thực sự đã lớn hơn - 15% - so với khi xâm chiếm Ukraine”.

Quân đội Nga đã củng cố quân số của mình thông qua đợt huy động một phần được tiến hành vào mùa thu năm 2022, điều mà nhiều người tin rằng đã tiếp tục diễn ra một cách bí mật hơn kể từ đó. Nó cũng đưa các tù nhân, người di cư và công dân nước ngoài vào hàng ngũ của mình.

Cavoli nhấn mạnh rằng: Sức mạnh mới của quân đội Nga không chỉ giới hạn ở nhân sự. Ông nói thêm rằng hiện nay Nga đang vận hành số lượng xe tăng nhiều như trước cuộc xâm lược toàn diện.

Lời cảnh báo nghiêm trọng này được đưa ra trong bối cảnh vị thế của Ukraine đang suy yếu trên chiến trường và tình trạng thiếu đạn dược, vốn càng trở nên trầm trọng hơn do Quốc hội đang bế tắc về viện trợ của Mỹ.

Ngày hôm trước, Cavoli nói với Quốc hội rằng Ukraine sẽ hết đạn dược và hỏa tiễn đánh chặn phòng không “trong thời gian khá ngắn” nếu không có thêm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Cavoli nói rằng các lực lượng Nga đang bắn 5 quả đạn cho mỗi quả mà Ukraine bắn - sự chênh lệch mà ông cảnh báo có thể tăng lên 10:1 trong những tuần tới - và nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ Mỹ đối với khả năng tự vệ của Ukraine.

“Ukraine năm nay thực sự phụ thuộc vào chúng ta...và nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, họ sẽ không thể thắng thế.”
 
Diễn từ cảm động của Boris Johnson về tình hình Ukraine. FSB: Biệt kích Kyiv vừa tấn công ở Moscow
VietCatholic Media
16:52 13/04/2024


1. Tuyên bố của cựu Thủ tướng Boris Johnson về tình hình nguy hiểm hiện nay của Ukraine

Cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh Boris Johnson vừa đưa ra tuyên bố sau trên tờ Daily Mail với nhan đề “If Ukraine falls, it'll be a catastrophic turning point in history - and an utter humiliation for the West... Why the hell are we waiting to give this heroic nation the weapons it needs?”, nghĩa là “Nếu Ukraine thất thủ, đó sẽ là một bước ngoặt thảm khốc trong lịch sử - và là một sự sỉ nhục tột độ đối với phương Tây. Tại sao chúng ta lại phải chờ đợi để cung cấp cho quốc gia anh hùng này những vũ khí mà họ cần?” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Nhưng tại sao lại chậm trễ? Cái quái gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Nếu chiến tranh ở Ukraine kết thúc trong thảm họa thì đó chỉ vì một lý do duy nhất - đó là sự dao động và lảng tránh của phương Tây.

Mỗi tháng chúng ta chờ đợi là một tháng có thêm nhiều trẻ em Ukraine bị đánh bom và giết chết.

Mỗi tuần mà chúng ta không làm được điều hiển nhiên phải làm - và không cung cấp cho người Ukraine những vũ khí mà họ cần - là một tuần mà Putin tiến gần hơn đến tham vọng kinh tởm của mình, và tra tấn một quốc gia Âu Châu cho đến chết.

Mỗi ngày áp lực lên người Ukraine ngày càng tăng – trong khi thực ra giải pháp vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta.

Chúng ta biết phải làm gì. Chúng ta đã làm điều đó trước đây và chúng ta có thể dễ dàng làm điều đó một lần nữa.

Khi Ronald Reagan giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh - với sự ủng hộ nhiệt tình của Margaret Thatcher - ông đã thành công vì sự cấp bách và quyết tâm khi ông đối mặt với vấn đề.

Ông có thể thấy, với sự rõ ràng hoàn toàn về mặt đạo đức, rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc đấu tranh quyết liệt: giữa tự do và chuyên chế.

Vì vậy, ông đã nghĩ ra một giải pháp có thể thực hiện được nhờ chính quyền tự do kinh tế mà ông tin tưởng. Sau nhiều năm bị Cộng sản áp bức ở Liên Xô, Hoa Kỳ đã trở nên giàu có hơn rất nhiều đến mức ông có thể chi tiêu nhiều hơn Mạc Tư Khoa.

Ronald Reagan đã sử dụng sức mạnh chi tiêu quân sự khổng lồ của Mỹ để đe dọa người Nga, buộc họ ngồi vào bàn đàm phán và bắt đầu một quá trình dẫn đến sự tan rã của đế chế Xô Viết.

Đối với hàng chục triệu người dân nghèo trên khắp Đông Âu và xung quanh Liên Xô cũ, đó là buổi rạng đông của tự do.

Khi Bức tường Berlin sụp đổ, đó là thời điểm chính trị hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Đối với hàng trăm triệu người, điều đó có nghĩa là sự kết thúc của thảm trạng công an, mật vụ và những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Nó chấm dứt nỗi kinh hoàng của Sở An ninh và Stasi. Nó chấm dứt tình cảnh khốn nạn và bất nhân khi trẻ em được trả tiền để mật báo cha mẹ. Nó chấm dứt tình cảnh nhiều người – hàng chục ngàn người - bị tống vào tù chỉ vì họ có can đảm bất đồng quan điểm với chế độ Cộng sản.

Đó là thời điểm chiến thắng hoàn toàn về mặt đạo đức, kinh tế và chính trị của các tư tưởng tự do và nhân bản của phương Tây. Thế nhưng tất cả những lợi ích đó hiện đang gặp rủi ro. Thế giới vào năm 2024 đang ở trong tình trạng khó khăn, với nguy cơ thực sự là các nền dân chủ phương Tây sắp bị sỉ nhục, và các chế độ chuyên quyền đang trở nên táo bạo trên khắp thế giới - vì sự mệt mỏi của chúng ta, sự từ chối thảm hại của chúng ta không làm những gì chúng ta phải làm.

Hãy nghĩ lại điều gì sẽ xảy ra nếu Putin đã thành công trong trận chiến chớp nhoáng vào tháng 2 năm 2022, như rất nhiều chuyên gia dự đoán. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tên bạo chúa ấy chinh phục toàn bộ Ukraine, bao gồm cả Kyiv.

Điều đó có nghĩa là sự kết thúc của nền dân chủ Ukraine và sự hình thành một quốc gia chư hầu; và để bảo đảm sự phục tùng của dân chúng mới bị chinh phục, Putin sẽ đi theo một vở kịch ghê tởm mà ông ta đã sử dụng ở những vùng của Ukraine mà ông ta đã chiếm được: cưỡng bức Nga hóa, giết hại có hệ thống bất kỳ ai chống lại và đưa trẻ em Ukraine sang Nga để học tập tẩy não.

Hãy lưu ý cách Putin điều hành đất nước của mình - bắn chết các nhà báo, sát hại trắng trợn các đối thủ chính trị như Alexei Navalny.

Đó gần như là số phận của toàn bộ Ukraine và lý do duy nhất nó không xảy ra là vì người Ukraine đã bác bỏ luận điểm của Putin và chiến đấu như những con sư tử cho đất nước họ yêu quý. Lý do họ thành công ngoạn mục là vì họ đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng của phương Tây, bao gồm cả hỏa tiễn chống tăng từ Mỹ và Anh. Hãy nhìn xem người Ukraine đã đạt được những gì, bất chấp hoàn cảnh khó khăn, với số vũ khí mà chúng ta đã cung cấp cho họ cho đến nay.

Họ đã đẩy Putin ra khỏi hơn 50% lãnh thổ mà hắn ta đã xâm lược; họ đã vô hiệu hóa hơn 40% Hạm đội Hắc Hải; họ đã gây ra thương vong kinh hoàng cho lực lượng vũ trang của Putin - hơn 300.000 người chết hoặc bị thương.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái giá phải trả đối với Ukraine cũng rất nghiêm trọng và cái giá đó hiện đang gia tăng - một cách hoàn toàn không cần thiết – chỉ bởi vì chúng ta không cung cấp cho họ những gì họ cần.

Tình trạng thiếu đạn pháo ở tiền tuyến Ukraine hiện nay trầm trọng đến mức có khi họ phải nằm chịu trận dưới làn đạn pháo kích của Nga, mà không thể bắn trả được.

Sự thiếu hụt lực lượng phòng không hiện nay trầm trọng đến mức Kharkiv - thành phố thứ hai của Ukraine - có nguy cơ bị biến thành một Mariupol khác. Các nhà máy điện của Ukraine đang bị nghiền thành bột. Người Ukraine từng có khả năng đánh chặn 90% hỏa tiễn đang bay tới. Ngày nay, họ mất đi khả năng đó.

Bây giờ chúng ta đang bỏ đói họ, vì những lý do mà tôi không hiểu. Còn về những lá chắn bảo vệ mà họ cần, có khoảng 100 hệ thống Patriot rải rác khắp Âu Châu nhưng không có tác dụng gì. Tại sao? Nếu điều này tiếp diễn - việc Nga bắn phá liên tục, nguồn cung cấp cho Ukraine thiếu hụt - thì có nguy cơ thực sự là Putin sẽ có thể thực hiện một cuộc đột phá nào đó vào mùa hè này và một lần nữa đưa lực lượng thiết giáp của mình đến Kyiv.

Điều đó có nghĩa là gì, sau tất cả những gì chúng ta đã nói với người Ukraine - rằng chúng ta sẽ 'ủng hộ họ bao lâu cũng được?'

Chúng ta hãy nói rõ rằng nếu Ukraine thất thủ, đó sẽ không chỉ là một thảm họa đối với đất nước vô tội đó.

Đây sẽ là một sự sỉ nhục hoàn toàn đối với phương Tây - lần đầu tiên trong 75 năm tồn tại của NATO mà liên minh thành công cho đến nay này đã hoàn toàn bị tan rã – và điều đó diễn ra ngay trên đất Âu Châu.

Một thất bại đối với Ukraine sẽ mở ra một kỷ nguyên sợ hãi mới trên toàn khu vực Âu Châu-Đại Tây Dương, khi Putin tiếp tục nỗ lực xây dựng lại đế chế Liên Xô: từ vùng Baltic đến Georgia đến Moldova đến Trung Á đến Bắc Cực.

Đó sẽ là một khoảnh khắc kinh hoàng đối với người dân Đài Loan và các dân tộc giáp giới với Trung Quốc, và là tín hiệu rõ ràng nhất có thể gửi tới Bắc Kinh rằng phương Tây đã mất đi ý chí bảo vệ nền dân chủ.

Đó sẽ là một bước ngoặt trong lịch sử, thời điểm mà phương Tây cuối cùng mất đi quyền bá chủ thời hậu chiến, thời điểm mà biên giới ở khắp mọi nơi đột nhiên bị chiếm đoạt và sự xâm lược được coi là đáng giá - và tất cả chỉ vì thất bại trong việc đứng lên bảo vệ Ukraine.

Điều đáng phẫn nộ về thảm họa đang dần diễn ra này là chúng ta có thể dễ dàng ngăn chặn nó. Chúng ta có khả năng cung cấp cho Ukraine những gì họ cần: không chỉ gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim mà tôi hy vọng và tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ sớm thông qua.

Người Đức có thể và nên cung cấp hỏa tiễn Taurus, và tất cả chúng ta đều có thể cho và làm nhiều hơn thế nữa. Chúng ta có thể dễ dàng cung cấp cho Ukraine pháo binh tầm xa để phá hủy đường liên lạc giữa Nga và Crimea và gây ra những vấn đề chiến lược nghiêm trọng cho Putin.

Tại sao chúng ta không làm điều đó? Lần này lợi thế của phương Tây thậm chí còn lớn hơn thời Chiến tranh Lạnh. Nền kinh tế NATO có quy mô gấp khoảng 30 lần Nga.

Nếu bây giờ chúng ta nắm bắt được và bắt đầu nghiêm chỉnh sản xuất các loại vũ khí mà người Ukraine cần, thì chúng ta không chỉ có thể giải quyết vấn đề ở Ukraine - chúng ta có thể thúc đẩy việc làm và tăng trưởng ở đất nước của mình.

Đã đến lúc phương Tây, trong đó có Anh, phải thoát khỏi cơn mộng du của chúng ta; để phục hồi tinh thần của Reagan và Thatcher và đầu tư vào việc bảo vệ các quyền tự do của chúng ta.

Cách đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất để bảo vệ tự do là đầu tư ngay vào việc phòng thủ Ukraine.

2. Tấn công bằng bom xe: Khoảnh khắc kịch tính đại tá mật vụ Ukraine phản bội bị nổ tung trong vụ ám sát bom xe ở Mạc Tư Khoa

Tờ The Sun có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “CAR BOMB ATTACK Dramatic moment treacherous Ukrainian secret service colonel is BLOWN UP in car bomb assassination bid in Moscow”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, cựu sĩ quan tình báo Ukraine đào tẩu sang Nga đã bị nổ tung trong một vụ ám sát bằng bom xe ở Mạc Tư Khoa.

Đoạn video kịch tính ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV của Vasily Prozorov phát nổ, khiến vị đại tá gây tranh cãi bị thương ở tay và chân.

Anh ta đã sống sót một cách kỳ diệu sau vụ tấn công và đang được điều trị tại bệnh viện.

Một lúc trước vụ nổ, người ta nhìn thấy cựu Đại Tá 48 tuổi của SBU Ukraine đang đi bộ ra xe của mình trong một đoạn video.

Sau đó, anh ta được cho là bị thương, ngồi ở phía sau xe với sự chăm sóc của một người đàn ông và một phụ nữ không rõ danh tính.

Một bên mắt của anh ta có màu đỏ tím.

Chiếc xe của Prozorov bị biến dạng hoàn toàn sau vụ nổ, với một cửa bên tách ra khỏi thân xe, cuộn tròn từ phía dưới.

Nhiều bộ phận khác của chiếc SUV nằm rải rác bên dưới nó.

Đại tá này được cho là đã chuyển đến Nga “vài năm trước” và đã hợp tác với cơ quan tình báo Nga từ năm 2014.

Anh ta bị coi là kẻ phản bội ở quê hương.

Tính mạng của Prozorov được cho là không bị đe dọa do những vết thương mà anh ta phải chịu trong vụ ám sát hôm Thứ Sáu.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông ta nói với giới truyền thông Nga rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng kinh hoàng tại buổi hòa nhạc ở Crocus City Hall khiến 145 người thiệt mạng vào tháng trước.

Những người đàn ông có vũ trang và đeo mặt nạ ngụy trang xông vào hội trường, nổ súng và ném chất nổ vào đám đông, trong vụ việc được cho là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua.

Khoảng 6.000 người đang ở bên trong địa điểm xem ban nhạc rock Nga Picnic khi các tay súng bắt đầu tấn công.

Prozorov nói: “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng có dấu vân tay của người Ukraine về những gì đã xảy ra tại Tòa thị chính Crocus.

“ Đó là một mô hình hành động do Ukraine phát minh ra…

“Về hành vi của những kẻ khủng bố, các chuyên gia sẽ ngay lập tức nói rằng nó trông giống một hoạt động đặc biệt hơn…”

Không có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra cho thấy Kyiv chịu trách nhiệm về vụ xả súng ở tòa thị chính.

Phương Tây tin rằng đây là hoạt động của một chi nhánh của ISIS, điều mà Prozorov bác bỏ, cho rằng nó không giống các cuộc tấn công khủng bố “được tiến hành bởi những người theo trào lưu chính thống Hồi giáo, với mục tiêu cuối cùng là chết khi chiến đấu với những kẻ ngoại đạo”.

Ông nói: “Trong trường hợp này, đó là một hoạt động phá hoại”.

3. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đàm phán với Tòa Bạch Ốc về việc thúc đẩy viện trợ Ukraine

Sau nhiều tháng trì hoãn, một thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc về việc thúc đẩy tài trợ thời chiến cho Ukraine - một gói sẽ khác với gói an ninh nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim của Thượng viện và bao gồm một số yêu cầu của Đảng Cộng hòa, hãng tin AP cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng liên quan đến gói viện trợ Ukraine, không chỉ từ Tổng thống Joe Biden, người đã nhiều lần chỉ trích đảng Cộng hòa vì không giúp đỡ Ukraine, mà còn từ các thành viên cực hữu trong chính đảng của Johnson, những người vẫn kiên quyết phản đối viện trợ bổ sung cho Ukraine.

“Chưa có thỏa thuận nào đạt được”. “Rõ ràng là phải đạt được thỏa thuận không chỉ với Tòa Bạch Ốc mà còn với chính các thành viên của chúng tôi.”

Johnson đã tới câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida vào thứ Sáu để gặp Donald Trump - người đã nói rằng ông sẽ đàm phán để chấm dứt xung đột khi cố gắng đẩy Mỹ sang lập trường theo chủ nghĩa biệt lập hơn. Johnson được cho là đã tham khảo ý kiến của Trump trong những tuần gần đây về khoản tài trợ cho Ukraine để giành được sự ủng hộ của ông - hoặc ít nhất là ngăn ông công khai phản đối gói này.

Một số khoản viện trợ này có thể bao gồm việc gửi tiền tới Kyiv dưới dạng cho vay hoặc chuyển hướng các tài sản của Nga bị tịch thu theo Đạo luật Tái thiết thịnh vượng và cơ hội kinh tế cho người Ukraine - khác với các gói viện trợ trước đây được gửi tới Ukraine. Dù vậy, những người phản đối viện trợ như nữ Dân biểu Marjorie Taylor Greene của Georgia khó có thể bị lung lay. Greene đã đe dọa sẽ cố gắng loại bỏ Johnson khỏi vị trí Chủ tịch Hạ Viện và cảnh báo rằng việc thúc đẩy tài trợ cho Ukraine sẽ giúp củng cố lập trường của bà rằng các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa nên chọn một Chủ tịch Hạ Viện mới.

Nghị sĩ Don Bacon, một đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ Ukraine, cho biết: “Thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn với sự có mặt của Nga ở Kyiv”. “Vì vậy, chúng ta phải tìm ra một cách thông minh để dự luật được thông qua để chúng ta có thể thoát ra ngoài và đưa trở lại Thượng viện.

Hôm Thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, đã kêu gọi người Mỹ vượt qua “sự nghi ngờ bản thân” khi đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine. “Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, liệu Ukraine sẽ chống trả được bao lâu trước sự tấn công dữ dội từ Mạc Tư Khoa?” Kishida hỏi.

4. Fico cho biết Slovakia hoàn toàn ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Fico: Slovakia fully supports Ukraine's EU membership”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Slovakia ngày 11 Tháng Tư rằng Bratislava sẽ không cản trở việc Kyiv gia nhập Liên minh Âu Châu.

Được bầu vào tháng 9 năm 2023 trên nền tảng dân túy, hoài nghi Ukraine, Fico đã tạm dừng cung cấp vũ khí từ kho quân sự của Slovakia và đã nhiều lần chỉ trích cả hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine lẫn các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Thủ tướng Slovakia trước đó từng nói rằng ông không phản đối việc Ukraine trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu nếu Kyiv đáp ứng mọi tiêu chuẩn để gia nhập.

“Đây không phải là suy đoán. Đây là sự hỗ trợ tuyệt đối đầy đủ,” Fico nói. “Chúng tôi không phải là quốc gia sẽ gây trở ngại cho các bạn. Ngược lại, chúng tôi muốn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với các bạn.”

Về các cuộc đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Bratislava muốn Ukraine “nhanh chóng” trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu, “vì đây là sự bảo đảm cho triển vọng và sự phát triển hòa bình của đất nước”, theo Fico.

Fico cũng cho biết Slovakia sẵn sàng hợp tác quân sự với Ukraine trên cơ sở thương mại và đề nghị hỗ trợ trong việc rà phá bom mìn.

Sau khi Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2022, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã đồng ý mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên trong hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Âu Châu vào tháng 12 năm ngoái.

Ủy ban Âu Châu ngày 12 Tháng Ba đã đề xuất dự thảo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tư cách thành viên với Ukraine và Moldova, một ứng cử viên khác gia nhập khối, hiện bao gồm 27 quốc gia.

Chính phủ Ukraine tin rằng các cuộc đàm phán về việc nước này gia nhập Liên minh Âu Châu có thể bắt đầu vào nửa đầu năm 2024, Shmyhal cho biết.

5. Ukraine và Latvia ký thỏa thuận an ninh song phương

Ukraine và Latvia đã ký một thỏa thuận an ninh song phương, Volodymyr Zelenskiy tuyên bố, trong chuyến thăm Vilnius.

Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics và tôi vừa ký một thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Latvia.”

“Nó dự tính hỗ trợ quân sự hàng năm của Latvia cho Ukraine ở mức 0,25% GDP. Latvia cũng đưa ra cam kết 10 năm hỗ trợ Ukraine về công nghệ phòng thủ mạng, rà phá bom mìn và máy bay không người lái, cũng như hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO.

“Tôi biết ơn người bạn và đối tác của chúng tôi, Latvia. Đây chính xác là tính đặc thù và có thể dự đoán được mà cuộc đấu tranh vì tự do và độc lập của chúng ta đòi hỏi.”

6. Đại sứ cho biết Mỹ phân bổ 138 triệu Mỹ Kim nâng cấp hệ thống phòng không Ukraine

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ambassador: US to allocate $138 million for Ukrainian air defense system upgrades”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink cho biết hôm 11 Tháng Tư rằng Mỹ đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 138 triệu Mỹ Kim để hiện đại hóa phòng không quan trọng.

Cách đây vài ngày, Bộ Ngoại giao đã phê duyệt gói bán quân sự nước ngoài khẩn cấp trị giá 138 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, cho phép sửa chữa thiết yếu và mua sắm các phụ tùng cần thiết cho hệ thống hỏa tiễn Hawk.

“Khoản tài trợ này sẽ giúp duy trì hoạt động của lực lượng phòng không Ukraine trước các cuộc tấn công không ngừng của Nga vào mạng lưới năng lượng và người dân Ukraine,” Brink viết trên X.

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục, trong đó nước này rất cần đạn pháo và hỏa tiễn trong khi lực lượng Nga tăng cường tấn công trong mùa xuân, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự.

Sự chậm trễ trong khoản viện trợ trị giá khoảng 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ đã tác động trực tiếp đến chiến trường, góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka.

Các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng hòa được cho là đã nói rằng một cuộc bỏ phiếu về viện trợ cho Ukraine tại Quốc hội có thể vẫn còn cần vài tuần nữa mặc dù Johnson đã khẳng định vào ngày 1 tháng 4 rằng cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức “ngay sau Lễ Phục sinh”.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 7 Tháng Tư tuyên bố “Ukraine sẽ thua trong chiến tranh” nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ quân sự cho Kyiv.

7. Máy bay không người lái của Ukraine tấn công doanh trại quân đội Nga ở Belgorod

Hôm Thứ Bẩy, Vyacheslav Gladkov, Thống đốc khu vực Belgorod của Nga, cho biết sáu máy bay không người lái của Ukraine vừa tấn công tỉnh Belgorod của Nga, làm hai người bị thương và làm hư hại một tòa nhà hành chính.

Gladkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 máy bay không người lái. Một chiếc gây cháy cỏ ở ngoại ô thành phố Belgorod, trong khi chiếc còn lại tấn công tòa nhà hành chính.

Gladkov cho biết, từ vụ nổ tại tòa nhà hành chính, một người đàn ông bị mảnh đạn ở chi dưới và một người khác bị mảnh đạn ở chi trên và chi dưới. Cả hai đều được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Tỉnh Belgorod, nằm ở biên giới Ukraine, là mục tiêu thường xuyên của lực lượng Ukraine trong những tuần gần đây.

Theo mô tả của Gladkov, các mục tiêu bị tấn công là các cơ sở dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Kyiv, đó là một doanh trại của quân đội Nga.

8. Người đàn ông Belarus bị buộc tội xúc phạm Lukashenko chết trong tù khi đang chờ xét xử

Aliaksandr Kulinich, một người đàn ông Belarus bị bỏ tù vì bị cáo buộc xúc phạm nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko, đã chết khi bị giam giữ trong khi chờ xét xử, nhóm nhân quyền Viasna cho biết hôm 11 Tháng Tư.

Các cuộc đàn áp chống lại các nhân vật đối lập và những người bất đồng chính kiến leo thang ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó Lukashenko chứng nhận việc nắm giữ quyền lực của mình thông qua gian lận bầu cử và đàn áp bạo lực.

Kulinich bị bắt vào tháng 2 đầu năm nay vì bị cáo buộc phạm tội xúc phạm Lukashenko. Chính quyền Belarus thông báo Kulinich qua đời vì bệnh tim mạch vành vào ngày 9 Tháng Tư, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 52 của ông, Viasna cho biết.

Theo Viasna, Kulinich là tù nhân chính trị thứ sáu chết sau song sắt trong hai năm qua.

Ihar Lednik, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Belarus (BSDP), chết trong tù hồi tháng 2. Lednik đã bị kết án ba năm tù vì tội tương tự như Kulinich – xúc phạm Lukashenko.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya bình luận về cái chết của Kulinich, nói rằng ông chết vì “chống lại chế độ”.

“Đối với nhiều tù nhân chính trị bị biệt giam ở Belarus, không biết họ còn sống hay đã chết.”

9. Nhà lãnh đạo IAEA cảnh báo về 'sự leo thang lớn' trong bối cảnh các cuộc tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, Rafael Grossi nói với Hội đồng Quản Trị IAEA hôm 11 tháng Tư rằng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) bị Nga tạm chiếm đã đánh dấu “sự leo thang lớn” về mối nguy hiểm an toàn hạt nhân ở Ukraine.

Tổ chức này đã tổ chức một cuộc họp bất thường tại Vienna theo yêu cầu của Ukraine và Nga sau khi có báo cáo về các cuộc tấn công vào nhà máy.

Theo IAEA, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hứng chịu ít nhất ba cuộc tấn công trực tiếp vào ngày 7 tháng Tư. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được xác nhận như vậy kể từ tháng 11 năm 2022. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác được cho là nhắm vào trung tâm đào tạo của nhà máy gần địa điểm này vào ngày 9 tháng Tư.

Nga tuyên bố máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết Kyiv không liên quan và gọi cuộc tấn công mới nhất là “sự khiêu khích của Nga”.

Grossi cho biết, mặc dù không gây thiệt hại nhưng các cuộc tấn công có thể “khởi đầu một mặt trận mới và cực kỳ nguy hiểm của cuộc chiến”.

“Như tôi đã nhiều lần tuyên bố... không ai có thể hình dung được lợi ích hoặc đạt được bất kỳ lợi thế quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Tấn công một nhà máy điện hạt nhân là điều tuyệt đối không nên làm. Tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân”, Grossi nói.

Grossi kêu gọi các giới chức quân sự kiềm chế và tuân thủ 5 nguyên tắc cụ thể để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Grossi đang lên kế hoạch gặp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần tới để nêu lên mối lo ngại về các cuộc tấn công đã “làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân” tại địa điểm này.

Cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine cho biết cách duy nhất để ngăn chặn các trường hợp khẩn cấp về hạt nhân và phóng xạ là tuân thủ nghị quyết của IAEA, rút quân đội Nga và thiết bị của họ khỏi nhà máy, rà phá bom mìn các vùng lãnh thổ lân cận và trao lại quyền kiểm soát nhà máy cho cơ quan này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, là nhà máy hạt nhân lớn nhất ở Âu Châu, đã nằm dưới sự xâm lược của Nga kể từ tháng 3 năm 2022. Các nhóm IAEA đã có trụ sở luân phiên tại cơ sở này kể từ tháng 9 năm 2022.

Trong suốt thời gian xâm lược, nhà máy này đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Quân đội Nga cũng đã sử dụng nhà máy này làm nền tảng để tiến hành các cuộc tấn công vào Nikopol, nằm ngay bên kia Hồ chứa Kakhovka và các khu định cư khác của Ukraine gần đó.

10. Bloomberg: Liên Hiệp Âu Châu chuẩn bị phê duyệt kế hoạch cải cách Ukraine vào tháng 5, giải phóng hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Bloomberg: EU set to approve Ukrainian reform plan in May, unlocking billions in aid”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo Bloomberg, Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch cải cách của Ukraine vào tháng 5, mở khóa thêm 1,9 tỷ euro hay 2,04 tỷ Mỹ Kim viện trợ tài chính vào cuối mùa xuân.

Sau khi phê duyệt Cơ sở Ukraine 4 năm vào tháng 2, Liên Hiệp Âu Châu đã cam kết gửi 50 tỷ euro hay 54 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong vài năm tới.

Gói này cung cấp vốn cho Ukraine từ năm 2024 đến năm 2027, với 33 tỷ euro dưới dạng cho vay và 17 tỷ euro dưới dạng tài trợ.

Các quan chức Ukraine đã đưa ra một đề xuất vào tháng trước, bao gồm các chiến lược đầu tư và cải cách, nhằm mục đích giải phóng một phần đáng kể hỗ trợ tài chính của Liên Hiệp Âu Châu cho đến năm 2027. Ủy ban Âu Châu đang xem xét chương trình cải cách của Ukraine nhằm bảo đảm viện trợ tài chính, cho đến nay không có mối lo ngại lớn nào được nêu ra.

Một số cải cách đã được thống nhất bao gồm áp dụng chiến lược quản lý nợ công, xem xét lại chi tiêu ngân sách của chính phủ và mở rộng số lượng nhân viên của Văn phòng Công tố viên chống tham nhũng chuyên ngành.

Tính đến ngày 20 tháng 3, Ủy ban Âu Châu đã phân bổ 4,5 tỷ euro hay 4,8 tỷ Mỹ Kim ban đầu cho Ukraine, đánh dấu khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận.

Các bộ trưởng tài chính Liên Hiệp Âu Châu có thể đã thảo luận thêm về kế hoạch của Ukraine vào thứ Sáu tuần này tại Luxembourg.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết: “Tôi rất biết ơn các đối tác Liên Hiệp Âu Châu vì quyết định quan trọng hỗ trợ Ukraine”.

11. Hàng ngàn binh sĩ Nga chạy trốn cuộc chiến ở Ukraine

Hãng tin AP hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Tư, đưa tin về hàng ngàn binh sĩ Nga đang chạy trốn cuộc chiến ở Ukraine, ẩn náu trong khi chờ kết quả đơn xin tị nạn tới các nước phương Tây như Đức, Pháp và Mỹ.

Kể từ tháng 9 năm 2022, hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga đã ghi nhận hơn 7.300 vụ kiện tại tòa án Nga chống lại binh lính đào ngũ. Các trường hợp đào ngũ – là cáo buộc dẫn đến các hình phạt rất khắc nghiệt – đã tăng gấp sáu lần vào năm ngoái.

Idite Lesom, hay còn gọi là “Get Lost”, một nhóm do các nhà hoạt động Nga ở Cộng hòa Georgia điều hành, đã nhận được số lượng kỷ lục những người tìm cách đào ngũ – hơn 500 người trong hai tháng đầu năm nay.

Tổng cộng, nhóm này đã hỗ trợ hơn 26.000 người Nga tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự và giúp hơn 520 binh sĩ và sĩ quan tại ngũ chạy trốn – một con số nhỏ so với sức mạnh tổng thể của quân đội Nga, nhưng lại là một dấu hiệu về tinh thần của một quốc gia trong việc phản đối chiến tranh trở thành một tội ác.

Grigory Sverdlin, nhà lãnh đạo nhóm, cho biết: “Rõ ràng, cơ quan tuyên truyền của Nga đang cố gắng bán cho chúng ta câu chuyện rằng tất cả nước Nga đều ủng hộ Putin và cuộc chiến của ông ấy”. “Nhưng điều đó không đúng.”

Trong khi số đơn xin tị nạn của công dân Nga tăng lên, rất ít người giành được sự bảo vệ – các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chia rẽ về việc liệu có nên coi người Nga lưu vong là tài sản tiềm năng hay là rủi ro đối với an ninh quốc gia. Ít hơn 300 người Nga có quy chế tị nạn ở Mỹ trong năm tài chính 2022 trong khi chưa đến 10% trong số 5.246 người được giải quyết đơn ghi danh vào năm ngoái nhận được sự bảo vệ nào đó từ chính quyền Đức. Tại Pháp, yêu cầu tị nạn đã tăng hơn 50% từ năm 2022 đến năm 2023, lên tổng số khoảng 3.400 người.