Việc hoàn thiện mặt tiền của đền thờ Thánh Gia, tiếng Tây Ban Nha là Glòria de la Sagrada Familia sẽ tiêu tốn 149 triệu euro. Để nâng cao tháp Chúa Giêsu Kitô, lên mức cao nhất Tây Ban Nha sẽ tốn khoảng 44 triệu euro nữa. Việc xây dựng Tháp của các nhà truyền giáo sẽ tốn thêm 20 triệu euro. Tổng cộng, chi phí được Ban xây dựng tính toán để hoàn thành toàn bộ khu phức hợp đền thờ sẽ tốn khoảng 374 triệu euro. Đó là con số xuất hiện trong tài liệu mà Sagrada Familia đã gửi cho Hội đồng thành phố Barcelona hơn hai năm trước, và EL PAÍS hiện đã có quyền truy cập.

Tài liệu được ký bởi kiến trúc sư trưởng của Ban Xây dựng, Jordi Faulí, và được sự chấp thuận của bộ phận cấp phép xây dựng của thành phố vào ngày 6 tháng 6 năm 2019. Hoàn thiện mặt tiền đền thờ — với các nhà nguyện, tháp và các chặng đàng thánh giá mục cao nhất trong ngân sách.

Tổng số tiền 374 triệu đó là cơ sở để Hội đồng Thành phố tính số thuế Xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Tỷ lệ thông thường là 3.35%, nhưng trong trường hợp của Sagrada Familia, với tư cách là cơ sở tôn giáo, mức chiết khấu 65% đã được áp dụng, vì vậy số tiền phải trả cho khoản thuế đó là 4.3 triệu euro. Lệ phí cấp phép xây dựng là 241.000 euro. Tổng cộng, Hội đồng quản trị đền thờ Thánh Gia đã trả 4,627,000 euro cho thành phố Barcelona.
Source:El Pais