Hôm thứ Hai 12 tháng 7, Tổng hội y khoa Tây Ban Nha đã nhận xét rằng lời đe dọa của bộ trưởng y tế chính phủ đối với sự phản đối lương tâm liên quan đến phá thai là “không thể chấp nhận được, bất hợp pháp và bất công”.

Tổng hội y khoa Tây Ban Nha, gọi tắt là CGCOM, đã phản ứng với những thay đổi được đề xuất đối với luật phá thai của đất nước do Bộ trưởng Irene Montero của Tây Ban Nha công bố.

Montero tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 rằng “quyền phản đối vì lý do lương tâm của các bác sĩ không thể nằm trên quyền quyết định của phụ nữ.”

CGCOM, cơ quan đại diện cho 52 trường Đại Học y khoa, đã bảo vệ quyền phản đối vì lý do lương tâm trong một tuyên bố ngày 12 tháng 7.

“Bó buộc lương tâm của các thầy thuốc nhằm mở rộng số lượng các bác sĩ sẵn sàng tham gia vào phẫu thuật phá thai ngoài việc vi hiến, còn là một giải pháp tồi tệ, mà từ góc độ của ngành y tế sẽ bị coi là không thể chấp nhận được, bất hợp pháp và bất công.”

Thông báo của Montero được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Nghị viện Âu Châu thông qua một báo cáo tìm cách xác định lại quyền phản đối vì lý do lương tâm là “từ chối chăm sóc y tế”.

CGCOM cho biết: “Gây khó khăn cho việc thực hiện quyền phản đối vì lý do lương tâm bằng các quy tắc hoặc nghị định là không phù hợp, nhưng nó cũng đặc biệt không công bằng”.

“Nó khiến các bác sĩ trở thành mục tiêu của sự không hài lòng của bệnh nhân và của các thành phần trong xã hội khi họ không đáng bị trách móc, và khi cơ hội để giải quyết vấn đề nằm ở chỗ khác”.

Tòa án Hiến pháp của Tây Ban Nha công nhận rằng các bác sĩ có quyền cơ bản là quyền phản đối vì lý do lương tâm “khi điều đó xuất phát từ mệnh lệnh đạo đức liên quan đến cuộc sống, chẳng hạn như phá thai và hành vi chết người”.

Tây Ban Nha hợp pháp hóa việc phá thai vào năm 1985. Luật, được sửa đổi lần cuối vào năm 2015, cho phép phá thai theo yêu cầu đối với thai đến 14 tuần và đến 22 tuần đối với những bất thường của thai nhi và khi có nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ.

Bộ Y tế Tây Ban Nha báo cáo rằng 99,149 ca phá thai đã được thực hiện trong năm 2019, nhiều hơn 3,232 ca so với năm 2018.
Source:Catholic News Agency