Khi các Giám Mục giáo phận xem xét cách thực hiện Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc sử dụng Thánh lễ Latinh Truyền thống, Đức Tổng Giám Mục San Franciso cho biết Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ được tiếp tục trong tổng giáo phận của ngài.

Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone của San Francisco nói với CNA ngày 16 tháng 7 rằng “ Thánh lễ là một phép lạ dưới mọi hình thức: Chúa Kitô đến với chúng ta bằng xương bằng thịt dưới hình dạng Bánh và Rượu. Sự hiệp nhất dưới quyền của Chúa Kitô là điều quan trọng. Do đó, Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ tiếp tục được cử hành tại đây trong Tổng Giáo phận San Francisco và được cung cấp để đáp ứng nhu cầu và mong muốn chính đáng của các tín hữu”.

Có vẻ như các Thánh lễ Latinh Truyền thống ở các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ phần lớn sẽ được tiếp tục theo lịch trình, trong khi các Giám Mục chuẩn bị các phản ứng đối với Traditionis Custodes.

Traditionis Custodes quy định rằng các Giám Mục bản quyền có thẩm quyền hoàn toàn trong việc cho phép sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 trong giáo phận của ngài, theo các hướng dẫn của Tòa Thánh.

Tuy nhiên Tự Sắc cũng đặt ra trách nhiệm đối với các Giám Mục mà trong giáo phận của ngài đã có một hoặc nhiều nhóm dâng Thánh lễ dưới hình thức ngoại thường, buộc các Giám Mục phải bảo đảm rằng các nhóm này không phủ nhận hiệu lực của Công đồng Vatican II và Huấn quyền.

Các Giám Mục được hướng dẫn chỉ định một hoặc nhiều địa điểm nơi các tín hữu gắn bó với Thánh lễ Latinh Truyền thống có thể tụ họp để cử hành thánh thể. Tuy nhiên, không phải ở các nhà thờ giáo xứ và không được xây dựng thêm các giáo xứ tòng nhân mới.

Tình cảm của Đức Tổng Giám Mục Cordileone phù hợp với tình cảm của các Giám Mục khác.

Đức Cha Edward Scharfenberger, Giám Mục giáo phận Albany đã viết rằng “Đối với việc cử hành Phụng vụ Rôma trước những cuộc cải cách năm 1970, tôi muốn nhắc lại những điều tốt đẹp về mục vụ và sự thánh thiêng đã được trải nghiệm bởi những người đã và đang tham gia vào hình thức này của Phụng vụ. Tôi cũng xin ghi nhận nhiều đóng góp quý báu cho đời sống của Giáo Hội qua những buổi cử hành này”.

Ngài nói thêm rằng ngài, cùng với các Giám Mục khác, đã được hỏi ý kiến vào năm ngoái về Thánh lễ Latinh Truyền thống: “Việc này đã được hoàn thành đúng hạn và gởi đi một cách hợp lệ, mặc dù, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, cho đến nay, không có bản tóm tắt nào về các câu trả lời khác nhau của các Giám Mục. Phần trả lời của tôi cho biết chi tiết về các điều khoản và kinh nghiệm hiện tại trong Giáo phận; cũng như các điểm khác, chẳng hạn như những điểm được đề cập trong đoạn trên”.

Giáo phận Arlington nói với CNA rằng tất cả các giáo xứ đã lên kế hoạch tổ chức Thánh lễ theo Hình thức Ngoại Thường sẽ được tiếp tục làm như vậy.

Billy Atwell, giám đốc truyền thông của Giáo phận Arlington cho biết “Đức Cha Burbidge đã đọc Tự Sắc về Sách lễ năm 1962”.

“Ngài sẽ xem xét văn bản chi tiết hơn và cung cấp hướng dẫn thêm cho các linh mục của chúng tôi trong tương lai gần. Các giáo xứ hiện đã lên kế hoạch dâng Thánh lễ theo Hình thức Ngoại Thường vào cuối tuần này vẫn được phép làm như vậy”.

Đức Giám Mục Thomas Tobin của Providece đã gọi Tự Sắc mới được ban hành “vừa là một thách đố vừa là một cơ hội”.

Ngài nói: “Trong Giáo Phận Providence, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và thực hiện Tự Sắc này, một cách bình an và trong tinh thần cầu nguyện. Nhưng trên hết, chúng ta hãy khẳng định tình yêu của chúng ta đối với Thánh lễ, và sự hiệp nhất của chúng ta trong Chúa Kitô và Giáo Hội Thánh của Người.”

Gregory DiPippo của Phong trào Phụng vụ Mới, lưu ý rằng Tự Sắc được ban hành vào ngày lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh, và rằng “khi các dòng tu khất sĩ như Dòng Cát Minh nổi lên vào thế kỷ 13, như một phần của phong trào cải cách đang diễn ra bên trong Giáo Hội, họ đã bị tấn công trên nhiều cơ sở khác nhau bởi những đại diện của các tổ chức Giáo Hội lâu đời hơn, những người không thích thấy sự sa sút và tự mãn của mình bị thách thức bởi sức sống phúc âm của phong trào mới. Semper idem – luôn luôn là như thế”.

“Nếu bạn yêu mến Giáo Hội và phụng vụ truyền thống, hãy tiếp nhận lòng sùng kính Đức Mẹ, nếu bạn chưa có, và hãy cầu xin Đức Trinh Nữ cầu bầu để tháo gỡ nút thắt của sự bất công nặng nề này. Tương tự như vậy, chúng ta hãy liên tục cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse, người mà chúng ta tôn vinh với tước hiệu Đấng Bảo trợ của Giáo Hội Hoàn vũ, vì Giáo Hội đang cần sự bảo vệ cấp thiết nhất của ngài, và của Thánh Piô Đệ Ngũ, mà Sách lễ của ngài vẫn là thể hiện chân thực nhất của luật cầu nguyện của Giáo Hội Rôma”.
Source:Catholic News Agency