Ngày 27-05-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 28/05: Bỏ mọi sự để theo Chúa – Lm. Giuse Lăng Kinh Luân, CS
Giáo Hội Năm Châu
00:34 27/05/2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô,

Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Đó là lời Chúa
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03:00 27/05/2024

19. Người nhiệt tâm suy nghĩ đến cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-su và việc làm của Ngài, thì có thể được các loại ân sủng thần thiêng.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03:05 27/05/2024
66. VU CÔNG PHÁ LẦU

Trong nhà của Vu công có cái ghế dài mà lại rất thấp, Vu công dùng miếng gạch để kê bốn chân ghế lên cho cao nhưng vẫn cứ không thoải mái, hơn nữa, thời gian lâu quá nên cảm thấy không chịu nổi nó.

Một hôm, đột nhiên ông ta nghĩ ra một kế bèn kêu người lại, đem cái ghế dài mà thấp ấy vác lên trên lầu để ngồi.

Nhưng khi ngồi trên cái ghế ấy, thì Vu công lại cảm thấy nó thấp rất nhiều.

Ông ta tức giận chửi:

- “Người ta đều nói lầu này cao, cao cái con mẹ nó ấy, để nó thêm gai mắt.”

Thế là ra lệnh phá cái lầu cao.

(Nhã Ngược)

Suy tư 66:

Cái lầu cao là vì người ta làm nó cao, cái ghế thấp là vì thợ mộc làm nó thấp; đem ghế thấp bỏ trên...mặt trăng mà ngồi thì nó vẫn cứ thấp, chứ đừng nói là bỏ trên lầu, nó thấp thì vẫn cứ thấp,nếu muốn cho cái ghế cao thì phải thay bốn chân ghế cho cao hơn là được rồi.

Có những bậc làm cha mẹ cứ than trời trách đất vì con mình học quá dốt, nên bỏ tiền ra cho con đi học thêm lò luyện thi chỗ này, học thêm lò vi tính chỗ kia, tiền mất tật mang, con mình dốt thì vẫn cứ dốt, bởi vì cha mẹ không chịu tìm nguyên nhân con mình học dốt là tại đâu, nếu con ham chơi thì dạy bảo nó lo học hành, nếu con học không có phương pháp thì giúp nó học có phương pháp, nếu con học không theo kịp chương trình thì đề nghị giáo viên giúp đỡ phương pháp.v.v... có như thế con mới học tốt được.

Phải thay “chân” cho nó để nó cao lên, chứ đừng lấy tiền bạc đem con bỏ nơi những lo luyện thi cao cấp không hợp với nó, bằng không thì nó vẫn cứ dốt như thường; phải giúp nó chứ đừng “phá’ nó bằng cách đánh đập và chửi mắng khi nó học dốt...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Chúa Kitô, Giao ước mới
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
06:49 27/05/2024
LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
CHÚA KITÔ, GIAO ƯỚC MỚI

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Mình và Máu Chúa Kitô, tiếng La Tinh gọi là lễ Corpus Domini. Thánh lễ này được Đức Giáo Hoàng Urbano IV thiết lập vào năm 1264 với mục đích nhằm cổ võ người tín hữu tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, người Công Giáo vẫn còn giữ truyền thống cử hành thánh lễ này một cách rất trọng thể bằng những cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, diễu hành trên đường phố với những trang phục truyền thống, lộng lẫy như là một đại hội Thánh Thể.

Để hiểu ý nghĩa của thánh lễ này, hôm nay chúng ta suy niệm về chủ đề: “Mình và Máu Chúa Giêsu là quà tặng vô giá của giao ước mới.”

1. Nguyên mẫu của giao ước

Trong bài đọc I, trích sách Xuất Hành (Xh 24,3-8), chúng ta tìm thấy nguyên mẫu của giao ước về tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ítraen. Môsê công bố lệnh truyền và giới răn của Chúa cho dân Ítraen; họ đón nhận và thi hành Lời Chúa. Ông truyền cho họ hiến dâng lên Thiên Chúa những con bò tơ làm lễ toàn thiêu; ông lấy máu đổ vào các chậu và rảy lên bàn thờ, rồi rảy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó.”

Đối với Kinh Thánh, máu ở đây là biểu tượng của sự sống, của giao ước sự sống, hay diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Người. Nhưng ở đây, nó vẫn còn là một giao ước được ký kết theo nghi thức bên ngoài, qua dấu chỉ giết một con vật là con bò tơ. Nhưng sau đó, như chúng ta biết, dân Ítraen đã nhiều lần phản bội chống lại Thiên Chúa và phá vỡ giao ước.

Bởi thế, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Hípri (Hr 9,11-15), tác giả quả quyết rằng Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian giao ước mới, Người vượt qua và hoàn tất giao ước cũ. Giờ đây hy lễ không phải nhờ máu dê bò thú vật nữa, nhưng là nhờ chính Con Người, Mình và Máu Chúa Giêsu. Người trở thành của lễ vô giá trong giao ước mới. Giao ước này không còn được ký kết bằng những nghi lễ bên ngoài nữa, nhưng bằng chính sự sống bên trong. Chúa Kitô đã thiết lập giao ước mới khi Người hiến mình, đổ máu ra trên thập giá để cứu độ loài người. Người đã phục sinh và trở thành nguồn sự sống mới khi Người hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và ban Thánh Thần để thiết lập một dân mới là Giáo Hội trong giao ước mới này.

2. Chúa Giêsu, giao ước mới

Điều này được giải thích rõ hơn trong bài Tin Mừng, trích từ Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 14,12-16.22-26). Chúng ta nghe trình thuật về bữa Tiệc Ly diễn ra trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Đây chính là Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Họ mừng lễ Vượt Qua để tưởng nhớ chính đêm mà Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để tiến về đất hứa. Trong đó, họ giết chiên để mừng lễ và lấy máu bôi lên cửa nhà mình. Vì thế, lễ Vượt Qua là rất thánh thiêng đối với người Do Thái, bởi lẽ, nó nhắc nhở họ nhớ đến giao ước được Thiên Chúa ký kết với họ nhờ máu con chiên.

Nhưng bữa Tiệc Ly không còn là một bữa ăn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái nữa. Đó là lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong đó, không còn là Chiên Vượt Qua nữa, nhưng thay vào đó là Bánh trở thành Mình Người. Không còn chiên và máu chiên nữa, nhưng là Rượu trở thành Máu Người, như lời Chúa nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Máu đó đổ ra để tha thứ tội lỗi cho loài người. Ở đây, Chúa Giêsu chính là lễ Vượt Qua mới và là của lễ toàn thiêu mới, thay thế cho giao ước cũ và hy lễ cũ. Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, nhờ Người chúng ta mới được cứu độ. Như thế, toàn bộ con người, tình yêu, Mình và Máu Chúa Kitô chính là cốt lõi của Giao Ước mới.

3. Sống giao ước mới

Thánh Thể là giao ước mới mà Chúa Kitô thiết lập để tiếp tục hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta. Việc hiến ban chính mình là hành vi tình yêu, vâng theo thánh ý của Chúa Cha và cũng là hành vi bày tỏ tình yêu đối với chúng ta. Vì như Chúa nói: “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy… đổ ra vì anh em.” Đó là giao ước được thực hiện vì Thiên Chúa và vì con người.

Bởi thế, khi chúng ta đón nhận Mình và Máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được đổi mới từ bên trong nhờ hiệu quả của giao ước mới do Chúa Kitô mang lại. Khi hiệp lễ, chúng ta hiệp nhất nên một với Thiên Chúa và với anh chị em ngay trong chính tâm hồn chúng ta. Ước gì việc chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu biến đổi con người chúng ta trở thành những người mới, con người thuộc Thánh Thể cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Buồn thay, thế giới mà chúng ta sống hôm nay đang cuốn theo những khuynh hướng xúc phạm đến nhân phẩm con người. Theo đó, thân xác của biết bao người không còn là phương tiện của giao ước tình yêu được tôn trọng nữa, nhưng lại trở thành phương tiện để kiếm tiền, đổi chác và mại dâm. Trên tivi, báo chí và internet, người ta đã dùng thân thể của trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương nhất để quảng cáo và kiếm tiền. Nhiều người trẻ hôm nay trở thành một món hàng để mua vui và đổi chác. Đó là những hình thức nô lệ mới! Máu không còn là một biểu tượng của sự sống và sự hiến mình nữa, nhưng trở thánh cái giá phải trả vì bạo lực, vì sự vô luân, vì chiến tranh. Máu đổ ra trên đường, trong gia đình, hay tung tóe lên các tường thành… Đó không phải là thứ máu mang lại sự sống và ơn cứu độ.

Bởi thế, nhân dịp mừng đại lễ Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta cần phải phục hồi ý nghĩa giao ước mới mà Chúa Giêsu đã ký kết và mời gọi chúng ta sống vì Thiên Chúa và vì người khác. Đồng thời chúng ta hãy nỗ lực để cộng tác vào việc chấm dứt những hành vi lạm dụng, buôn bán và trao đổi thân xác con người. Chúng ta hãy đến đón nhận quà tặng giao ước mới nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy là sống giao ước tình yêu đó vào trong đời sống mỗi ngày. Amen!
 
Thánh Tâm Chúa, Nguồn mạch ơn Cứu độ
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
06:56 27/05/2024
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Hs 11,1b.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37
THÁNH TÂM CHÚA, NGUỒN MẠCH ƠN CỨU ĐỘ

Trong thánh lễ trọng mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội muốn chúng ta hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu để tôn kính, suy ngắm và trở nên giống Người. Nhân dịp này, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của biểu tượng “trái tim” được Kinh Thánh dùng để diễn tả tột đỉnh tình yêu và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại.

1. Từ Trái Tim Thiên Chúa

Thật vậy, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, khi dùng từ “trái tim“ là muốn nói đến trung tâm của con người, nơi đó phát xuất mọi tình cảm và ý định con người. Trong Cựu Ước, thành ngữ “trái tim Thiên Chúa” được dùng 26 lần để diễn tả về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã yêu thương loài người và đã dựng nên con người có nam có nữ để chia sẻ hạnh phúc và vinh quang với Người. Tuy nhiên, con người đã không nhận ra được tình yêu thương đó, nên đã bất tuân và sa ngã khi nghe lời ma quỷ cám dỗ. Thiên Chúa đau buồn vì tội lỗi loài người, nên nhiều lần Thiên Chúa đã phạt con người bằng hình phạt khác nhau. Nhưng vì thương xót, Thiên Chúa không muốn bỏ rơi loài người, Người tiếp tục quan phòng che chở.

Nhiều đoạn trong Cựu Ước nói về trái tim Thiên Chúa với những mô tả rất rõ ràng. Tiên Tri Hôsê nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Ítraen ngay từ bình minh lịch sử họ:
“Khi Ítraen còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Aicập Ta đã gọi con Ta về” (Hs 11,1).

Tuy nhiên, Ítraen đã đáp trả với tình yêu vô biên của Thiên Chúa bằng sự dửng dưng và hoàn toàn vô ơn. Thiên Chúa buộc phải nói rằng:
“Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi; chúng dâng hy lễ cho các Baan, đốt hương kính ngẫu tượng” (Hs 11,2).

Thế nhưng, Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi họ cho sức mạnh của quân thù, Người than thở:
“Hỡi Ítraen, Ta trao nộp ngươi sao đành! Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11,8).

Xuyên suốt lịch sử Cựu Ước, trái tim Thiên Chúa luôn cháy lên lòng thương xót vô hạn đó!

2. Đến Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong Tân Ước, tình yêu mầu nhiệm này được mạc khải cho chúng ta như là một tình yêu bao la đối với nhân loại qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nếu trong Cựu Ước, trái tim chỉ là biểu tượng diễn tả tình yêu Thiên Chúa, thì nơi Chúa Giêsu, trái tim đó trở thành thực tại, cụ thể. Người mang trong mình trái tim của Thiên Chúa bằng thịt, một trái tim luôn chạnh lòng trắc ẩn, thương xót và yêu thương mọi người. Vì thế, trái tim Chúa Giêsu được gọi là “Thánh Tâm”. Bởi lẽ, nơi đó có sự thánh thiện, có tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ tột đỉnh qua cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Để cứu độ loài người chúng ta, Con Một Thiên Chúa phải trả một cái giá rất đắt: “Người yêu thương những kẻ còn ở thế gian, Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Người chấp nhận chịu chết trên thập giá. Thánh Gioan Tông Đồ, một chứng nhân mắt thấy tai nghe, kể lại rằng:
“Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. …để ứng nghiệm lời Kinh Thánh:… ‘Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu’” (Ga 19,33-37).

Chúng ta hãy cùng nhau dừng lại để chiêm ngắm trái tim bị đâm thủng của Đấng Chịu Đóng Đinh. Đây là giờ phút Thiên Chúa cứu độ. Đây là lúc Người thiết lập Giáo Hội. Đây là cuộc tạo dựng mới. Chúng ta nhớ lại ở trang đầu sách Sáng Thế, khi thiết lập gia đình nhân loại tiên khởi, Thiên Chúa đã cho Ađam ngủ và rút ra một xương sườn để dựng nên Evà. Điều này có ý nghĩa biểu tượng rất thú vị: Evà được tạo dựng từ xương sườn Ađam để trở nên người bạn đời của ông và sẽ là “mẹ của chúng sinh” (St 2,18-22). Trong cuộc tạo dựng mới này, Evà trở thành hình ảnh tiên trưng của Giáo Hội. Trên thập giá, Giáo Hội là “Evà mới” được thiết lập từ cạnh sườn Chúa Giêsu đang ngủ, là “Ađam mới.” Bởi lẽ, theo chú giải của giáo phụ Tertulianô, ở đây “máu tượng trưng cho bí tích Thánh Thể, còn nước tượng trưng cho bí tích Rửa Tội. Đó là hai bí tích sự sống làm nên Giáo Hội.” Như thế, điều mà chúng ta hát trong thánh lễ:
“Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra. Alleluia! Và nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả được cứu rỗi và reo lên: Alleluia! Alleluia!”
là điều được thực hiện nơi cạnh sườn Chúa Giêsu. Từ Thánh Tâm Người tuôn đổ nguồn ơn cứu độ cho thế giới.

Trong ý nghĩa đó, hơn lúc nào hết, một lần nữa, chúng ta lắng nghe trích đoạn từ thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô:
“Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời” (Ep 2,4-6).

Như thế, “ở trong Chúa Giêsu” có nghĩa là đã được ở trong Thiên Đàng. Trung tâm điểm của Kitô Giáo được diễn tả nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong Đức Kitô, sự mới mẻ của Tin Mừng được hoàn toàn mạc khải và ban tặng cho chúng ta: Tình yêu Thiên Chúa cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta được sống trong sự vĩnh cửu Thiên Chúa. Như thánh Tông Đồ Gioan viết:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

3. Và trái tim mỗi người

Như thế, khi mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội muốn chúng ta tôn thờ tình yêu, ý định cứu độ cũng như lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho loài người. Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Kitô là tôn thờ Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, đã bị lưỡi đòng đâm thủng cạnh nương long, ở trên thập giá, từ đó, nước và máu chảy ra mang lại nguồn sự sống mới dồi dào cho nhân loại.

Đồng thời, Giáo Hội mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà còn phải trở nên giống Thánh Tâm Người. Nghĩa là theo theo gương mẫu Thánh Tâm, xin Chúa giúp uốn nắn “lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa.” Chúng ta được mời gọi uốn nắn trái tim mình trở thành một trái tim biết yêu thương, nhân hậu, dịu hiền, khiêm nhường, hy sinh và tha thứ như Thánh Tâm Chúa Giêsu để chúng ta có những tâm tình và hành xử xứng hợp đối với Chúa và anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa! Xin đừng để con khép kín tấm lòng mình bao giờ! Xin cho con trái tim quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê
Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An - Việt Nam
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
VietCatholic TV
Cận cảnh FPV tí hon đeo bám, hạ gục xe tăng T-90 khổng lồ. Zelenskiy: Nga tổn thất gấp 8 lần Ukraine
VietCatholic Media
03:38 27/05/2024


1. Cựu đại sứ nói cựu Tổng thống Trump không thích Putin chút nào

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Trump Doesn't Like Putin 'At All,' Ex-Ambassador Says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Liên minh Âu Châu Gordon Sondland, cựu Tổng thống Donald Trump không hề ngưỡng mộ Putin và chỉ “khen ngợi Putin một cách công khai” để làm hài lòng người ủng hộ ông.

Sondland, người bị Trump sa thải vài tháng sau khi làm nhân chứng quan trọng trong lần luận tội đầu tiên, nhớ lại cựu tổng thống đã thẳng thắn nói với ông rằng nhà độc tài Bắc Hàn Kim Chính Ân sẽ đâm “vào bụng ông nếu hắn ta có cơ hội”. Ông cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn được công bố bởi tờ “Chính sách đối ngoại” vào hôm Thứ Bẩy, 25 Tháng Năm.

Cựu đại sứ cho rằng cựu Tổng thống Trump có thái độ tương tự đối với tất cả các nhà lãnh đạo độc tài trên thế giới, bao gồm cả Putin, mặc dù đôi khi đưa ra lời khen ngợi công khai đối với bạo chúa nước Nga.

Sondland cũng lập luận rằng cựu Tổng thống Trump đang “tung hoả mù” về lập trường của ông về cuộc chiến Nga-Ukraine và chỉ ám chỉ rằng ông có thể ngừng viện trợ cho Ukraine để làm hài lòng những cử tri tiềm năng có thể giúp ông đánh bại Tổng thống Joe Biden vào tháng 11.

“Ông Trump không thích Putin chút nào. Không hề,” Sondland nói. “Và mặc dù ông ấy công khai khen ngợi Putin nhưng ông ấy làm vậy vì đó là một chiến lược tung hỏa mù”.

“Ông ấy ủng hộ Ukraine,” ông nói thêm. “Ông Trump hoàn toàn hiểu được rủi ro. Tôi thực sự tin điều đó… Nhưng Ông Trump đang tung hỏa mù để giữ cho cơ sở của ông ấy được liên kết vững chắc cho đến khi ông ấy vượt qua cuộc bầu cử.”

Sondland nói tiếp rằng rằng nếu Ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc, ông sẽ “tăng cường chuyển giao vũ khí” cho Ukraine với hy vọng buộc Mạc Tư Khoa phải đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Trong khi Sondland tuyên bố rằng cựu tổng thống sẽ đứng về phía Ukraine trong vấn đề Nga nếu ông trở lại Tòa Bạch Ốc, thì các cựu quan chức khác của chính quyền Trump bao gồm cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper lại lập luận rằng chiến thắng của Trump sẽ gây ra thảm họa cho Kyiv.

Mối quan hệ của cựu tổng thống Trump với Putin đã trở thành chủ đề đồn đoán ngay sau khi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, với các đảng viên Đảng Dân chủ và những người chỉ trích khác thường cáo buộc ông có thiện cảm với nhà lãnh đạo Nga và gây phương hại đến lợi ích đối ngoại của Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông có khả năng chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong vòng “24 giờ” bằng kỹ năng đàm phán của mình, một tuyên bố mà cả quan chức Nga và Ukraine đều bác bỏ.

Ông Trump đề xuất trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm rằng Putin sẽ trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal đang bị cầm tù nếu ông thắng cử vào tháng 11. Ông viết: “Vladimir Putin, Tổng thống Nga, sẽ phải làm điều đó cho tôi, nhưng không phải cho bất kỳ ai khác, và chúng ta sẽ không phải trả tiền gì cả!”

Thư ký báo chí của Putin, Dmitry Peskov nói với hãng truyền thông nhà nước Nga TASS rằng “Putin không có liên hệ nào với Donald Trump” để đáp lại bài đăng.

Putin tuyên bố vào tháng 2 rằng ông sẽ ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11, nói rằng tổng thống đương nhiệm “có kinh nghiệm hơn, dễ đoán hơn và là một chính trị gia theo trường phái cũ”.

2. Kyiv: Nga mất nửa triệu quân ở Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Lost Half a Million Troops in Ukraine: Kyiv”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo số liệu mới nhất của Ukraine, Nga đã mất hơn nửa triệu quân kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, báo hiệu cái giá phải trả khổng lồ mà cuộc chiến của Vladimir Putin đối với nhân sự của ông.

Trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mất 1.140 quân vào ngày hôm trước - là ngày thứ 12 liên tiếp mà ước tính của họ là hơn 1.000.

Con số thống kê hàng ngày, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương, đã tăng lên trong những tháng gần đây, đặc biệt là khi động lực của Nga đang tập trung ở tỉnh Donetsk và hai tuần sau cuộc tấn công ở phía đông bắc Kharkiv, nơi quân đội Mạc Tư Khoa đang khựng lại sau các cuộc tấn công vào các khu định cư ở biên giới.

Vào ngày 12 tháng 5, con số này đạt kỷ lục 1.740, đánh bại kỷ lục trước đó từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 là 1.380 nhân sự. Kỷ lục trước đó cũng đã bị đánh bại ba lần trong hai tuần qua, với 1510 quân bị thiệt hại vào ngày 14 tháng 5; 1.410 vào ngày 16 tháng 5; và 1.400 vào ngày 19 tháng 5.

Nhưng tổng số ngày thứ Sáu đã đưa con số thiệt hại kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, lên tới cột mốc nghiệt ngã là 500.080. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận về những tuyên bố của Ukraine.

Như Newsweek đã đưa tin trước đây, số lượng thương vong và tổn thất thiết bị nổi tiếng là rất khó xác định và các chuyên gia cảnh báo rằng cả hai bên có thể thổi phồng những tổn thất được báo cáo của bên kia. Tuy nhiên, các số liệu đưa ra một số dấu hiệu về quy mô tác động của cuộc chiến, tính đến năm thứ ba và khi Nga phát động một cuộc tấn công mới ở phía đông bắc Ukraine.

Việc thống kê chính xác về tổn thất của Nga là điều khó khăn và Mạc Tư Khoa đã không cập nhật số liệu của mình kể từ tháng 9 năm 2022 khi họ cho biết số người chết là 5.937, con số vào thời điểm đó được các chuyên gia phương Tây coi là con số thấp.

Các số liệu của Ukraine nhìn chung phù hợp với các ước tính khác của các đồng minh, với việc Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné ngày 3 tháng 5 nói rằng Paris tin rằng tổn thất quân sự của Nga là “ở mức 500.000”.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Leo Docherty cho biết vào tháng trước rằng Anh ước tính thiệt hại của Nga là hơn 450.000 người “thiệt mạng hoặc bị thương, và hàng chục ngàn người khác đã đào ngũ”. Tuy nhiên, ông cho biết số lượng binh sĩ phục vụ trong các công ty quân sự tư nhân của Nga “không rõ ràng”.

Trong khi đó, một báo cáo tình báo của Mỹ từ tháng 12 cho biết tổn thất của Nga là 315.000 quân, tương đương 90% lực lượng trước cuộc xâm lược và không khác bao nhiêu so với con số của Ukraine vào thời điểm đó là 340.650.

Một cuộc điều tra nguồn mở đang diễn ra của Mediazona, một cơ quan truyền thông độc lập của Nga, hợp tác với BBC Nga, đưa ra con số binh sĩ Nga được xác nhận thiệt mạng tính đến thứ Bảy là 54.185 dựa trên các cáo phó, mặc dù dự án nói rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều, vì cáo phó chỉ phổ biến ở thành thị, gia đình và bạn bè các tử sĩ ở miền quê nước Nga thường không đăng cáo phó; và thực tế là Nga huy động chủ yếu ở các miền quê để tráng phản ứng của dân chúng.

Putin đã ký sắc lệnh vào tháng 12 năm 2023 trao cho gia đình các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh 5 triệu rúp hay 55.450 Mỹ Kim và 3 triệu rúp hay 33.270 Mỹ Kim cho những người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp những thiệt hại nhân mạng, hơn 100.000 nam giới đã ký hợp đồng trong ba tháng đầu năm 2024

3. Elon Musk cho biết SpaceX dành 'nguồn lực đáng kể để chống lại việc gây nhiễu của Nga' đối với Starlink ở Ukraine

Sau khi tờ New York Times đưa tin rằng Nga ngày càng làm gián đoạn dịch vụ Starlink của Ukraine, Elon Musk nói rằng SpaceX đang dành “các nguồn lực đáng kể để chống lại các nỗ lực gây nhiễu của Nga”.

Công ty SpaceX của Elon Musk bắt đầu cung cấp thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine ngay sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Năm ngoái, Ukraine cho biết có khoảng 42.000 thiết bị đầu cuối đang hoạt động trên khắp quân đội, bệnh viện, doanh nghiệp và các tổ chức viện trợ.

Starlink, được công nhận vì tính bảo mật vượt trội so với tín hiệu di động hoặc vô tuyến, được coi là rất quan trọng đối với các hoạt động của Ukraine. Ngũ Giác Đài đã đạt được thỏa thuận vào năm ngoái với SpaceX để hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine tiếp cận.

Theo New York Times, người Nga đã gây ra tình trạng ngừng sử dụng Starlink trên quy mô lớn trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc tấn công gần Kharkiv, làm gián đoạn khả năng liên lạc, tiến hành tình báo và thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của binh lính.

Ngũ Giác Đài Mỹ đang ngăn cản quân đội Nga sử dụng các thiết bị đầu cuối internet Starlink hoạt động trên chiến trường ở Ukraine, John Plumb, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Vũ trụ tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 9 Tháng Năm, mặc dù ông đã không chỉ rõ làm như vậy bằng cách nào.

4. Ngoại trưởng Ba Lan nói Âu Châu cần 'tái vũ trang lâu dài' để chống lại Nga

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Europe needs ‘long-term re-armament’ to counter Russia, Poland’s foreign minister says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ngoại trưởng Ba Lan cho biết Âu Châu cần tái vũ trang lâu dài để chống lại tham vọng của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian đăng hôm thứ Bảy, Radosław Sikorski cũng nói rằng Ba Lan ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công trên đất Nga.

Sikorski cho biết Ba Lan đang “tái khám phá” nhu cầu tái trang bị vũ khí với số lượng lớn dành cho các thiết bị công nghệ thấp, chẳng hạn như đạn pháo.

Sikorski nói: “Chúng tôi đã cho phép tất cả các cơ sở sản xuất đó đóng cửa sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. “Lẽ ra chúng tôi phải chi tiền để thuyết phục các công ty duy trì dây chuyền sản xuất ở mức dự trữ. Chúng tôi đã không chi tiền. Đó là một phần trong niềm hân hoan vì hòa bình. Và nhìn lại thì có vẻ như đó là một sai lầm,” ông nói.

Bộ trưởng nói thêm: “Rõ ràng là Âu Châu đang tụt lại phía sau, và nền tảng công nghiệp, công nghệ và quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu phải chịu đựng nhiều năm thiếu đầu tư”.

Ba Lan chi gần 4% GDP hàng năm cho quốc phòng, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất ở Âu Châu.

Sikorski cũng nói với Guardian rằng phương Tây nên chấm dứt các hạn chế trong việc hỗ trợ Ukraine; chẳng hạn, không cho người Ukraine dùng các vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông cũng cho biết Ba Lan sẽ ủng hộ một kế hoạch trên toàn Liên Hiệp Âu Châu nhằm khuyến khích người Ukraine trở về quê hương chiến đấu.

5. Nga đe dọa mở một mặt trận khác ở Ukraine trong nước cờ chiến lược

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Threatens to Open Another Ukraine Front in Strategic Gambit”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Nga được cho là đang tập trung quân tại nhiều điểm dọc biên giới phía đông bắc Ukraine. Quân Putin đe dọa phát triển cuộc tấn công gần đây vào tỉnh Kharkiv để bao gồm một cuộc tấn công vào tỉnh Sumy lân cận và mở rộng hơn nữa một chiến tuyến tích cực mà Kyiv đang phải vật lộn để ngăn chặn.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, tuần này báo cáo rằng Mạc Tư Khoa có thể đang “tập trung các lực lượng hạn chế, thiếu nhân lực và không gắn kết theo hướng Sumy”. Những bức ảnh và video được quay bên trong Nga dường như đã xác nhận việc chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự tới biên giới Sumy và khu vực Kursk biên giới của Nga.

Việc bố trí các đơn vị Ukraine bao gồm lực lượng dự bị ở phía đông bắc có thể làm căng lực lượng của Kyiv đủ để cho phép Mạc Tư Khoa đạt được bước đột phá đáng kể ở khu vực phía đông Donbas, nơi các tỉnh Luhansk và Donetsk từ lâu đã là tâm điểm trong cuộc tấn công tốn kém và khốc liệt của Nga.

ISW cho biết khó có khả năng “một nhóm lực lượng như vậy của Nga có thể đạt được hiệu quả như mong muốn trong việc lôi kéo và cố định lực lượng Ukraine ở khu vực biên giới quốc tế”.

Mối đe dọa về một chiến dịch tấn công mở rộng về phía đông bắc đang gây lo ngại ở Kyiv, nơi các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự đã dành hơn hai năm để thúc giục các đối tác phương Tây hành động nhiều hơn, nhanh hơn để giúp đánh bại Điện Cẩm Linh.

Không rõ liệu quân đội bị tấn công của Nga có khả năng đạt được thành công đáng kể hay không. Mykhailo Podolyak, cố vấn cho nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, tuần này đã bày tỏ nghi ngờ về tham vọng rõ ràng của Mạc Tư Khoa.

Podolyak nói: “Ở Nga, cũng thiếu đạn dược, hỏa tiễn đạn đạo, xe thiết giáp. Họ có trình độ huấn luyện khác nhau cho các lực lượng được huy động. Đây không phải là mức độ huấn luyện đặc biệt mà chúng tôi đã thấy khi bắt đầu cuộc chiến.”

Tuy nhiên, ngay cả một cuộc tấn công hạn chế ở Sumy cũng có thể làm phức tạp thêm việc phòng thủ của Ukraine, có khả năng tăng thêm hơn 100 dặm cho mặt trận đang hoạt động. Andriy Demchenko, phát ngôn nhân của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, nói với Radio Svoboda rằng Kyiv “không bao giờ có thể loại trừ khả năng này”.

Demchenko nói về khu vực biên giới Sumy: “Đối phương có thể bất cứ lúc nào, mặc dù không có đủ lực lượng, cố gắng làm điều gì đó tương tự như những gì đang xảy ra ở hướng Kharkiv”. “Đó là nhằm kéo dài chiến tuyến, tuyến chiến sự tích cực và thực sự kéo dài lực lượng phòng thủ của đất nước chúng ta.”

Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hiện là cố vấn cho ủy ban tình báo, quốc phòng và an ninh quốc gia của quốc hội Ukraine, nói với Newsweek rằng có “một số kịch bản tiềm ẩn – có thể là một trong số đó hoặc tất cả”. Họ cùng nhau.”

Stupak cho biết, trong số các tham vọng có thể là “sự phân tâm của bộ chỉ huy và thủy thủ đoàn Ukraine — lực lượng dự bị — khỏi các tiền tuyến khác; một nỗ lực nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine về hướng Kupiansk, điều này có khả năng buộc các chỉ huy Ukraine phải rút lui khỏi các thành phố Kupiansk và Lyman.”

Kharkiv – thành phố thứ hai của Ukraine và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng – cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Mạc Tư Khoa. Tờ The Economist tuần này đưa tin rằng các đơn vị Nga tiến vào tỉnh Kharkiv có ý định đưa thành phố này vào tầm bắn của quân đoàn pháo binh đáng sợ của Mạc Tư Khoa.

Stupak nói, mục đích cuối cùng, có thể là “di chuyển càng gần Kharkiv càng tốt, cách thành phố ít nhất 15 đến 20 km. Trong trường hợp này, Nga có thể bắt đầu pháo kích hỗn loạn vào thành phố bằng cách sử dụng pháo giá rẻ và hệ thống hỏa tiễn phóng nhiều nòng; chi phí cho một quả đạn pháo 152 ly cũ thời Liên Xô là 500 Mỹ Kim so với 5.000 Mỹ Kim cho một quả đạn NATO.”

Mục đích là “kích động sự hoảng loạn và buộc mọi người trở thành người tị nạn, đồng thời biến thành phố thành bề mặt mặt trăng,” Stupak nói thêm. Điều này sẽ làm cho bất kỳ hoạt động nào nhằm chiếm giữ thành phố – hoặc bất cứ thứ gì còn lại của nó – “dễ dàng hơn nhiều,” ông nói. “Nói chung, nguồn lực của Bộ Tổng tham mưu Nga còn hạn chế”.

Dường như không bên nào có thể tung ra đòn quyết định có khả năng giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến. Kyiv vẫn đang công khai theo đuổi việc giải phóng hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ theo đường biên giới năm 1991 của mình.

Mạc Tư Khoa đã đưa ra rất ít sự rõ ràng về kế hoạch được tuyên bố của mình nhằm “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” Ukraine, mặc dù Nga cam kết củng cố quyền kiểm soát các khu vực bị tạm chiếm và xâm lược một phần của Ukraine – Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson – họ tuyên bố. đã được sáp nhập.

Pavel Luzin, một nhà phân tích quân sự Nga và là học giả thỉnh giảng tại Trường Luật và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts ở Boston, nói với Newsweek rằng cuộc tấn công tăng cường vào mùa hè của Nga “đi xa hơn các khu vực và lực lượng dự bị của Ukraine”.

Luzin nói thêm: “Kế hoạch của Nga nhằm mục đích cải thiện vị thế chính trị của Nga, làm mất tinh thần xã hội và chính quyền Ukraine, đồng thời buộc Ukraine phải đàm phán về lệnh ngừng bắn”. “Vụ ám sát Zelenskiy thất bại là một phần của kế hoạch này.”

Đầu tháng này, Luzin nói rằng “rất khó để nói” liệu Mạc Tư Khoa có đủ nguồn lực để thực hiện cú hích mới thành công hay không. “Những gì chúng tôi thấy là Nga đang cố gắng bao vây một nhóm đáng kể lực lượng Ukraine ở Avdiivka, giống hệt như ở Ilovaisk vào tháng 8 năm 2014 và ở Debaltseve vào tháng 2 năm 2015, nhưng không thể làm được điều này.

Luzin nói thêm: “Có lẽ, Nga sẽ thực hiện một nỗ lực khác theo cách tương tự, bởi vì họ cần những vị thế mạnh hơn để có được bước đột phá trong cuộc chiến… Họ cần nghỉ ngơi, nhưng họ sẽ không kết thúc chiến tranh”.

Luzin nói: “Hôm nay, họ muốn có được ít nhất là Donetsk và Luhansk. “Vấn đề là Điện Cẩm Linh cũng tuyên bố khu vực Kherson và Zaporizhzhia cũng là lãnh thổ của Nga.”

6. Kuleba kêu gọi thêm Patriot, hỗ trợ tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga sau cuộc tấn công 'dã man' vào Kharkiv

Sau cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và ít nhất 38 người bị thương, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã kêu gọi các đối tác của Ukraine “cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không bổ sung và hỗ trợ cho các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự ở Nga”

Cuộc tấn công hỏa tiễn trước đó trong ngày đã đánh trúng một đại siêu thị vật liệu xây dựng. Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết hai quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng đại siêu thị, gây ra đám cháy bao trùm 15.000 mét vuông.

Chỉ vài giờ sau, cuộc tấn công thứ hai vào trung tâm thành phố Kharkiv khiến ít nhất 14 người khác bị thương.

Kuleba nhấn mạnh rằng lực lượng phòng không bổ sung và khả năng bắn hạ máy bay quân sự của Nga trước khi chúng thả bom là cách duy nhất để ngăn chặn “tội ác chiến tranh man rợ chống lại dân thường” như vậy.

Giới chức Mỹ nhiều lần tuyên bố không ủng hộ hay khuyến khích các cuộc tấn công của Kyiv bằng vũ khí Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi giới chức Ukraine được cho là đang cố gắng thuyết phục Washington dỡ bỏ lệnh cấm này.

Theo New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bắt đầu ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu ở Nga sau chuyến thăm Kyiv hồi đầu tháng 5.

Zelenskiy cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới bổ sung hệ thống phòng không sau cuộc tấn công chết người.

Kyiv đã tăng cường kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hơn, đặc biệt là các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất có thể đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo.

Đầu tuần, Kuleba đã nói, “Chúng tôi rất biết ơn Đức vì đã công bố thêm một hệ thống Patriot. Nhưng việc có thêm sáu Patriot nữa càng sớm càng tốt vẫn rất quan trọng không chỉ đối với sự sống còn của Ukraine mà còn đối với hòa bình ở Âu Châu.”

7. G7 thông báo 'tiến bộ' về tài sản bị phong tỏa của Nga nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm

Các bộ trưởng tài chính G7 hôm 25 Tháng Năm đã công bố có những “tiến bộ” nhưng chưa có thỏa thuận cụ thể về cách sử dụng thu nhập trong tương lai từ tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ Ukraine, theo một tuyên bố dự thảo mà Reuters và AFP xem được.

Dự thảo tuyên bố cho biết: “Chúng tôi đang đạt được tiến bộ trong các cuộc thảo luận về các con đường tiềm năng nhằm mang lại lợi nhuận phi thường bắt nguồn từ tài sản có chủ quyền của Nga bị cố định nhằm mang lại lợi ích cho Ukraine”.

Các đối tác phương Tây của Ukraine và các đồng minh khác đã phong tỏa khoảng 300 tỷ Mỹ Kim tài sản của Nga khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Khoảng 2 phần 3 số tài sản đó được nắm giữ tại công ty dịch vụ tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ.

Trong khi Mỹ đề xuất tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga theo đạo luật REPO được thông qua gần đây của họ, thì Liên Hiệp Âu Châu lại do dự hơn vì lo ngại những cạm bẫy về mặt pháp lý và tài chính khi tịch thu.

Thay vào đó, Brussels tìm cách sử dụng lợi nhuận bất ngờ được tạo ra từ tài sản bị phong tỏa và chuyển chúng đến Kyiv.

Các thành viên G7 đã đàm phán trong nhiều tuần để tìm ra con đường tốt nhất phía trước. Tuyên bố đưa ra vào ngày 25 tháng 5 nhắc lại rằng mọi tiến bộ đều phải “phù hợp với luật pháp quốc tế và hệ thống pháp lý tương ứng của chúng tôi”.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Ý Giancarlo Giorgetti cho biết vẫn còn “các vấn đề pháp lý và kỹ thuật quan trọng” cần giải quyết nhưng mục đích là đưa ra một đề xuất “được xác định trong tất cả các khía cạnh” tới các nhà lãnh đạo G7 trước hội nghị thượng đỉnh ở Puglia, Ý., vào ngày 13-15 tháng 6.

Dự thảo tuyên bố nói thêm rằng “các tài sản có chủ quyền của Nga trong khu vực tài phán của chúng tôi sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Nga phải trả giá cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine”.

Vào tháng 3, Ủy ban Âu Châu đã đệ trình đề xuất sử dụng 90% số tiền thu được để mua vũ khí cho Ukraine và phân bổ 10% còn lại vào ngân sách Liên Hiệp Âu Châu để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Biện pháp được đề xuất sẽ phân bổ khoảng 3 tỷ euro (3,3 tỷ Mỹ Kim) cho Ukraine mỗi năm.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denys Maliuska cho rằng dù đây là một “bước đi tốt” nhưng con số này “gần như không là gì” trong bối cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện.

Không rõ khoản đóng góp từ các quốc gia G7 không thuộc Liên Hiệp Âu Châu - Anh, Canada, Nhật Bản và Mỹ sẽ bổ sung thêm vào số tiền 3,3 tỷ Mỹ Kim này là bao nhiêu.

8. Financial Times cho biết Hung Gia Lợi ngăn chặn việc Liên Hiệp Âu Châu sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để bảo vệ Ukraine

Tờ Financial Times đưa tin Hung Gia Lợi đang trì hoãn đạo luật cho phép Liên minh Âu Châu gửi hàng tỷ Mỹ Kim lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa để viện trợ cho Ukraine.

Vào tháng 3, Ủy ban Âu Châu đã đệ trình đề xuất sử dụng 90% số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine và phân bổ 10% còn lại vào ngân sách Liên Hiệp Âu Châu để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Sau nhiều tuần tranh luận, các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu đã đạt được thỏa thuận chính trị về đề xuất này vào ngày 8 Tháng Năm.

Nhưng Đại Sứ của Hung Gia Lợi đang ngăn chặn luật cho phép các khoản thanh toán được giải quyết nhanh chóng, theo 5 người được thông báo về cuộc họp của các đại sứ Liên Hiệp Âu Châu, Financial Times đưa tin.

“Hiện tại, họ đang chặn mọi thứ liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine,” một người nói với Financial Times, cho thấy rằng tình hình sẽ không thay đổi trước cuộc bầu cử Âu Châu vào tháng tới.

Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu đã hoàn tất thỏa thuận vào ngày 21 tháng 5 để cung cấp cho Ukraine từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ euro hàng năm, trong đó phần lớn được phân bổ cho nhu cầu quân sự của Kyiv.

Ủy ban Âu Châu cũng thông báo rằng “các nguồn lực sẽ có sẵn để hỗ trợ Ukraine bắt đầu từ tháng 7 năm 2024, với các khoản thanh toán hai năm một lần”.

Theo Financial Times, các quan chức đã thuyết phục Hung Gia Lợi không phủ quyết thỏa thuận bằng cách bảo đảm rằng phần tài trợ của Hung Gia Lợi sẽ không được sử dụng để mua vũ khí. Tuy nhiên, Hung Gia Lợi vẫn không ủng hộ luật cần thiết để thực hiện nó vì lo ngại rằng các khoản thanh toán sẽ được tự động hóa và không yêu cầu sự hỗ trợ đồng thanh cho từng khoản thanh toán riêng lẻ.

9. NBC News cho biết các quan chức tình báo cáo buộc Nga, Bắc Hàn âm mưu phá hoại bầu cử Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng lo ngại Nga và Bắc Hàn có thể đang lên kế hoạch cho “bất ngờ tháng 10” nhằm tạo ra bất ổn và gia tăng căng thẳng toàn cầu trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, NBC News đưa tin hôm 25 Tháng Năm, dẫn lời quan chức cao cấp Mỹ.

“Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Bắc Hàn sẽ khiêu khích trong năm nay. Vấn đề chỉ là leo thang như thế nào mà thôi”, một quan chức tình báo Mỹ nói với hãng tin này.

Ngày càng bị cô lập trên trường thế giới sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Nga đã tìm cách thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Hàn, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.

Với nguồn dự trữ quân sự của Nga đang ở mức thấp và năng lực sản xuất trong nước đồng thời bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, Bắc Hàn đã trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Nga, được cho là đã cung cấp cho Mạc Tư Khoa các gói quân sự phong phú, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo và hơn 3 triệu quả đạn pháo.

Theo NBC News, điều mà họ gọi là “bất ngờ tháng 10” có thể là những động thái nhằm mở rộng khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Á Châu – Thái Bình Dương.

Các quan chức Mỹ nói với hãng tin này rằng có những lo ngại rằng Nga có thể giúp Bắc Hàn thực hiện những bước cuối cùng cần thiết để nước này đưa tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân đầu tiên vào hoạt động.

Nhưng họ cũng cảnh báo rằng bức tranh về sự hỗ trợ giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng.

Mỹ có thể theo dõi tương đối chặt chẽ các chuyến hàng vũ khí thực tế nhưng việc chia sẻ công nghệ quân sự khó theo dõi hơn nhiều.

Một quan chức chính quyền cao cấp cho biết: “Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp hơn của Nga diễn ra dưới những hình thức thực sự rất khó giám sát”.

Ở những nơi khác, cơ quan tình báo Nam Hàn đang tiến hành xem xét những nghi ngờ rằng Bắc Hàn đã cung cấp cho Nga đạn pháo và các loại vũ khí khác được sản xuất từ những năm 1970, Cơ quan Tình báo Quốc giaNam Hàn, gọi tắt là NIS, cho biết hôm 12 Tháng Năm.

Nhận xét của NIS được đưa ra nhằm đáp lại thông tin gần đây của truyền thông Nam Hàn cho rằng đạn pháo 122 ly do Bắc Hàn sản xuất vào những năm 1970 đã được sử dụng ở mặt trận phía đông Ukraine. Các quan chức Ukraine và Mỹ trước đây đều xác nhận rằng Nga đã sử dụng vũ khí do Bắc Hàn sản xuất để tấn công Ukraine.

“NIS đang phân tích chi tiết tình huống liên quan và cũng tiếp tục theo dõi hợp tác quân sự tổng thể giữa Bắc Hàn và Nga”, cơ quan tình báo cho biết, trong bối cảnh lo ngại rằng Bắc Hàn đang mua vũ khí cũ để phát triển vũ khí mới.

10. Zelenskiy: Tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkiv cao gấp 8 lần Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 25 Tháng Năm rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công ở Kharkiv phát động hồi đầu tháng này cao gấp 8 lần so với tổn thất mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu.

Phát biểu với tờ Vlast của Kazakhstan, ông Zelenskiy cho biết con số này cho thấy nhà độc tài Nga Vladimir Putin “hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống con người”.

Nga phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkiv. Ông Zelenskiy cho biết hôm 16 Tháng Năm rằng lực lượng của Mạc Tư Khoa đã cố gắng tiến xa tới 10 km vào khu vực nhưng đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ đầu tiên.

Ngày 24 Tháng Năm, quân đội Ukraine cho biết họ hiện đang tiến hành các cuộc phản công chống lại lực lượng Mạc Tư Khoa trong khu vực.

“Sự đột phá của họ theo hướng Kharkiv, xảy ra cách đây hơn hai tuần, dẫn đến thương vong quân sự từ 1 đến 8 – một người Ukraine và 8 người Nga,” Zelenskiy nói khi nói chuyện với các phóng viên vào ngày 24 tháng 5 trong đống đổ nát của một nhà in Kharkiv bị phá hủy trong cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga một ngày trước đó.

Zelenskiy cho biết ông liên tục cập nhật số liệu thương vong của Nga và ngay cả trước cuộc tấn công ở Kharkiv, đã có 2-3 ngàn nạn nhân mỗi tuần.

“Hai ba ngàn gia đình mất con. Putin không quan tâm chút nào,” anh nói thêm.

Theo số liệu của Ukraine, tổn thất của Nga ở Ukraine đã vượt qua cột mốc nghiệt ngã 500.000 vào ngày 25 Tháng Năm. Con số này không thể được xác minh độc lập.

11. Baltic, Ba Lan và các nước khác đồng ý tạo 'bức tường máy bay điều khiển từ xa'

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Agne Bilotaite cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông BNS của Lithuania, được công bố hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Năm.

Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tháng 5 cho biết Ba Lan đã ký hợp đồng tham gia Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Âu Châu, hiện bao gồm 21 quốc gia. Sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống phòng không kiểu Iron Dome bao phủ các thành viên NATO trên khắp Âu Châu.

Lithuania là thành viên sáng lập của Sáng kiến Lá chắn Bầu trời Âu Châu được thành lập vào tháng 10 năm 2022. Sáng kiến “bức tường điều khiển từ xa” là một đề xuất khác.

Bilotaite cho biết: “Đây là một điều hoàn toàn mới - một biên giới điều khiển từ xa từ Na Uy đến Ba Lan, mục đích là bảo vệ biên giới của chúng tôi với sự trợ giúp của máy bay điều khiển từ xa và các công nghệ khác”.

“Không chỉ cơ sở hạ tầng vật chất, hệ thống giám sát mà còn sử dụng máy bay điều khiển từ xa và các công nghệ khác cho phép chúng tôi tự bảo vệ mình khỏi sự khiêu khích của các quốc gia không thân thiện và ngăn chặn hàng lậu.”

Đề xuất này sẽ sử dụng cả máy bay điều khiển từ xa và hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa, Bilotaite cho biết.

Bà cho biết, kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn hình thành và chưa có mốc thời gian cụ thể khi nào nó sẽ được thực hiện.

Bilotaite cho biết: “Rõ ràng là nếu chúng tôi đồng ý về các giải pháp chung, chúng tôi có thể nộp đơn xin tài trợ của Âu Châu, nếu chúng tôi trình bày nhu cầu với tư cách là một khu vực, có khả năng cao là chúng tôi sẽ nhận được tài trợ từ Ủy ban Âu Châu”.

Trong bối cảnh Nga đang diễn ra cuộc chiến toàn diện với Ukraine và việc Nga sử dụng rộng rãi máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn để tấn công các mục tiêu dân sự, các nước ở sườn phía đông của NATO đã tìm cách cải thiện khả năng phòng không của mình trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga.