CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại

Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20

Nếu chúng ta còn nhớ, cách đây không lâu ở Mỹ, nhà văn Dan Brown viết cuốn tiểu thuyết Da Vinci Code, cuốn sách trở thành cuốn sách bestseller, được đóng thành phim, và phổ biến khắp thế giới, trở thành “hiện tượng Da Vinci Code” và làm nhiều người Công Giáo bị sốc. Bởi vì trong đó, Dan Brown giới thiệu một Đức Giêsu hoàn toàn khác biệt với Đức Giêsu ở trong Kinh Thánh. Ngài là một người bình thường như mọi người, đã có gia đình, có vợ có con và giòng giống của Ngài vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Và Giáo Hội chỉ là một tổ chức chính trị và quyền lực hoàn toàn nhân loại. Nhiều người Công Giáo bị sốc và lung lay đức tin và có người đã nói rằng: mấy chục năm theo đạo, tôi đã bị lừa... bây giờ người ta truy ra thì mới biết Chúa Giêsu chỉ là một người đàn ông bình thường v.v...

Tôi nhắc lại sự kiện đó để chúng ta thấy rằng: Câu hỏi của Chúa Giêsu với các Tông Đồ hôm nay vẫn còn mang tính thời sự: Người ta bảo Thầy là ai? Thời Chúa Giêsu dư luận dân chúng cũng biết mù mờ về Ngài: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16, 14). Ngày hôm nay, Chúa hỏi chúng ta: Người ta bảo Thầy là ai? Nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng biết rất mơ hồ về Ngài. Chúng ta thưa: Dạ thưa Chúa: kẻ thì nói Chúa là một nhà sáng lập tôn giáo, một nhà cách mạng tinh thần... còn Ông Dan Brown bảo Chúa lấy bà Mađalêna và có quan hệ với bà nên có vợ con đề huề.

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ thông tin và thị trường tự do. Tất cả mọi thứ người ta có thể rao bán và quảng cáo. Về mặt tư tưởng cũng thế, tôn giáo và các hệ tư tưởng cũng bị biến thành thị trường cạnh tranh mua bán, và người ta cứ việc mua thứ tôn giáo nào hợp với sở thích của mình. Đức Kitô cũng được nhào nặn, tạo nên theo sở thích và lợi nhuận của họ để rao bán khắp nơi. Nói như cha Cantalamessa, ngày xưa Chúa Giêsu bị bán bởi Giuđa với 30 đồng bạc, còn hôm nay, Chúa Giêsu cũng bị bán bởi các nhà viết sách và làm phim, mà lợi nhuận không phải ba mươi đồng bạc nhưng là cả triệu dollars!

Nhưng chúng ta phải tỉnh thức, vì đó không phải là Đức Kitô của Kinh Thánh, của niềm tin Giáo Hội, mà là Đức Kitô của “người ta”: một Đức Kitô của tưởng tượng và sự hiếu kỳ của họ. Chúng ta không cần phải hoang mang và lo sợ gì!

Niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô được gói ghém trong câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai” (Mt 16, 15)? Anh chị em và tôi bảo Đức Giêsu là ai? Câu này mới là quan trọng. Nhân danh tất cả Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Đây là mạc khải và là trung tâm điểm niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô và kể từ năm 325 (Công Đồng Nicée) trở thành định tín Kitô học của Giáo Hội mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thể...” Nghĩa là Đức Kitô đó là Thiên Chúa thật và người thật (vrai Dieu et vrai homme). Người cũng biết khóc biết cười, Người cũng có nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi, Người giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi thôi. Nhưng Ngài là “Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, ” nghĩa là Người là chính Thiên Chúa. Người nhập thể để cứu độ chúng ta nên Giáo Hội tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại. Và nói như thánh Gioan: Ai tin vào Con của Người thì được cứu độ (x. Ga 3, 16). Chỉ nhờ Người mà chúng ta được cứu độ. Chỉ qua Người chúng ta tới Thiên Chúa.

Đức tin đó không phải là một sự hiểu biết suông, nhưng là một sự gắn bó đời mình với Đức Kitô. Người Kitô hữu là người xây dựng cuộc đời và những dự phóng đời mình trên Đức Kitô, lấy Đức Kitô làm trung tâm điểm của cuộc sống. Bởi vì nơi Người chúng ta tìm được tất cả những giải đáp cho những thắc mắc, những khát vọng sâu thẳm nhất về ý nghĩa cuộc đời. Đó là một đức tin trưởng thành, mang tính cá vị và không bị lung lay trước thử thách.

Một lần nữa, cùng với Phêrô và các Tông Đồ: Chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống qua Kinh Tin Kính. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An

http://nguoinguphu.blogspot.com/