Đại Hội Giáo dục Công Giáo Toàn cầu được rời sang tháng 10

Thánh bộ Giáo dục Công Giáo công bố cho hay Đại hội về Giáo dục Công Giáo Toàn cầu sẽ được rời về các ngày 11 đến 18 tháng 10 năm 2020 thay cho chương trình đã được ấn định vào tháng 5 năm 2020.

(Tin Vatican)

Đại hội về Giáo dục Công Giáo Toàn cầu là sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm vực dậy những cam kết với các thế hệ trẻ được dự định nhóm họp vào các ngày 10 đến 17 tháng 5/2020 tới, nay được rời về những ngày 11-18 tháng 10 vì sợ có sự lây lan của coronavirus đang lan tràn đến nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay.

Đại Hội Giáo dục Công Giáo Toàn cầu không chỉ giới hạn ở các tổ chức giáo dục Công Giáo mà còn được mở rộng tới các đại diện của các tôn giáo khác, các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân đạo khác nhau về khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị và văn hóa toàn cầu...

Với sự tham gia rộng lớn và đa dạng như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn Đại hội không chỉ nhằm phát triển việc Giáo dục toàn cầu mà còn có viễn kiến thành hình ra một Liên hiệp Giáo dục Toàn cầu trong lãnh vực giáo dục bao la này…