Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn Giáo hội cử hành Tuần lễ kỷ niệm ngày Tông huấn “Laudato Si” được công bố

Qua một thông điệp bằng video, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu toàn thể Giáo hội trên khắp thế giới tổ chức học hỏi suy tư và đem Tông huấn Laudato Si ra thực hành trong tuần lễ kỷ niệm ngày công bố Tông huấn từ 16 đến 24 tháng 5 năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn được công bố.
(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến tư tưởng “Một thế giới nào chúng ta muốn để lại cho hậu thế sau chúng ta, cho những người trẻ đang lớn lên?" Đó là nội dung của thông điệp Đức Thánh Cha nhắn gửi qua video.
Đức Thánh Cha thúc đẩy tất cả phải tập trung vào việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Đức Thánh Cha cũng tái khẩn thiết lời mời gọi của mình nhằm cứu vãn cuộc khủng hoảng sinh thái: Tiếng kêu cầu của trái đất và tiếng khóc than của người nghèo phải được chấm dứt!...
Chăm sóc và cộng tác vào sự sáng tạo là một món quà Thiên Chúa Tạo dựng ban cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau kỷ niệm ngày Tông huấn “Laudato Si’’ được ban hành…

Tham gia
Tuần lễ kỷ niệm công bố Tông huấn “Laudato Si” được tài trợ bởi Tổ chứa Dic Abbey nhằm thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và thúc đẩy các cộng đồng Kitô hữu thực hiện các kế hoạch to lớn và táo bạo hơn được đề ra; cũng như những bàn thảo khác hầu đem ra thực hiện trong suốt tuần kỷ niệm tới.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tất cả những ai quan tâm muốn tham gia và tiến bước thực hiện các kế hoạch theo Tông huấn “Laudato Si” có thể tìm thấy các tài liệu có sẵn trên trang web Tuần lễ Laudato Si.
Là một phần tử của cộng đoàn Tuần lễ kỷ niệm này, các bạn được mời gọi trở thành những công cụ hữu ích cho các kế hoạch và là Phương tiện để đưa các kế hoạch đó vào hành động cùng với các thành viên khác...

2020 là thời điểm và mục tiêu
Lễ kỷ niệm lần thứ năm của Laudato Si, trùng hợp với các sự kiện quan trọng trong cuộc tìm kiếm các giải pháp cho cơn khủng hoảng môi trường chúng ta đang sinh sống.

Năm nay là năm chót để các nước công bố kế hoạch nhằm đáp ứng các mục tiêu về những thỏa thuận khí thải được nêu lên trong Công ước Paris.
Năm 2020 cũng là năm của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về tính đa dạng của ngành sinh học, trong đó con người chúng ta có cơ hội đặt ra các mục tiêu bảo vệ trái đất chúng ta đang sinh sống và duy trì sự sống con người và các loài vật khác...