Tâm Niệm Về Cuộc Đời Me Teresa Calcutta

* Lễ kính 5/9/19
Một lối sống đơn sơ !
Một tâm hồn tuyệt vời !
*Kết quả của Im lặng là Cầu nguyện.
Kết quả của Cầu Nguyện là Đức tin.
Kết quả của Đức tin là Tình yêu.
Kết quả của Tình Yêu là Phục vụ.
Kết quả của Phục Vụ là Bình an.
( Tâm niệm sống của Mẹ )

*CẦU NGUYỆN.
Chính Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh ‘Lạy Cha’ :’Lạy Cha chúng con ở trên trời….’ ( Mt.6: 5-13 )
-Cầu nguyện cho tâm hồn con lắng đọng,
Để con được sống bên Chúa nhiều hơn,
Để dâng lời cảm tạ Chúa ban ơn,
Cho con cùng tha nhân mình phục vụ.

*ĐỨC TIN.
“Những gì các ngươi làm cho anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Và những gì các ngươi đã không làm cho anh em bé nhỏ của Ta, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.” ( Mt.25: 40- 45 )
-Đức Tin không hành động, Đức Tin chết,
Xin cho con tuân giữ lời Chúa truyền,
Bao người nghèo đói đau khổ triền miên,
Con nhận diện tha nhân là chính Chúa.

*TÌNH YÊU
“Thiên Chúa thương yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” ( Mt.3: 16 )
-Tình yêu Chúa cao vời trên Thập Giá,
Nhưng biết bao người giả điếc làm ngơ,
Kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn…bị chối từ,
Cho con biết giơ hai tay che chở.

*PHỤC VỤ.
“Vậy nếu Ta là Thày là Chúa còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho các con, ngõ hầu như Ta đã làm cho các con thế nào, các con cũng phải làm như vậy. (Yn.13: 14- 15)
-Phục vụ đừng nên tính bằng con số,
Mỗi việc làm cần mang đến thương yêu,
Đừng nghĩ rằng ta phải cho thật nhiều,
Có Tình yêu đặt vào mới đáng kể.

*BÌNH AN
” Bình an cho các con ! ( Lc.24: 36 )
-Bình an cho nhân thế như Lời Chúa,
Chỉ đến với những ai có thiện tâm,
‘Biết quên mình là gặp lại bản thân,
Chính lúc chết là muôn đời vui sống’

*Ôi Mẹ Thánh Tê-rê-sa,
Đời sống đơn giản lại là Vĩ Nhân,
Danh thơm tỏa sáng xa gần,
Sứ Thần Thiên Chúa thế trần kính yêu.
Con luôn ghi nhớ những điều,
Giáo huấn của Mẹ sớm chiều không quên.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG