Hôm 5 tháng 9, Phòng Báo Chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết như sau:

“Hôm nay, phụng vụ cử hành lễ kính Thánh Têrêsa thành Calcutta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng miền Giám Quản Tông Tòa Prizren lên hàng Giáo phận, và đặt tên là Prizren-Prishtina, để tái lập một giáo phận đã tồn tại trong lịch sử. Tân giáo phận sẽ giữ nguyên qui chế của giáo phận này trực thuộc Tòa Thánh.

Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Cha Dodë Gjergji, cho đến nay là Giám Quản Tông Tòa địa hạt này, làm Giám Mục.”

Prizren là một thành phố và là một thủ phủ thuộc tỉnh Prizren của Kosovo. Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, thành phố Prizren có 85,100 dân, nếu tính luôn vùng phụ cận là 177, 800 dân.

Prizren là một thành phố lịch sử nằm trên bờ sông Prizren Bistrica, và trên sườn núi Šar ở phía nam Kosovo. Thành phố này có biên giới với Albania và Cộng hòa Macedonia.

Theo đường bộ, thành phố này Skopje, nơi sinh của Mẹ Têrêsa, 99 km về phía tây bắc của Skopje, 85 km về phía nam của Pristina và 175 km về phía đông bắc của thủ đô Tirana.


Source: Sala Stampa Della Santa Sede Rinunce e nomine, 05.09.2018