Giáo Hội Công Giáo ở Peru đã giúp đỡ hơn 198 ngàn gia đình ở nước này vào năm 2018: đây là con số xuất hiện từ Báo cáo Xã hội của Caritas Peru mô tả hoạt động của tổ chức Công Giáo vào năm 2018. Trong bức thư của Caritas Peru gửi cho cơ quan Agenzia Fides, bà giám đốc quốc gia Carla Auza giải thích cách các gia đình này nhận được sự giúp đỡ: "Những gia đình này đã tham gia vào các dự án khác nhau mà Caritas đã phát triển vào năm 2018: 45 dự án khác nhau, nhiều dự án được thực hiện với sự hợp tác của 35 tổ chức khác, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ ".

"Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận 36 ngàn gia đình nghèo thông qua các dự án này; ngoài ra còn có các chương trình trợ giúp xã hội mà chúng tôi đã giúp đỡ thêm 164 ngàn gia đình và người dân có nhu cầu khẩn cấp. Nhiều công dân cũng nhận được hỗ trợ y tế hoặc dụng cụ, hoặc thậm chí các thiết bị y tế cần thiết cơ bản, chẳng hạn như xe lăn, nạng… ".

Bà Auza giải thích: "Caritas cũng thúc đẩy các dự án có tính chất giáo dục, hoặc trong lĩnh vực y tế, hoặc dinh dưỡng, trong những tình huống khủng hoảng môi trường. Ví dụ, năm 2018 chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho 2.500 gia đình do cảm lạnh ở Peru Andes. Các cộng đồng nhỏ ở Andes đã nhận được sự giúp đỡ để tăng sản xuất nông nghiệp hoặc chăn nuôi để có thể tồn tại hoặc quản lý nền kinh tế của chính họ trong khu vực đó”

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: Agenzia Fides.