Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Guadalupe,

là Mẹ Hài Nhi Giêsu, và Quan Thầy các trẻ em chưa chào đời,

Chúng con nài xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa

cho nỗ lực bảo vệ mạng sống mọi người,

và cho việc ngăn chặn Dự luật phá thai SB Hai-mươi-tư của tiểu bang Cali.

Xin cho các viên chức thấy được việc phá thai là một thảm hoạ và một bất công,

và biết bảo vệ tất cả mạng sống con người qua những luật lệ công bình.

Xin thúc đẩy chúng con lấy niềm tin phục vụ lợi ích chung,

lên tiếng thay cho những ai thấp cổ bé miệng.

Chúng con cầu xin nhân danh Con của Mẹ,

Chúa Giêsu, là chính Tình thương và Lòng xót thương.

Amen.

Đoạn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

LM. Đinh Đức Hảo- GP San Jose.