CNA news: Hôm nay Chúa Nhật, ĐGH Phanxicô đã nói rằng tình yêu vô bờ mà Chúa Giê-su yêu mỗi người và mọi người thì giống như tình yêu mà người Công Giáo phải thể hiện với kẻ thù của họ.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào ngày 19 tháng Năm, ĐGH đã mời gọi mọi người hãy trả lời câu hỏi này nơi tâm hồn mình là: “Liệu tôi có thể yêu kẻ thù của mình không?”

Ngài nói rằng “Tất cả chúng ta đều có những người – tôi không biết họ có phải là kẻ thù không – nhưng họ không đồng ý với chúng ta, họ “ở phía bên kia”.

“Hay là ai có người làm tổn thương mình,” thì ĐGH khuyên người ấy hãy tự hỏi mình : Liệu tôi có thể yêu người này không? Ông này, bà kia, đã gây đau đớn cho tôi, con người ấy đã chống lại tôi? Tôi có thể tha cho người ấy không?

Chính tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta đã làm cho hành động yêu thương và tha thứ có thể thực hiện được, phản ánh giây phút trong Bữa Tiệc Ly vào lúc sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-su đã ban cho họ một điều răn mới là “ các con hãy yêu nhau như Thày đã yêu các con.”

ĐGH nói, “Chúa Giê-su đã yêu chúng ta trước. Ngài yêu chúng ta mà không màng chi đến sự mỏng dòn, giới hạn và yếu đuối của loài người chúng ta. Chính Chúa đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với tình yêu không giới hạn và vĩnh cửu của ngài.

“Tình yêu ấy được biểu lộ trên thánh giá của Đức Kitô và được Chúa mời gọi chúng ta sống, là sức manh duy nhất biến đổi trái tim chai đá của chúng ta thành trái tim thịt mềm. Sức mạnh duy nhất có khả năng cải hóa con tim của chúng ta là tình yêu của Chúa Giê-su, nếu chúng ta cũng yêu với một tình yêu này.”

“Tình yêu này làm cho chúng ta có khả năng để yêu kẻ thù của mình và tha thứ cho những ai đã chống lại chúng ta.”

ĐGH Phanxicô lưu ý rằng giới răn yêu nhau mà Chúa truyền ban, không phải là lạ thường nhưng điều làm thành giới răn “mới” là phần của lời “như Thày đã yêu các con.”

Trước cuộc tử nạn, đóng đinh và chịu chết, Chúa Giê-su đã chỉ cho các môn đệ của ngài về một loại tình yêu cội nguồn và gương mẫu mà con người được kêu gọi để trao cho nhau.

Điều lạ thường là tất cả trong tình yêu của Đức Giê-su Kitô, tình yêu mà người đã hiến mạng vì chúng ta. Đó là một nan đề về tình yêu của Thiên Chúa, phổ quát, không điều kiện và không giới hạn, tìm thấy nơi đích điểm trên cây thánh giá.

ĐGH nói rằng “Trong giờ phút tận cùng, trong giờ phút bị bỏ rơi bởi Chúa Cha, Con Thiên Chúa đã biểu lộ và ban cho thế gian sự trọn vẹn của tình yêu.”

ĐGH kết thúc với lời nguyện: Lạy Đức Trinh Nữ Maria xin giúp chúng con, qua lời bầu cử của Mẹ, biết đón nhận nơi Chúa Giê-su, Con Mẹ, quà tặng là giới răn của Ngài và xin Thánh Thần Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con biết thực hành giới răn yêu thương ấy trong đời sống hằng ngày của chúng con.”


Source: catholicnewsagency.com Pope: Christ's love helps us love those 'on the other side