“ Sứ điệp Đức Mẹ hiện ra tại Fatima kêu gọi chúng ta noi gương Mẹ siêng năng lần hạt mân côi để đời sống chúng ta gần Chúa và Mẹ để qua đó Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được ở với Người trong ngày sau hết “. Đó là lời chia sẻ của Cha Phó Giuse Đỗ đức Hạnh trong Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 1 tại Fatima diễn ra lúc 11g30 thứ hai 13/5/2019 tại giáo xứ Tân việt. Thánh lễ đồng tế do cha chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ chủ tế, đồng tế với ngài là cha phó Giuse Đỗ đức Hạnh giảng lễ. Cùng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cha phó Giuse cùng với cộng đoàn rước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ và lần chuỗi mân côi thật sốt sáng.

Xem Hình

Qua bản văn Tin mừng, cha phó chia sẻ: Cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay đã đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria năm xưa khi hiện ra tại Fatima. Mẹ kêu gọi ăn năn sám hối và siêng năng lần hạt mân côi, cộng đoàn đã sốt sáng lần hạt và rước kiệu Đức Mẹ, để tôn sùng Đức Mẹ và thể hiện tinh thần sám hối qua các mầu nhiệm mân côi. Lời nói xin vâng chính là kim chỉ nam của Mẹ trong suốt cuộc hành trình của Mẹ khi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ở trần gian.

Mỗi người chúng ta hãy noi gương Mẹ, có Chúa nâng đỡ trước hết chúng ta hãy trung tín với Chúa trong mọi việc, can đảm dứt khoát vói mọi cám dỗ, năng tham dự thánh lễ và siêng năng lần hạt mân côi.

Ngài kết luận: Sứ điệp Đức Mẹ hiện ra tại Fatima kêu gọi chúng ta siêng năng lần hạt mân côi đễ đời sống chúng ta gần Chúa và Mẹ để qua đó Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được sống với Chúa trong ngày sau hết.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, quý cha cùng cộng đoàn hướng về tượng Đức Mẹ Fatima cùng với ca đoàn cất cao tiếng hát: “ Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện uy nghi sáng chói … Tiếng hát đơn sơ với ước nguyện xin dâng lên Mẹ với quyết tâm siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày để nhờ đó đức tin sẽ luôn được tiếp thêm nguồn sức mạnh của ân sủng qua lời bầu cử của Nữ Vương rất Thánh Mân côi.

VInh sơn Trần văn Đẩu