Chúa Nhật, ngày 05.5.2019, giáo xứ Lam Điền Tgp. Hà Nội hân hoan chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Thật là một vinh dự lớn lao, một ngày trọng đại, ngày mà mọi người hân hoan vui mừng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Suối Nguồn ơn phúc để kín múc lấy muôn phúc lành cho Giáo phận và giáo xứ.

Xem Hình

Đúng giờ đã định, tiếng chuông nhà thờ vang lên, lời hát Cầu xin Chúa Thánh Thần được cất lên lôi kéo mọi người đến thờ lạy Chúa. Thánh Thể Chúa được trưng ra trong mặt nhật, mọi người cúi đầu và tiếng hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền cao sáng… cứ thế vang lên … rồi lại: Thờ lạy Chúa Giêsu Kitô đang ngự trên bàn thờ…. Các xứ họ, hội đoàn đến hiệp thông thay phiên nhau tôn thờ Thánh Thể Chúa.

10 giờ 30, Thánh lễ đồng tế được cử hành do Cha Giuse Vũ Thanh Cảnh chủ tế, Cha Antôn Trịnh Duy Công giảng lễ. Với khiếu hài hước, ngài đã đã làm cho cộng đoàn phụng vụ sốt sáng thêm sinh động.

Sau Thánh lễ, Thánh Thể lại được trưng ra cho mọi người thờ lạy. Đến 16 giờ 00, cuộc cung nghinh Thánh Thể chung quanh làng và nhà thờ bắt đầu giúp các tín hữu tin thật Chúa Giêsu đang ngự trong Phép Mình Thánh, mọi người thờ lạy, tạ ơn và xin ơn Chúa.

BTT. Giáo xứ Lam Điền