“Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền bồi!

Hãy tôn sùng Mẫu Tâm! Hãy năng lần hạt Mân Côi!...”

Cùng hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội bước vào tháng năm, tháng hoa kính Đức Mẹ. Hôm nay Chúa Nhật ngày 12/5/2019 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Fresno California đã tổ chức buổi rước kiệu Kính Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ trong lời ca tiếng hát và lần chuỗi tôn vinh Mẹ, đễ Mẹ nâng đỡ, ủi an và gìn giữ Giáo Xứ trong bình an.

Xem Hình

Xin dâng lên Mẹ lời tri ân cảm tạ, dâng lên Mẹ mọi công lao vất vả và mọi vui buồn, sướng khổ của từng người trong Giáo Xứ chúng con. Xin cho Giáo Xứ chúng con luôn hướng về Mẹ, yêu mến Mẹ hơn nữa, để chúng con ở nơi Xứ Người này luôn biết canh tân và sám hối đời sống mỗi ngày một tốt hơn theo gương Mẹ.

Hôm nay cũng là ngày Lễ Hiền Mẫu(Mother’s Day), các em thiếu nhi đã nói lên lời tri ân cảm tạ ghi ơn đến các bà Mẹ hôm nay. Kế tiếp là những đóa hoa tươi kèm theo lời nói “I Love You Mom”, đến từng người Mẹ của mình. Và cuối cùng, cộng đoàn và các em thiếu nhi cũng không quên thắp một ngọn nến để tưởng nhớ đến những người Mẹ đã khuất của mình.

Magarita Nguyễn Phương Lan.