Vào trưa nay (08/12/2018: lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), ĐHY Angelo Becciu, Bộ trưởng Thánh bộ Phong thánh, Đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Cha Jean-Paul Vesco, giám mục Oran, đã cử hành Đại lễ tôn phong chân phước cho các vị tử đạo trên xứ sở Hồi giáo, tại Vương cung Thánh đường Santa Cruz tại Oran. Các đan sĩ Tibhirine tân chân phước làm chứng cho tình huynh đệ không bến bờ, cách ngăn các nước hồi giáo.

Nhóm hồi giáo cực đoan phạm tội ác do Djamal Zitounic cầm đầu. Zitounic là thủ lãnh nhóm hồi giáo vũ trang (GIA). Nhóm này là thủ phạm nạn khủng bố tại Paris vào năm 1995.

Ngày 30/05/1996, người ta tìm thấy thủ cấp các tu sĩ Tibhirine bên đường Médéa (Algérie).

Vào năm 2007, Đức Cha Henri Teissier, Tổng giám mục Alger đã cử hành thánh lễ tôn vinh các vị tử đạo đan viện Trappe tại Tibhirine (Algérie). Trong bài giảng, Đức TGM Teissier đã nhắc lại ý chỉ của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II công bố tại Colisée (Roma), trong khuôn khổ Năm Thánh các Chứng nhân Đức tin. Đức Gioan-Phaolô II đã xướng danh các vị tử đạo của thế kỷ XX: LM Christian de Chergé, viện phụ đan viện Tibhirine bị nhóm hồi giáo cực đoan chặt đầu tối 24/12/1984, cùng với các đan sĩ Paul Dochier (thầy Luca), Paul Favre-Miville, Michel Fleury, các linh mục Christophe Lebreton, Bruno Lemarchand, Célestin Ringeard.

Hồ sơ phong chân phước dầy 7 ngàn trang do sáu nhà thần học biên soạn. Nhóm thần học gia đã xem xét di ngôn của các vị đan sĩ: cha Christian de Chergé mỗi ngày đều viết nhật ký, thầy Luca là bác sĩ y khoa biên soạn nhiều tụng ca ghi lại tình bác ái, chăm sóc lương giáo tại một chẩn y viện trong vùng. Các chứng từ này được sử dụng trong thủ tục phong chân phước cấp giáo phận.

Tháng 07/2012, hồ sơ được trình lên Tòa Thánh. Linh mục Thomas Georgeon, thỉnh nguyện viên, trong ba năm liền, đã biên soạn tài liệu ‘‘Positio’’ dầy 1100 trang, đưa ra các chứng từ biện minh thỉnh nguyện phong chân phước.

Tháng 11/2017, các vị Hồng Y và giám mục Thánh bộ Phong thánh họp khoáng đại, công bố bản án theo đó Đức Cha Pierre Claverie, giám mục Oran, cùng với 18 tu sĩ tử đạo làm chứng cho đức tin. Ngày 26/01/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô ký tông sắc công nhận các vị tử đạo.

Sau đó, Hội đồng Giám mục Algérie công bố thư chung viết bằng tiếng Pháp và Ả rập: ‘‘Khi sinh thời, các ngài xả thân phục vụ tất cả mọi người: người nghèo khổ, các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những người tật nguyện, các bạn trẻ, mọi người hồi giáo. Ý thức hệ của nhóm hồi giáo cực đoan không chấp nhận đức tin khác biệt, thật đáng hổ thẹn khi họ nhân danh tôn giáo mà lại giết người’’.

Lê Đình Thông